MIK-vecka och internetsäkerheten uppmärksammas

10 feb 2014 • < 1 min

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan...

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan äger rum denna vecka, 10-14 februari, och sammanfaller därmed också med årets Safer Internet Day den 11 februari.

Medie- och informationskunnighet – MIK – är enligt Medierådet att förstå mediers roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

MIK-veckan vänder sig till professionella som jobbar nära barn samt föräldrar. Under veckan kommer man att lansera rapporter samt en ny webbresurs – MIK-rummet för medveten medieanvändning – allt med syfte att öka medie- och informationskunnigheten och fördjupa förståelsen för barns och ungas medievardag. MIK-rummet lanseras på Safer Internet Day den 11 februari och är en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Samarbetspartners är UR, Svensk biblioteksförening och Konsumentverket.

På Safer Internet Day 2014 uppmärksammas barns och ungas internetanvändning i hela Europa och många andra länder i världen. Temat för 2014 är Creating a better internet together.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska också följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min