Årsmötet valde Lindberg och kuppade med Forsman

21 maj 2021 • 2 min

Valberedningens ena kandidat valdes in medan den andra kandidaten ratades när Svensk biblioteksförening hade årsmöte på torsdagen. Nödvändigt att i framtiden vara tydligare med vilken kompetens styrelse har och vad som saknas, anser valberedningens Susanne Hägglund.

När det under gårdagens årsmöte var dags att välja in två nya styrelseledamöter presenterade valberedningen inte bara sina två kandidater. I enlighet med den nya instruktion som valberedningen fick vid förra årets möte, hade även de personer som varit på förslag men valts bort i processen fått frågan om de ville bli presenterade under mötet.

Sex av tolv föreslagna hade nappat på detta.

Utfallet blev att årsmötet ratade Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig vid Göteborgs litteraturhus med rötter i journalistiken, och i stället valde in Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Susanne Hägglund, Härnösand. Foto: Privat

– Vi vet att Daniel kommer att bli en bra styrelseledamot och att han absolut kan bidra med sin kompetens på ett bra sätt, säger Susanne Hägglund, bibliotekschef i Härnösand och valberedningens sammankallade.

Samtidigt konstaterar Susanne Hägglund att händelsen är ovanlig och att valberedningens systematiska arbete ställs mot årsmötet som ”mer går på känsla”.

– Jag tror att vi behöver bli ännu tydligare med vilken kompetens som finns i styrelsen, vad som behöver stärkas och hur valberedningen kommit fram till sitt beslut. Daniel är ett känt namn men få känner till Olav Fumarola Unsgaard. Så det kanske inte är så konstigt att årsmötet beslutade som man gjorde, säger hon.

Daniel Forsman var redan för tio år sedan, när han fortfarande var verksam vid Chalmers bibliotek i Göteborg, aktiv i föreningens styrelse.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

– Sedan dess har jag vidgat mina perspektiv genom att jobba med folkbibliotekssektorn. Jag ser framför allt fram emot att kombinera perspektiven av folk- och forskningsbibliotek, att arbeta med förändringsprocesser inom föreningen och att tillföra nya strategiska perspektiv.

Biblioteksföreningen måste bland annat jobba mer med att förstå sina medlemmars drivkrafter och behov, anser Daniel Forsman.

– Jag ser stora möjligheter till förbättringar med medlemsdialog och att utveckla föreningens arbetsformer, kopplat till nya kommunikationsvanor och nya sätt att interagera.

Jenny Lindberg, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Foto: Solveig Sandberg

Valberedningens andra styrelsekandidat, universitetslektor Jenny Lindberg vid Högskolan i Borås, blev däremot invald vid årsmötet. Hon framhåller sitt intresse för kompetens- och professionsfrågor och att hon har daglig kontakt med den nya generationens bibliotekarier och arbetar med att rusta dem för sitt arbete.

– Jag är i en bra position för att bidra till att stärka de viktiga relationerna mellan utbildning, forskning och bibliotekssektorn, säger hon.

3 kommentarer

  1. ”…kuppade med Forsman”
    Mycket märklig rubriksättning. Det var väl omröstning? Sådant brukar gå under benämningen medlemsdemokrati.
    Ordet ”kupp” definieras av Svensk ordbok som: ”djärv och över­rumplande aktion vanligen för tvivel­aktiga syften; särsk. i politiska, militära el. ekonomiska samman­hang”

  2. Håller med ovanstående talare. Årsmötet är en förenings högsta beslutande organ, och om majoriteten på årsmötet röstade för något var det helt enligt en demokratisk ordning. Att kalla det för en kupp är att strö grus i de demokratiska kvarnarna. Helt onödig sensationsjournalistik som inte hör hemma i BB!

  3. Att ett årsmöte väljer en annan kandidat än valberedningens förslag är inte en kupp.
    Detta sagt utan värdering av kandidaterna.

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min