Berättar bibliotekens historia

15 feb 2022 • 3 min

Historikerna Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree bestämde sig för att skriva berättelsen om bibliotekens historia. "The Library – A fragile history" blev en bok full av politiskt spel. Och av boksamlingar.

Vädret är ”allright” i Skottland den här dagen, rapporterar Arthur der Weduwen. Han är den nederländske forskaren som har hunnit med att bo i Amsterdam, Jerusalem, Nairobi och Exeter innan han hamnade på St Andrews-universitetet i kuststaden med samma namn nordöst om Edinburgh.

Både Arthur der Weduwen och medförfattaren Andrew Pettegree, professor vid samma universitet, har länge fascinerats av den tidiga tryckkonsten och av bibliotek världen över.

– När du besöker ett bibliotek så inser du att det har sin egen historia och att de ofta har en väldigt innehållsrik historia. Så all vår samlade erfarenhet av att ha suttit och jobbat i olika bibliotek, gjorde att vi ville hitta ett gemensamt tema, något som binder ihop dem, säger Arthur der Weduwen.

Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken

Arthur der Weduwen
Han berättar om boken The Bookshop of the world – Making and trading books in the Dutch golden age som gavs ut 2019. När de båda arbetade med den, om det nederländska 1600-talets bokauktioner och privata bibliotek så insåg de att få av dessa finns kvar. De enda spåren är i form av auktionskataloger som trycktes i reklamsyfte.

– Det fick oss att förstå hur viktiga privata bibliotek är och har varit i den delen av historien som handlar om boksamlande. Men det nämns sällan när det pratas om bibliotekens historia, konstaterar Arthur der Weduwen.

Många böcker har skrivits om bibliotek men då handlar det ofta om arkitekturen och det var inte det Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree ville göra. De ville inte heller fastna vid alla de bibliotek som har förstörts.

”The Library – a Fragile History” ges ut av förlaget Basic Books.

– Vi ville åt en mycket bredare bibliotekshistoria och jag blev överraskad av att det har varit ett så vanligt öde för ett bibliotek och dess samling, att byggas, negligeras, spridas åt olika håll, för att sedan byggas upp igen, säger Arthur der Weduwen.

Arkitekturen spelar en roll även i The Library – A fragile history men snarare för att de har kommit fram till att byggnadernas utseende väldigt sällan säger någonting om vilken typ av böcker samlingen innehåller.

– Den enda som verkligen älskar en boksamling, varje bok, varje sida, är personen som har skapat samlingen. Om du ärver din morfars böcker så är det härligt men det är på sätt och vis även en börda. För hur integrerar du de böckerna i din egen samling, i ditt eget liv? Det kan vara så att du har några sedan tidigare och att några inte intresserar dig alls, funderar Arthur der Weduwen.

Han lägger till att det där gäller både i det stora och i det lilla, i det egna hemmet och på de stora institutionerna, de stora biblioteken. Hur skapar man egentligen en samling böcker?

– Vi berättar också bokproduktionens historia, om hur boken har förändrats, från papyrus till den tryckta boken till den digitala teknologin. Den utvecklingen har förstås också påverkat biblioteken väldigt mycket och kampen har alltid funnits där, den mellan att bevara det gamla och att introducera det nya. Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken, menar Arthur der Weduwen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min