Bibliotekarie i topp tio bland unga tjejers önskan om yrke

17 jan 2023 • 1 min

Att jobba som bibliotekarie må inte vara den största drömmen bland ungdomar, men en färsk rapport visar att yrket finns med på topp tio när unga kvinnor listar vad de kan tänka sig jobba med. Intresset är mindre bland unga män.

Var femte ung person kan tänka sig att jobba som bibliotekarie långsiktigt. Och på frågan om vilka yrken de kan tänka sig att jobba med en begränsad tid svarar hela 30 procent att de kan tänka sig biblioteket som arbetsplats. Det framkommer i rapporten Unga och välfärden, beställd av Sveriges Kommuner och Regioner för att undersöka ungas vilja att jobba i kommuner och regioner. Unga kvinnor och män i åldrarna 16-29 år har tillfrågats.

Bland unga kvinnor ligger psykologyrket i topp när det gäller långsiktigt yrkesval. 40 procent av tjejerna kan tänka sig att jobba som psykolog. Det följs av socionom och ingenjör som nästan var tredje svarande kan tänka sig. På tionde plats hamnar bibliotekarie som 22 procent av tjejerna kan tänka sig jobba som långsiktigt.

För unga män kvalar bibliotekarieyrket inte in på topp tio som långsiktigt yrkesval, men däremot som jobb under en begränsad tid.

Mest populärt yrkesval för en kortare period är elevassistent, såväl bland tjejer som killar. Men bland både unga män och unga kvinnor kan nästan var tredje tänka sig att jobba som bibliotekarie om det handlar om en begränsad period i livet.

I undersökningen konstateras att antalet unga anställda har ökat med mer än 50 procent i kommuner och regioner under de senaste tio åren. Även om det kan finnas flera förklaringar, är en slutsats att fler unga ser dessa jobb som intressanta. Framför allt har andelen unga män ökat och i dag är en tredjedel av de unga som anställs i kommunerna män.

Hög lön är den faktor som unga tycker är allra viktigast på en framtida arbetsplats. Men även en trygg anställning lyfts fram som viktigt. I studien konstateras också att både kommuner och regioner kan bli bättre på att visa upp sig som arbetsgivare för att locka fler unga medarbetare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min