Brist på bibliotekarier väntas om fem år

25 nov 2020 • < 1 min

För få nya bibliotekarier utbildas för att täcka behoven. Skolbibliotekarier kommer att vara särskilt eftertraktade om fem år, enligt en rapport från Saco.

Arbetslösheten bland bibliotekarier är låg. Men om fem år finns det ännu mindre konkurrens om bibliotekariejobben. En prognos som den fackliga centralorganisationen för akademiker har gjort över hur arbetsmarknaden ser ut om fem år visar att jobbchanserna för den som utbildar sig till bibliotekarie är goda.

I rapporten ser Saco-förbunden på vilka utbildningar som väljs och hur arbetsmarknaden ser ut 2025. För fem år sedan rådde stor konkurrens om bibliotekariejobben, men sedan dess har konkurrensen minskat och kommer fortsätta att göra det. Arbetslösheten bland bibliotekarier är mycket låg och många studenter får jobb direkt efter studierna. Sacos bedömning är att arbetslösheten kommer vara fortsatt låg och att det snarare behöver utbildas fler bibliotekarier för att täcka behoven.

Bristen på bibliotekarier kommer alltså att öka ytterligare, bedömer Saco. Särskilt stor beräknas bristen på skolbibliotekarier vara då många skolbibliotek saknar bemanning. Erfarna bibliotekarier med specialistkunskap kommer också att vara mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Det beror dels på att det utbildas för få nya bibliotekarier och dels på att en stor grupp väntas gå i pension de närmaste åren. Saco hänvisar till Arbetskraftsbarometern som uppger att var femte bibliotekarie är över 60 år.

För många akademikeryrken ser prognosen god ut om fem år. Inte minst för de som väljer yrken i välfärdssektorn. Exempelvis barnmorskor, socionomer och officerare är yrkesgrupper som också kommer ha lätt att hitta jobb om fem år. Däremot blir det tuffare för de som väljer att utbilda sig till kommunikatör eller hälsovetare.

Hela Sacos rapport finns att läsa här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min