Ensam är inte stark

13 mar 2014 • 2 min

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för...

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för svenska original och en tydlig tematrend bland de barn- och ungdomsböcker som utkom förra året är ensamhet och utanförskap – ett tema som återkommer särskilt ofta hos svenska författare.

2013 gavs det totalt ut 1 770 barn- och ungdomsböcker i Sverige, alltså i nivå med 2012 då det utkom 1 761.

– Häpnadsväckande är att klyftan mellan svenskt och översatt har ökat markant och det i nästan alla kategorier. 59 % av utgivningen 2013 bestod av svenska böcker och endast 41 % var översättningar, och det svenska ökar på bekostnad av det översatta, sade Cecilia Östlund när hon presenterade statistiken från Svenska barnboksinstitutets bokprovning årgång 2013.

Sedan Svenska barnboksinstitutet (Sbi) under 1990-talet började ta fram årlig statistik över utgivningen har översättningarna i stort sett genomgående varit fler än de svenska originalen. Från Sbi:s sida resonerar man kring om orsaken åtminstone till en del är ekonomisk. Det är billigare för förlagen att skriva avtal med svenska upphovsmän eftersom man slipper initiala rättighets- och översättningskostnader. Kanske även lanseringen av böckerna kanske blir både lättare och billigare med svenska upphovsmän.

Bokprovning årgång 2013 visar också att bilderböcker, tecknade serier och ungdomsböcker minskar medan utgivningen av faktaböcker, kapitelböcker (6-9 år) och mellanåldersböckerna (9-12 år) ökar. Det handlar alltså om en ökning i kategorier som vänder sig till barn i åldrarna 6-12 år och kan ses som ett tecken i tider där barns läsförståelse minskar och behovet av böcker för nybörjarläsare är stort. Det kan också förklara den fortsatt stora utgivningen av börja läsa-böcker samt lättlästa böcker. Andelen lättlästa titlar dubblerades 2012 och fortsatte att öka 2013 och motsvarar nu 10 procent av utgivningen.

Ett annat tecken i tiden kan vara den tematiska tråd som löper genom 2013 års utgivning av barn- och ungdomsböcker: ensamhet och utanförskap, både social och existentiell, både självvald eller ofrivillig.  Det finns, enligt Sbi, som ett tema i alla skönlitterära genrer.

– Barn- och ungdomslitteraturen brukar ha en fingertoppskänsla för vad som händer i samhället och kanske är 2013 års tema en återspegling av barnfattigdom och ökande sociala klyftor. Men också att vi under det senaste århundradet har gått från ett kollektivistiskt samhälle till ett mer individbaserat, menar Åsa Warnqvist, forskare på Sbi.

Läs mer i BBL nr 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min