Brist på bibliotekarier väntas om fem år

25 nov 2020 • < 1 min

För få nya bibliotekarier utbildas för att täcka behoven. Skolbibliotekarier kommer att vara särskilt eftertraktade om fem år, enligt en rapport från Saco.

Arbetslösheten bland bibliotekarier är låg. Men om fem år finns det ännu mindre konkurrens om bibliotekariejobben. En prognos som den fackliga centralorganisationen för akademiker har gjort över hur arbetsmarknaden ser ut om fem år visar att jobbchanserna för den som utbildar sig till bibliotekarie är goda.

I rapporten ser Saco-förbunden på vilka utbildningar som väljs och hur arbetsmarknaden ser ut 2025. För fem år sedan rådde stor konkurrens om bibliotekariejobben, men sedan dess har konkurrensen minskat och kommer fortsätta att göra det. Arbetslösheten bland bibliotekarier är mycket låg och många studenter får jobb direkt efter studierna. Sacos bedömning är att arbetslösheten kommer vara fortsatt låg och att det snarare behöver utbildas fler bibliotekarier för att täcka behoven.

Bristen på bibliotekarier kommer alltså att öka ytterligare, bedömer Saco. Särskilt stor beräknas bristen på skolbibliotekarier vara då många skolbibliotek saknar bemanning. Erfarna bibliotekarier med specialistkunskap kommer också att vara mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Det beror dels på att det utbildas för få nya bibliotekarier och dels på att en stor grupp väntas gå i pension de närmaste åren. Saco hänvisar till Arbetskraftsbarometern som uppger att var femte bibliotekarie är över 60 år.

För många akademikeryrken ser prognosen god ut om fem år. Inte minst för de som väljer yrken i välfärdssektorn. Exempelvis barnmorskor, socionomer och officerare är yrkesgrupper som också kommer ha lätt att hitta jobb om fem år. Däremot blir det tuffare för de som väljer att utbilda sig till kommunikatör eller hälsovetare.

Hela Sacos rapport finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min