Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

22 maj 2023 • 2 min

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

Det var 1766 som Sverige som första land i världen antog lagen som ger oss rätten att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur från myndigheterna.

Förarbeten till tryckfrihetsförordningen. Om Censuren. Foto: Emre Olgun / Riksarkivet.

Kulturminister Parisa Liljestrand välkomnar beskedet och säger i ett pressmeddelande att hon blir extra stolt och glad över de svenska grundlagarna och över Riksarkivet och KB som tillsammans bevarar den delen av vår historia. Hon påpekar också att rätten att uttrycka sig fritt inte är något vi kan ta för givet.

– Vi har haft tryckfrihet i över 250 år, men vi måste försvara och stå upp för den varje dag.

Tryckfrihetsförordningen består av två delar. Dels rätten att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck och dels rätten för alla att ta del av myndigheters handlingar.

Den första tryckfrihetsförordningen och dokumenten som föregick den finns bevarade på KB och Riksarkivet. Och det är själva dokumenten som nu har utsetts till världsminne av Unesco.

I ett pressutskick skriver riksbibliotekarie Karin Grönvall och Karin Åström Iko, riksarkivarie, i ett gemensamt uttalande att utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

– Det är mycket glädjande att Unesco uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet.

Idéerna som låg till grund för den svenska tryckfrihetsförordningen var inte unika, men det politiska systemet i Sverige med ett starkt riksdagsväsende var en gynnsam grund för att omsätta den tidens radikala politiska idéer i verkligheten, enligt Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som har skrivit nomineringsunderlaget. Till 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen beskriver han dess bakgrund och betydelse i en faksimil som KB tog fram.

Utdrag ur ett av förarbetena till tryckfrihetsförordningen. ”…och hwilket uppå anmälan therom, genast bör utlemnas til en hwar som sig therom anmäler, wid answar som uti nästföljande §…” Foto: Emre Olgun / Riksarkivet.

Fakta Unescos världsminnen

  • Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek som är av stort värde för mänskligheten.
  • Unescos världsminnesprogram finns för att bevara världens dokumentarv, verka för universell tillgång till dessa dokument och öka medvetenheten i världen kring förekomsten och betydelsen av dokumentarv.
  • Sedan tidigare finns sju världsminnen i Sverige: Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingemar Bergmans arkiv, Silverbibeln och Stockholms stads byggnadsritningar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min