TPB får byta namn

20 sep 2012 • < 1 min

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har länge arbetat för att få byta namn och nu blir det verklighet. I regeringens budgetproposition säger...

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har länge arbetat för att få byta namn och nu blir det verklighet. I regeringens budgetproposition säger man att TPB får byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier. Namnbytet väntas ske från den 1 januari 2013.Regeringens motivering: ”Mot bakgrund av myndighetens breddade verksamhet och med beaktande av att begreppet ”tillgänglig” är väl etablerat när det gäller personer med funktionsnedsättning anser regeringen att Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska få namnet Myndigheten för tillgängliga medier. Namnändringen beräknas ske den 1 januari 2013.”

– Det är ett namn som bättre kan förstås av omvärlden och som klargör att vi är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar. Det nya namnet beskriver bättre den verksamhet vi bedriver, sätter den på kartan och förhoppningsvis når vi bättre ut till de som vi är till för: användarna, säger Roland Essaiason, idag chef för TPB men från nästa år alltså chef för Myndigheten för tillgängliga medier.

1 kommentarer

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min