Årsmötet valde Lindberg och kuppade med Forsman

21 maj 2021 • 2 min

Valberedningens ena kandidat valdes in medan den andra kandidaten ratades när Svensk biblioteksförening hade årsmöte på torsdagen. Nödvändigt att i framtiden vara tydligare med vilken kompetens styrelse har och vad som saknas, anser valberedningens Susanne Hägglund.

När det under gårdagens årsmöte var dags att välja in två nya styrelseledamöter presenterade valberedningen inte bara sina två kandidater. I enlighet med den nya instruktion som valberedningen fick vid förra årets möte, hade även de personer som varit på förslag men valts bort i processen fått frågan om de ville bli presenterade under mötet.

Sex av tolv föreslagna hade nappat på detta.

Utfallet blev att årsmötet ratade Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig vid Göteborgs litteraturhus med rötter i journalistiken, och i stället valde in Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Susanne Hägglund, Härnösand. Foto: Privat

– Vi vet att Daniel kommer att bli en bra styrelseledamot och att han absolut kan bidra med sin kompetens på ett bra sätt, säger Susanne Hägglund, bibliotekschef i Härnösand och valberedningens sammankallade.

Samtidigt konstaterar Susanne Hägglund att händelsen är ovanlig och att valberedningens systematiska arbete ställs mot årsmötet som ”mer går på känsla”.

– Jag tror att vi behöver bli ännu tydligare med vilken kompetens som finns i styrelsen, vad som behöver stärkas och hur valberedningen kommit fram till sitt beslut. Daniel är ett känt namn men få känner till Olav Fumarola Unsgaard. Så det kanske inte är så konstigt att årsmötet beslutade som man gjorde, säger hon.

Daniel Forsman var redan för tio år sedan, när han fortfarande var verksam vid Chalmers bibliotek i Göteborg, aktiv i föreningens styrelse.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

– Sedan dess har jag vidgat mina perspektiv genom att jobba med folkbibliotekssektorn. Jag ser framför allt fram emot att kombinera perspektiven av folk- och forskningsbibliotek, att arbeta med förändringsprocesser inom föreningen och att tillföra nya strategiska perspektiv.

Biblioteksföreningen måste bland annat jobba mer med att förstå sina medlemmars drivkrafter och behov, anser Daniel Forsman.

– Jag ser stora möjligheter till förbättringar med medlemsdialog och att utveckla föreningens arbetsformer, kopplat till nya kommunikationsvanor och nya sätt att interagera.

Jenny Lindberg, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Foto: Solveig Sandberg

Valberedningens andra styrelsekandidat, universitetslektor Jenny Lindberg vid Högskolan i Borås, blev däremot invald vid årsmötet. Hon framhåller sitt intresse för kompetens- och professionsfrågor och att hon har daglig kontakt med den nya generationens bibliotekarier och arbetar med att rusta dem för sitt arbete.

– Jag är i en bra position för att bidra till att stärka de viktiga relationerna mellan utbildning, forskning och bibliotekssektorn, säger hon.

3 kommentarer

  1. ”…kuppade med Forsman”
    Mycket märklig rubriksättning. Det var väl omröstning? Sådant brukar gå under benämningen medlemsdemokrati.
    Ordet ”kupp” definieras av Svensk ordbok som: ”djärv och över­rumplande aktion vanligen för tvivel­aktiga syften; särsk. i politiska, militära el. ekonomiska samman­hang”

  2. Håller med ovanstående talare. Årsmötet är en förenings högsta beslutande organ, och om majoriteten på årsmötet röstade för något var det helt enligt en demokratisk ordning. Att kalla det för en kupp är att strö grus i de demokratiska kvarnarna. Helt onödig sensationsjournalistik som inte hör hemma i BB!

  3. Att ett årsmöte väljer en annan kandidat än valberedningens förslag är inte en kupp.
    Detta sagt utan värdering av kandidaterna.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min