MIK-vecka och internetsäkerheten uppmärksammas

10 feb 2014 • < 1 min

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan...

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan äger rum denna vecka, 10-14 februari, och sammanfaller därmed också med årets Safer Internet Day den 11 februari.

Medie- och informationskunnighet – MIK – är enligt Medierådet att förstå mediers roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

MIK-veckan vänder sig till professionella som jobbar nära barn samt föräldrar. Under veckan kommer man att lansera rapporter samt en ny webbresurs – MIK-rummet för medveten medieanvändning – allt med syfte att öka medie- och informationskunnigheten och fördjupa förståelsen för barns och ungas medievardag. MIK-rummet lanseras på Safer Internet Day den 11 februari och är en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Samarbetspartners är UR, Svensk biblioteksförening och Konsumentverket.

På Safer Internet Day 2014 uppmärksammas barns och ungas internetanvändning i hela Europa och många andra länder i världen. Temat för 2014 är Creating a better internet together.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska också följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min