Berättar bibliotekens historia

15 feb 2022 • 3 min

Historikerna Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree bestämde sig för att skriva berättelsen om bibliotekens historia. "The Library – A fragile history" blev en bok full av politiskt spel. Och av boksamlingar.

Vädret är ”allright” i Skottland den här dagen, rapporterar Arthur der Weduwen. Han är den nederländske forskaren som har hunnit med att bo i Amsterdam, Jerusalem, Nairobi och Exeter innan han hamnade på St Andrews-universitetet i kuststaden med samma namn nordöst om Edinburgh.

Både Arthur der Weduwen och medförfattaren Andrew Pettegree, professor vid samma universitet, har länge fascinerats av den tidiga tryckkonsten och av bibliotek världen över.

– När du besöker ett bibliotek så inser du att det har sin egen historia och att de ofta har en väldigt innehållsrik historia. Så all vår samlade erfarenhet av att ha suttit och jobbat i olika bibliotek, gjorde att vi ville hitta ett gemensamt tema, något som binder ihop dem, säger Arthur der Weduwen.

Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken

Arthur der Weduwen
Han berättar om boken The Bookshop of the world – Making and trading books in the Dutch golden age som gavs ut 2019. När de båda arbetade med den, om det nederländska 1600-talets bokauktioner och privata bibliotek så insåg de att få av dessa finns kvar. De enda spåren är i form av auktionskataloger som trycktes i reklamsyfte.

– Det fick oss att förstå hur viktiga privata bibliotek är och har varit i den delen av historien som handlar om boksamlande. Men det nämns sällan när det pratas om bibliotekens historia, konstaterar Arthur der Weduwen.

Många böcker har skrivits om bibliotek men då handlar det ofta om arkitekturen och det var inte det Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree ville göra. De ville inte heller fastna vid alla de bibliotek som har förstörts.

”The Library – a Fragile History” ges ut av förlaget Basic Books.

– Vi ville åt en mycket bredare bibliotekshistoria och jag blev överraskad av att det har varit ett så vanligt öde för ett bibliotek och dess samling, att byggas, negligeras, spridas åt olika håll, för att sedan byggas upp igen, säger Arthur der Weduwen.

Arkitekturen spelar en roll även i The Library – A fragile history men snarare för att de har kommit fram till att byggnadernas utseende väldigt sällan säger någonting om vilken typ av böcker samlingen innehåller.

– Den enda som verkligen älskar en boksamling, varje bok, varje sida, är personen som har skapat samlingen. Om du ärver din morfars böcker så är det härligt men det är på sätt och vis även en börda. För hur integrerar du de böckerna i din egen samling, i ditt eget liv? Det kan vara så att du har några sedan tidigare och att några inte intresserar dig alls, funderar Arthur der Weduwen.

Han lägger till att det där gäller både i det stora och i det lilla, i det egna hemmet och på de stora institutionerna, de stora biblioteken. Hur skapar man egentligen en samling böcker?

– Vi berättar också bokproduktionens historia, om hur boken har förändrats, från papyrus till den tryckta boken till den digitala teknologin. Den utvecklingen har förstås också påverkat biblioteken väldigt mycket och kampen har alltid funnits där, den mellan att bevara det gamla och att introducera det nya. Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken, menar Arthur der Weduwen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min