Berättar bibliotekens historia

15 feb 2022 • 3 min

Historikerna Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree bestämde sig för att skriva berättelsen om bibliotekens historia. "The Library – A fragile history" blev en bok full av politiskt spel. Och av boksamlingar.

Vädret är ”allright” i Skottland den här dagen, rapporterar Arthur der Weduwen. Han är den nederländske forskaren som har hunnit med att bo i Amsterdam, Jerusalem, Nairobi och Exeter innan han hamnade på St Andrews-universitetet i kuststaden med samma namn nordöst om Edinburgh.

Både Arthur der Weduwen och medförfattaren Andrew Pettegree, professor vid samma universitet, har länge fascinerats av den tidiga tryckkonsten och av bibliotek världen över.

– När du besöker ett bibliotek så inser du att det har sin egen historia och att de ofta har en väldigt innehållsrik historia. Så all vår samlade erfarenhet av att ha suttit och jobbat i olika bibliotek, gjorde att vi ville hitta ett gemensamt tema, något som binder ihop dem, säger Arthur der Weduwen.

Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken

Arthur der Weduwen
Han berättar om boken The Bookshop of the world – Making and trading books in the Dutch golden age som gavs ut 2019. När de båda arbetade med den, om det nederländska 1600-talets bokauktioner och privata bibliotek så insåg de att få av dessa finns kvar. De enda spåren är i form av auktionskataloger som trycktes i reklamsyfte.

– Det fick oss att förstå hur viktiga privata bibliotek är och har varit i den delen av historien som handlar om boksamlande. Men det nämns sällan när det pratas om bibliotekens historia, konstaterar Arthur der Weduwen.

Många böcker har skrivits om bibliotek men då handlar det ofta om arkitekturen och det var inte det Arthur der Weduwen och Andrew Pettegree ville göra. De ville inte heller fastna vid alla de bibliotek som har förstörts.

”The Library – a Fragile History” ges ut av förlaget Basic Books.

– Vi ville åt en mycket bredare bibliotekshistoria och jag blev överraskad av att det har varit ett så vanligt öde för ett bibliotek och dess samling, att byggas, negligeras, spridas åt olika håll, för att sedan byggas upp igen, säger Arthur der Weduwen.

Arkitekturen spelar en roll även i The Library – A fragile history men snarare för att de har kommit fram till att byggnadernas utseende väldigt sällan säger någonting om vilken typ av böcker samlingen innehåller.

– Den enda som verkligen älskar en boksamling, varje bok, varje sida, är personen som har skapat samlingen. Om du ärver din morfars böcker så är det härligt men det är på sätt och vis även en börda. För hur integrerar du de böckerna i din egen samling, i ditt eget liv? Det kan vara så att du har några sedan tidigare och att några inte intresserar dig alls, funderar Arthur der Weduwen.

Han lägger till att det där gäller både i det stora och i det lilla, i det egna hemmet och på de stora institutionerna, de stora biblioteken. Hur skapar man egentligen en samling böcker?

– Vi berättar också bokproduktionens historia, om hur boken har förändrats, från papyrus till den tryckta boken till den digitala teknologin. Den utvecklingen har förstås också påverkat biblioteken väldigt mycket och kampen har alltid funnits där, den mellan att bevara det gamla och att introducera det nya. Att man alltid tror att det nya också är det bästa, det är ett stort hot mot biblioteken, menar Arthur der Weduwen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min