Alternativa papper dämpade fallet

12 maj 2020 • 3 min

Coronaviruset orsakar turbulens på världens börser. Svensk biblioteksförening har stora tillgångar bundna i värdepapper men klarade sig undan det stora raset i mars.

Svensk biblioteksförening lyckades undvika det värsta när börserna dök i mars. Grafik: Getty images

Coronaviruset har fått världens börser att störtdyka. Den 12 mars upplevde Stockholmsbörsen det största raset i modern tid, med en nedgång på drygt 11 procent.
Det är lätt att tänka sig att Svensk biblioteksförening och dess konsultfirma F Wachtmeister och Partners, FWP, skulle ha tappat andan här. Avkastningen från kapitalförvaltningen täcker 90 procent av föreningens kostnader.
Men föreningen gör regelbundet riskanalyser. Det skedde också i höstas. Marknaden hade börjat bli orolig och styrelsen ville vara förberedd på en kraftig nedgång. De beslutade att föra över 10 procent av tillgångarna från aktier och räntebärande värdepapper, till alternativa värdepapper, som inte påverkas lika mycket av kraftiga börsfall. Föreningen hade sedan tidigare investerat i alternativa värdepapper knutna till fastigheter och mikrolån, och spred nu risken ytterligare genom att investera i guld. Överföringen genomfördes i slutet av januari 2020.
Svensk biblioteksförenings filosofi är att inte lägga alla ägg i samma korg, berättar Fred Wachtmeister, vd på FWP. Planen är att kunna klara ett antal år med turbulens på marknaden, genom att ha tillgångar i likvida medel, alltså kontanter på banken, eller alternativa värdepapper.
– Det är en försiktighetsstrategi som går ut på att inte gapa efter för mycket när börsen går bra, men däremot kunna agera när allt går åt helvete, vilket det gör med jämna mellanrum, säger han.

Fred Wachtmeister Foto: Hugo Bengtsson

I februari sålde föreningens generalsekreterare Karin Linder också räntefonder motsvarande verksamhetens omkostnader under tre kvartal. Pengarna placerades i kontanter hos tre olika banker. Fem dagar senare stängde flera av räntefonderna för uttag.
Hon är nöjd, men inte förvånad, över att föreningen hann agera i tid.
– Vi jobbar med förberedande taktik och ser till att vi har lösningar innan problemen kommer, säger Karin Linder.
Fred Wachtmeister berättar att den placering som föreningen gjorde i slutet av januari hade ökat med 10 procent i slutet av april, medan den svenska börsen hade gått ner 15 procent under samma period. Totalt har föreningens investeringsportfölj minskat med 3,87 procent sedan årsskiftet. Om åtgärderna inte vidtagits hade den gått ner med 6,5 procent.
– Biblioteksföreningen har inte förlorat något, du förlorar bara om du säljer. Föreningen behöver inte sälja, eftersom de har vidtagit åtgärder för att säkerställa kassaflödet. Och de goda åren kommer alltid tillbaka på börsen, säger han.

En annan konsekvens av coronaviruset är att Biblioteksdagarna har ställts in i år. Enligt bokslutet förväntas beslutet få ”avsevärda effekter på 2020 års ekonomi och föreningens verksamhet under året”.
– Det blir ett hål i vår kassa. Men biblioteksdagarna kostar nästan alltid föreningen pengar, ofta på grund av lokalhyran. Nu åkte vi på hyran ändå och då måste jag täcka upp för det genom att bestämma att vi inte gör andra saker. Men det har corona redan ordnat, vi åker inte till Almedalen i år, till exempel, säger Karin Linder.
Föreningen sparar också pengar genom att många resor inte går att genomföra på grund av corona. Medlemmar betalar också tillbaka resestipendier som inte kan användas.

Karin Linder Foto: Svensk biblioteksförening

När det gäller kapitalförvaltningen har föreningen ett femårsperspektiv. Det finns också kostnader som snabbt kan skäras ner om det behövs, till exempel genom att säga upp avtal. Vilka avtal eller andra kostnader det kan handla om går inte att säga förrän frågan om besparingar blir aktuell, säger Karin Linder.
– Men jag är inte orolig att vi ska behöva göra någon sådan åtgärd. Det här påverkar inte vår verksamhet, än så länge, men vi är nog bara i början av den här krisen. Sedan får vi se hur vi planerar verksamheten nästa år, då är vi i ett helt annat läge och behöver kanske göra större investeringar i digital teknik eller liknande.
Biblioteksbladet är föreningens största kostnad, kommer tidningen att påverkas?
– Den diskussionen har inte förts. Jag har inte heller sett ett behov av att annonsera för styrelsen att vi måste skära i utgifter.

Svensk biblioteksförenings ekonomi enligt bokslutet för 2019

Tillgångar i aktier och andra värdepapper: 350 miljoner kr. Kostnader: 22 miljoner kr. Intäkter från medlemsavgifter och verksamhet: 3,2 miljoner kr. Mellanskillnaden mellan kostnader och intäkter täcktes under året av avkastningen från kapitalförvaltningen. Fördelningen i portföljen:
  • Aktier och fonder: 40,67 % (december 2019), 35,26 % (april 2020)
  • Räntebärande värdepapper inklusive likvida medel: 45,61 % (december 2019), 38,68 % (april 2020)
  • Alternativa fonder: 13,73 % (december 2019), 26,06 % (april 2020)

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till bbl@a4.se.


Senaste nytt

Digitalisering

Hotad digital dröm

Ett ”nödlägesbibliotek” för tillgång till läsning under pandemin fick förlag och författare att reagera. Nu är Internet archive i fara.

16 okt 2020 • 5 min

Ledare

Alla ska med

En raljerande norsk nationalbibliotekarie och en polsk forskningsstudie om socialt kapital leder tankarna till bibliotekssfärens osunt splittrade självbild.

13 okt 2020 • 2 min

Nyheter

Möten och drömmar driver Barakat Aldammad

Möten med människor från världens olika hörn gör att Barakat Aldammad tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Han brinner för mångspråksarbetet och är en av årets Bengt Hjelmqvist-pristagare.

13 okt 2020 • 2 min

Nyheter

Prisas för arbete med minoritetsspråk

Det roligaste i Cecilia Brisanders arbete är alla berättelser hon får ta del av och att hon hela tiden får lära sig nya saker. I år prisas hon för sitt engagemang för de nationella minoritetsspråken och är en av två Bengt Hjelmqvist-pristagare.

13 okt 2020 • 2 min

Politik

SD vill digitalisera kulturarvet

Sverigedemokraterna har ändrat i sin motion om vem som ska ha rätt att låna böcker på bibliotek. Aron Emilsson (SD) vill inte kommentera varför utan hänvisar i stället till partiets budgetmotion med en satsning på digitalisering av kulturarvet.

6 okt 2020 • 2 min