Ensam är inte stark

13 mar 2014 • 2 min

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för...

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för svenska original och en tydlig tematrend bland de barn- och ungdomsböcker som utkom förra året är ensamhet och utanförskap – ett tema som återkommer särskilt ofta hos svenska författare.

2013 gavs det totalt ut 1 770 barn- och ungdomsböcker i Sverige, alltså i nivå med 2012 då det utkom 1 761.

– Häpnadsväckande är att klyftan mellan svenskt och översatt har ökat markant och det i nästan alla kategorier. 59 % av utgivningen 2013 bestod av svenska böcker och endast 41 % var översättningar, och det svenska ökar på bekostnad av det översatta, sade Cecilia Östlund när hon presenterade statistiken från Svenska barnboksinstitutets bokprovning årgång 2013.

Sedan Svenska barnboksinstitutet (Sbi) under 1990-talet började ta fram årlig statistik över utgivningen har översättningarna i stort sett genomgående varit fler än de svenska originalen. Från Sbi:s sida resonerar man kring om orsaken åtminstone till en del är ekonomisk. Det är billigare för förlagen att skriva avtal med svenska upphovsmän eftersom man slipper initiala rättighets- och översättningskostnader. Kanske även lanseringen av böckerna kanske blir både lättare och billigare med svenska upphovsmän.

Bokprovning årgång 2013 visar också att bilderböcker, tecknade serier och ungdomsböcker minskar medan utgivningen av faktaböcker, kapitelböcker (6-9 år) och mellanåldersböckerna (9-12 år) ökar. Det handlar alltså om en ökning i kategorier som vänder sig till barn i åldrarna 6-12 år och kan ses som ett tecken i tider där barns läsförståelse minskar och behovet av böcker för nybörjarläsare är stort. Det kan också förklara den fortsatt stora utgivningen av börja läsa-böcker samt lättlästa böcker. Andelen lättlästa titlar dubblerades 2012 och fortsatte att öka 2013 och motsvarar nu 10 procent av utgivningen.

Ett annat tecken i tiden kan vara den tematiska tråd som löper genom 2013 års utgivning av barn- och ungdomsböcker: ensamhet och utanförskap, både social och existentiell, både självvald eller ofrivillig.  Det finns, enligt Sbi, som ett tema i alla skönlitterära genrer.

– Barn- och ungdomslitteraturen brukar ha en fingertoppskänsla för vad som händer i samhället och kanske är 2013 års tema en återspegling av barnfattigdom och ökande sociala klyftor. Men också att vi under det senaste århundradet har gått från ett kollektivistiskt samhälle till ett mer individbaserat, menar Åsa Warnqvist, forskare på Sbi.

Läs mer i BBL nr 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min