Ensam är inte stark

13 mar 2014 • 2 min

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för...

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och översatta ökar till fördel för svenska original och en tydlig tematrend bland de barn- och ungdomsböcker som utkom förra året är ensamhet och utanförskap – ett tema som återkommer särskilt ofta hos svenska författare.

2013 gavs det totalt ut 1 770 barn- och ungdomsböcker i Sverige, alltså i nivå med 2012 då det utkom 1 761.

– Häpnadsväckande är att klyftan mellan svenskt och översatt har ökat markant och det i nästan alla kategorier. 59 % av utgivningen 2013 bestod av svenska böcker och endast 41 % var översättningar, och det svenska ökar på bekostnad av det översatta, sade Cecilia Östlund när hon presenterade statistiken från Svenska barnboksinstitutets bokprovning årgång 2013.

Sedan Svenska barnboksinstitutet (Sbi) under 1990-talet började ta fram årlig statistik över utgivningen har översättningarna i stort sett genomgående varit fler än de svenska originalen. Från Sbi:s sida resonerar man kring om orsaken åtminstone till en del är ekonomisk. Det är billigare för förlagen att skriva avtal med svenska upphovsmän eftersom man slipper initiala rättighets- och översättningskostnader. Kanske även lanseringen av böckerna kanske blir både lättare och billigare med svenska upphovsmän.

Bokprovning årgång 2013 visar också att bilderböcker, tecknade serier och ungdomsböcker minskar medan utgivningen av faktaböcker, kapitelböcker (6-9 år) och mellanåldersböckerna (9-12 år) ökar. Det handlar alltså om en ökning i kategorier som vänder sig till barn i åldrarna 6-12 år och kan ses som ett tecken i tider där barns läsförståelse minskar och behovet av böcker för nybörjarläsare är stort. Det kan också förklara den fortsatt stora utgivningen av börja läsa-böcker samt lättlästa böcker. Andelen lättlästa titlar dubblerades 2012 och fortsatte att öka 2013 och motsvarar nu 10 procent av utgivningen.

Ett annat tecken i tiden kan vara den tematiska tråd som löper genom 2013 års utgivning av barn- och ungdomsböcker: ensamhet och utanförskap, både social och existentiell, både självvald eller ofrivillig.  Det finns, enligt Sbi, som ett tema i alla skönlitterära genrer.

– Barn- och ungdomslitteraturen brukar ha en fingertoppskänsla för vad som händer i samhället och kanske är 2013 års tema en återspegling av barnfattigdom och ökande sociala klyftor. Men också att vi under det senaste århundradet har gått från ett kollektivistiskt samhälle till ett mer individbaserat, menar Åsa Warnqvist, forskare på Sbi.

Läs mer i BBL nr 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min