Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

22 maj 2023 • 2 min

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

Det var 1766 som Sverige som första land i världen antog lagen som ger oss rätten att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur från myndigheterna.

Förarbeten till tryckfrihetsförordningen. Om Censuren. Foto: Emre Olgun / Riksarkivet.

Kulturminister Parisa Liljestrand välkomnar beskedet och säger i ett pressmeddelande att hon blir extra stolt och glad över de svenska grundlagarna och över Riksarkivet och KB som tillsammans bevarar den delen av vår historia. Hon påpekar också att rätten att uttrycka sig fritt inte är något vi kan ta för givet.

– Vi har haft tryckfrihet i över 250 år, men vi måste försvara och stå upp för den varje dag.

Tryckfrihetsförordningen består av två delar. Dels rätten att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck och dels rätten för alla att ta del av myndigheters handlingar.

Den första tryckfrihetsförordningen och dokumenten som föregick den finns bevarade på KB och Riksarkivet. Och det är själva dokumenten som nu har utsetts till världsminne av Unesco.

I ett pressutskick skriver riksbibliotekarie Karin Grönvall och Karin Åström Iko, riksarkivarie, i ett gemensamt uttalande att utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

– Det är mycket glädjande att Unesco uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet.

Idéerna som låg till grund för den svenska tryckfrihetsförordningen var inte unika, men det politiska systemet i Sverige med ett starkt riksdagsväsende var en gynnsam grund för att omsätta den tidens radikala politiska idéer i verkligheten, enligt Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som har skrivit nomineringsunderlaget. Till 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen beskriver han dess bakgrund och betydelse i en faksimil som KB tog fram.

Utdrag ur ett av förarbetena till tryckfrihetsförordningen. ”…och hwilket uppå anmälan therom, genast bör utlemnas til en hwar som sig therom anmäler, wid answar som uti nästföljande §…” Foto: Emre Olgun / Riksarkivet.

Fakta Unescos världsminnen

  • Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek som är av stort värde för mänskligheten.
  • Unescos världsminnesprogram finns för att bevara världens dokumentarv, verka för universell tillgång till dessa dokument och öka medvetenheten i världen kring förekomsten och betydelsen av dokumentarv.
  • Sedan tidigare finns sju världsminnen i Sverige: Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingemar Bergmans arkiv, Silverbibeln och Stockholms stads byggnadsritningar.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min