MIK-vecka och internetsäkerheten uppmärksammas

10 feb 2014 • < 1 min

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan...

Statens medieråd arrangerar för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på nätet. MIK-veckan äger rum denna vecka, 10-14 februari, och sammanfaller därmed också med årets Safer Internet Day den 11 februari.

Medie- och informationskunnighet – MIK – är enligt Medierådet att förstå mediers roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

MIK-veckan vänder sig till professionella som jobbar nära barn samt föräldrar. Under veckan kommer man att lansera rapporter samt en ny webbresurs – MIK-rummet för medveten medieanvändning – allt med syfte att öka medie- och informationskunnigheten och fördjupa förståelsen för barns och ungas medievardag. MIK-rummet lanseras på Safer Internet Day den 11 februari och är en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Samarbetspartners är UR, Svensk biblioteksförening och Konsumentverket.

På Safer Internet Day 2014 uppmärksammas barns och ungas internetanvändning i hela Europa och många andra länder i världen. Temat för 2014 är Creating a better internet together.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska också följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min