Finska bibliotek kan tvingas stänga ner

24 jun 2015 • 2 min

Den finska regeringen vill göra det frivilligt för kommunerna att välja om biblioteksverksamhet ska bedrivas eller inte. Ett sätt för...

Finland-euro
Den finska regeringen vill göra det frivilligt för kommunerna att välja om biblioteksverksamhet ska bedrivas eller inte. Ett sätt för kommunerna att spara pengar menar regeringen, ett hot mot demokratin menar en annan.

En förnyelse av bibliotekslagen är tänkt att börja gälla 2017. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med förnyelsen men den nya regeringen i Finland vill nu skjuta upp det arbetet.

Biblioteksföreningen i Finland har skrivit en protestskrivelse till undervisnings- och kulturministeriet. I skrivelsen kräver föreningen att förnyelsen av bibliotekslagen fortsätter och att lagen inte får ligga i kommunernas händer. De menar att bibliotekslagen ska garantera att alla bibliotekstjänster håller samma goda kvalitet i hela landet och så kommer det inte att bli om kommunerna själva får bestämma över biblioteksverksamheten.

– Det är vansinnigt att avbryta arbetet med en redan påbörjad lag, säger Karolina Zilliacus, bibliotekschef på Pargas stadsbibliotek till Svenska YLE. 

1928 fick Finland, som en av de första länderna i Europa, en egen bibliotekslag. I lagen står det att alla invånare i landet ska ha tillgång till bibliotekstjänster. Men regeringen vill nu att kommunerna själva ska få välja om de vill följa den lagen. I praktiken kommer det innebära att kommunerna själva får bestämma om de ska bevara sin biblioteksverksamhet eller inte. Då blir tillgången inte lika för alla. Karolina Zilliacus menar att det demokratin är hotad av regeringens förslag.

Syftet med förslaget är att kommunerna får en möjlighet att spara pengar. Ingen biblioteksverksamhet innebär mindre kostnader för kommunerna.

Maria Lassén-Seger, informationsspecialist på Humanistiska fakultetens bibliotek oroas av regeringens syn på kultur och säger att kultur måste vara gratis. Hon tycker att det behövs en värdediskussion om hur det finska samhället ska se ut och vad saker och ting är värda. Hon lyfter fram att biblioteken idag är en av de få platser där man kan vistas i helt gratis och där alla får vara.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min