Finska bibliotek kan tvingas stänga ner

24 jun 2015 • 2 min

Den finska regeringen vill göra det frivilligt för kommunerna att välja om biblioteksverksamhet ska bedrivas eller inte. Ett sätt för...

Finland-euro
Den finska regeringen vill göra det frivilligt för kommunerna att välja om biblioteksverksamhet ska bedrivas eller inte. Ett sätt för kommunerna att spara pengar menar regeringen, ett hot mot demokratin menar en annan.

En förnyelse av bibliotekslagen är tänkt att börja gälla 2017. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med förnyelsen men den nya regeringen i Finland vill nu skjuta upp det arbetet.

Biblioteksföreningen i Finland har skrivit en protestskrivelse till undervisnings- och kulturministeriet. I skrivelsen kräver föreningen att förnyelsen av bibliotekslagen fortsätter och att lagen inte får ligga i kommunernas händer. De menar att bibliotekslagen ska garantera att alla bibliotekstjänster håller samma goda kvalitet i hela landet och så kommer det inte att bli om kommunerna själva får bestämma över biblioteksverksamheten.

– Det är vansinnigt att avbryta arbetet med en redan påbörjad lag, säger Karolina Zilliacus, bibliotekschef på Pargas stadsbibliotek till Svenska YLE. 

1928 fick Finland, som en av de första länderna i Europa, en egen bibliotekslag. I lagen står det att alla invånare i landet ska ha tillgång till bibliotekstjänster. Men regeringen vill nu att kommunerna själva ska få välja om de vill följa den lagen. I praktiken kommer det innebära att kommunerna själva får bestämma om de ska bevara sin biblioteksverksamhet eller inte. Då blir tillgången inte lika för alla. Karolina Zilliacus menar att det demokratin är hotad av regeringens förslag.

Syftet med förslaget är att kommunerna får en möjlighet att spara pengar. Ingen biblioteksverksamhet innebär mindre kostnader för kommunerna.

Maria Lassén-Seger, informationsspecialist på Humanistiska fakultetens bibliotek oroas av regeringens syn på kultur och säger att kultur måste vara gratis. Hon tycker att det behövs en värdediskussion om hur det finska samhället ska se ut och vad saker och ting är värda. Hon lyfter fram att biblioteken idag är en av de få platser där man kan vistas i helt gratis och där alla får vara.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min