Egna kritiker på biblioteken

4 feb 2015 • < 1 min

Det är dags att biblioteken får egna litteraturkritiker. Poeten och kritikern Magnus William-Olsson har i en debattartikel Svenska Dagbladet presenterat...

Det är dags att biblioteken får egna litteraturkritiker. Poeten och kritikern Magnus William-Olsson har i en debattartikel Svenska Dagbladet presenterat en ny idé, då ”den fria pressen” inte längre fungerar som en plattform för litteraturkritik.

Kritikertjänsterna skulle kunna inrättas på runt 15 huvud- eller regionbibliotek. Under tre- eller femåriga förordnanden, som påminner om gästprofessurer, skulle kritikern fungera ungefär som på en kulturredaktion. Kritikern läser, diskuterar och producerar recensioner, som enligt förslaget skulle kunna publiceras på Sveriges Radios sajt.

Kritikern kan också delta i bibliotekens programverksamhet och alla bibliotekskritiker träffas återkommande för samtal och debatt.
I sin SvD-artikel skriver Magnus William-Olsson att den här typen av finansierad kritik kan vara bra för en ”litterär och kritisk offentlighet”. När marknaden inte längre har förmåga att värdera ”måste samhället träda in och försvara medborgarnas intresse”.

Enligt Magnus William-Olsson spelar litteraturen en huvudroll i offentligheten och politiken kan ”inte längre undandra sig ansvar.”
Förslaget med kritiker på biblioteken har diskuterats i nätverket FSL, Fria seminariet i litterär kritik, som Magnus William-Olsson grundat.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min