Regeringen ser över pliktlagen

16 maj 2019 • 2 min

Regeringen planerar en översyn av pliktlagen med start i höst. Det meddelade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, under torsdagseftermiddagen.

”Det har påtalats under en tid att vi behöver se över pliktlagstiftningen för att den ligger i otakt med medieutvecklingen”, säger Matilda Ernkrans som planerar en översyn av pliktlagen med start i höst. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, tycker att pliktlagstiftningen är ett angeläget område. Därför tillsätter hon nu en utredning som ska se över pliktlagen.

– Kungliga biblioteket driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och har i detta påtalat att det finns en del brister med nuvarande pliktlagstiftning, att den ligger i otakt med medieutvecklingen. Det är en syn regeringen delar. I dag är det allt fler publikationstyper som inte samlas in, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning vid en presskonferens på Kungliga biblioteket.

I en intervju efter presskonferensen ger hon ett exempel från sociala medier under valrörelsetider då politiska företrädare lämnar olika besked på exempelvis Facebook.

– Hur ska man i eftervärlden kunna följa ett sådant skeende när vi i dag har en pliktlag som inte fångar upp den nya medieutvecklingen?, säger hon.

Under förra valrörelsen testade Kungliga biblioteket att samla in material från de politiska partiernas bloggar och sociala medier av just denna anledning. Läs mer om det arbetet här.

Nyligen presenterades förslaget till nationell biblioteksstrategi. Här föreslår sekretariatet att en utredning för att reformera och modernisera nuvarande pliktlagstiftning ska tillsättas skyndsamt. De skriver: ”Dagens pliktbibliotekssystem tar inte vara på den digitala utvecklingens möjligheter. Detta är otidsenligt och resurskrävande. Det som förekommer på sociala medier behöver bevaras för att fånga hela samtidsdebatten”.

Sekretariatet föreslår också att pliktleveranserna av trycka exemplar behöver revideras och att den omfattande gallringen som sker redan vid leverans måste minskas.

Har ni påverkats av förslaget till nationell biblioteksstrategi?

– Den är överlämnad till regeringen och bereds i regeringskansliet. Det är klart att det är en del som fanns med i den nationella biblioteksstrategin, och Kungliga biblioteket har bedrivit ett arbete för att visa att bristerna finns där och att man behöver se över dem.

Vad händer nu?

– Vi kommer att skriva fram direktiv till en utredning och plocka fram en utredare. Det arbetet sätter vi igång med nu, säger Matilda Ernkrans.

Planen är att översynen ska dra igång i höst.

Under dagens presskonferens meddelade även ministern att Karin Grönvall blir ny riksbibliotekarie.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/nya-bocker-direkt-i-soporna/

http://biblioteksbladet.test/stockholms-universitet-vill-slippa-plikten/

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min