Demokrati och delaktighet på bokmässan

19 sep 2022 • 2 min

När bokmässan i Göteborg gör comeback på riktigt efter två pandemianpassade arrangemang, då har bibliotekssektorn en viktig roll. På mässgolvet och digitalt.

Det första året, 1985, hette mässan Bibliotek 85. Redan andra året bytte man namn till Bok & Bibliotek och även om det officiella namnet numera är Bokmässan kallas den på många håll fortfarande Bok & Biblioteksmässan.

Bokmässan som arrangeras mellan den 22 och 25 september erbjuder under torsdagen och fredagen biblioteksseminarier om delaktighet, digitalisering och demokrati med både aktuella forskningsperspektiv och praktiknära exempel.

En av de första programpunkterna på torsdagen klockan 10 äger rum på Göteborgs stads kultur- och skolscen och handlar om bibliotekens demokratistärkande uppdrag. Samtalet leds av Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson och i panelen deltar stadsbibliotekarierna Torbjörn Nilsson och Daniel Forsman ihop med Pamela Schultz Nybacka (Södertörns högskola), Karen Nowé Hedvall (Högskolan Borås) och Jonna Ulin (Göteborgs stad).

För mässans Biblioteksscen i D-hallen svarar Förvaltningen för kulturutveckling vid Västra Götalandsregionen.

– Vi har satt ihop ett program som vi tycker speglar aktuella frågor som handlar om var biblioteken står nu och vad som är aktuellt. Vi tar upp utmaningar, möjligheter och förstås läsning, litteraturförmedling och läsfrämjandefrågor, säger Eva Fred, litteraturkonsulent.

Tanken är att Bibliotksscenen ska vara en mötesplats för biblioteks- och läsfrämjandefrågor då bland andra Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Bibliotekshögskolan i Borås och Kulturrådet tar plats på scenen.

När Eva Fred ombeds att lyfta en särskilt spännande programpunkt berättar hon att den nya läsambassadören kommer att presenteras av Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, på Biblioteksscenen på torsdagen klockan 11.00. Läsambassadören vars uppdrag sträcker sig fram till och med 2024, har i uppdrag att inspirera till läsning, särskilt barn och unga.

Kajsa Ravin kommer även, en och en halv timme tidigare, att medverka i en debatt om regeringens biblioteksstrategi där frågan ställs: ”Hur går vi från ord till handling?”.

– Vi kommer dessutom att presentera den stora kartläggning av litteraturen i Västra Götaland som har gjorts med koppling till att Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature, förklarar Eva Fred.

Kartläggningen kommer att presenteras på torsdagen klockan 17 av Ylva Gustafsson, Linda Johannessen och Lena Ulrika Rudeke, koordinatorer för Litteraturstaden Göteborg.

Under årets mässa arrangerar även Svensk biblioteksförening ett mingel på torsdagskvällen där det kommer att finnas möjlighet att träffa den nya ordföranden, Helene Öberg.

I samband med mässan delar även fackförbundet Dik ut utmärkelsen Årets bibliotek, ett pris som instiftades 1986.

På Bokmässan Play direktsänds i år 220 seminarier och det går att bara köpa en Play-biljett om du vill avnjuta mässan hemifrån. Bland de seminarier som kommer att sändas digitalt märks bibliotekskopplade ”Att arbeta metodiskt med högläsning”, där Anna Simonsson och Goran Pastorkovic, lärare på Påvelundsskolan i Västra Frölunda, berättar om hur de gör just det, arbetar metodiskt med högläsning.

Från Göteborgs stads kultur- och skolscener sänds exempelvis ett samtal med rubriken ”Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget” och skolbibliotekarien Jonna Bruce som jobbar på Hammarkullsskolan berättar om skolbibliotekets roll i värdegrundsarbetet.

Bokmässan Play-seminarierna kommer att finnas kvar på nätet fram till och med den 31 december 2022.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min