Demokrati och delaktighet på bokmässan

19 sep 2022 • 2 min

När bokmässan i Göteborg gör comeback på riktigt efter två pandemianpassade arrangemang, då har bibliotekssektorn en viktig roll. På mässgolvet och digitalt.

Det första året, 1985, hette mässan Bibliotek 85. Redan andra året bytte man namn till Bok & Bibliotek och även om det officiella namnet numera är Bokmässan kallas den på många håll fortfarande Bok & Biblioteksmässan.

Bokmässan som arrangeras mellan den 22 och 25 september erbjuder under torsdagen och fredagen biblioteksseminarier om delaktighet, digitalisering och demokrati med både aktuella forskningsperspektiv och praktiknära exempel.

En av de första programpunkterna på torsdagen klockan 10 äger rum på Göteborgs stads kultur- och skolscen och handlar om bibliotekens demokratistärkande uppdrag. Samtalet leds av Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson och i panelen deltar stadsbibliotekarierna Torbjörn Nilsson och Daniel Forsman ihop med Pamela Schultz Nybacka (Södertörns högskola), Karen Nowé Hedvall (Högskolan Borås) och Jonna Ulin (Göteborgs stad).

För mässans Biblioteksscen i D-hallen svarar Förvaltningen för kulturutveckling vid Västra Götalandsregionen.

– Vi har satt ihop ett program som vi tycker speglar aktuella frågor som handlar om var biblioteken står nu och vad som är aktuellt. Vi tar upp utmaningar, möjligheter och förstås läsning, litteraturförmedling och läsfrämjandefrågor, säger Eva Fred, litteraturkonsulent.

Tanken är att Bibliotksscenen ska vara en mötesplats för biblioteks- och läsfrämjandefrågor då bland andra Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Bibliotekshögskolan i Borås och Kulturrådet tar plats på scenen.

När Eva Fred ombeds att lyfta en särskilt spännande programpunkt berättar hon att den nya läsambassadören kommer att presenteras av Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, på Biblioteksscenen på torsdagen klockan 11.00. Läsambassadören vars uppdrag sträcker sig fram till och med 2024, har i uppdrag att inspirera till läsning, särskilt barn och unga.

Kajsa Ravin kommer även, en och en halv timme tidigare, att medverka i en debatt om regeringens biblioteksstrategi där frågan ställs: ”Hur går vi från ord till handling?”.

– Vi kommer dessutom att presentera den stora kartläggning av litteraturen i Västra Götaland som har gjorts med koppling till att Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature, förklarar Eva Fred.

Kartläggningen kommer att presenteras på torsdagen klockan 17 av Ylva Gustafsson, Linda Johannessen och Lena Ulrika Rudeke, koordinatorer för Litteraturstaden Göteborg.

Under årets mässa arrangerar även Svensk biblioteksförening ett mingel på torsdagskvällen där det kommer att finnas möjlighet att träffa den nya ordföranden, Helene Öberg.

I samband med mässan delar även fackförbundet Dik ut utmärkelsen Årets bibliotek, ett pris som instiftades 1986.

På Bokmässan Play direktsänds i år 220 seminarier och det går att bara köpa en Play-biljett om du vill avnjuta mässan hemifrån. Bland de seminarier som kommer att sändas digitalt märks bibliotekskopplade ”Att arbeta metodiskt med högläsning”, där Anna Simonsson och Goran Pastorkovic, lärare på Påvelundsskolan i Västra Frölunda, berättar om hur de gör just det, arbetar metodiskt med högläsning.

Från Göteborgs stads kultur- och skolscener sänds exempelvis ett samtal med rubriken ”Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget” och skolbibliotekarien Jonna Bruce som jobbar på Hammarkullsskolan berättar om skolbibliotekets roll i värdegrundsarbetet.

Bokmässan Play-seminarierna kommer att finnas kvar på nätet fram till och med den 31 december 2022.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min