Coronautbrottet: iConference inställd, bokmässa framflyttad

10 mar 2020 • 2 min

Den internationella kongressen iConference i Borås ställs in och blir helt virtuell. Beslutet är en följd av virusutbrottet – som annars inte tycks ha påverkat biblioteken märkbart.

På grund av spridningen av Coronaviruset ställer ledningen för högskolan i Borås in iConference som skulle ha ägt rum i slutet av mars. Beslutet berör cirka 450 deltagare från stora delar av världen. Arrangörerna kommer istället att arrangera konferensen virtuellt.

– Att ta steget att hålla en internationell konferens helt virtuellt är en spännande möjlighet att prova hur vi kan utnyttja tekniken för att genomföra konferenser på ett hållbart vis. Vi hoppas kunna lära mycket i processen, även om vi är ledsna över att inte kunna ta emot alla de deltagare som hade sett fram emot att få komma till Borås, säger Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, i ett pressmeddelande.

Risken för smittspridning betecknas sedan tisdagseftermiddagen som mycket hög i landet. Biblioteksbladet skickade under dagen ut en fråga till ett antal folkbibliotek om hur utbrottet av influensaspridning påverkar dem. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, uppger att Arabiska bokmässan, som skulle ha ägt rum i mitten april, skjuts fram till oktober.

”Det är allt än så länge.”

Från Göteborg och Stockholm kommer svaret att verksamheten ännu inte har lett till några åtgärder.

”Vi följer utvecklingen noga och Stockholms stad informerar löpande om läget. Än så länge har risken för virusspridning inte påverkat någon verksamhet”, skriver Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman i sitt svar.

Inte heller Helsingborgs bibliotek har ännu vidtagit några särskilda åtgärder som blir synliga offentligt, som att till exempel ställa in program. Men bibliotekschefen Catharina Isberg uppger att flera interna åtgärder redan är aktuella.

”Utökad städning, extra uppdatering av krisplan, information om hur man säkrar god handhygien är några insatser som gjorts. Vi följer läget kontinuerligt.”

Hon skriver vidare:

”För biblioteksverksamheten ser jag två olika delar i åtgärderna. Den ena är att begränsa smittspridning och säkra arbetsmiljö för såväl användare som personal. /…/ Den andra är invånarnas behov av information, teknik och handledning vid en eventuell pandemi. Detta är som jag ser det av vikt då invånare uppmanas att själva söka information (för att inte belasta exempelvis vårdupplysningen). Samtidigt ser vi dagligen att inte alla har möjlighet att tillgå information. Det digitala biblioteket (och support via det) är då av särskild vikt, men också tillgången till lokalens teknik och personalens handledning.”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min