Demokrati och delaktighet på bokmässan

19 sep 2022 • 2 min

När bokmässan i Göteborg gör comeback på riktigt efter två pandemianpassade arrangemang, då har bibliotekssektorn en viktig roll. På mässgolvet och digitalt.

Det första året, 1985, hette mässan Bibliotek 85. Redan andra året bytte man namn till Bok & Bibliotek och även om det officiella namnet numera är Bokmässan kallas den på många håll fortfarande Bok & Biblioteksmässan.

Bokmässan som arrangeras mellan den 22 och 25 september erbjuder under torsdagen och fredagen biblioteksseminarier om delaktighet, digitalisering och demokrati med både aktuella forskningsperspektiv och praktiknära exempel.

En av de första programpunkterna på torsdagen klockan 10 äger rum på Göteborgs stads kultur- och skolscen och handlar om bibliotekens demokratistärkande uppdrag. Samtalet leds av Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson och i panelen deltar stadsbibliotekarierna Torbjörn Nilsson och Daniel Forsman ihop med Pamela Schultz Nybacka (Södertörns högskola), Karen Nowé Hedvall (Högskolan Borås) och Jonna Ulin (Göteborgs stad).

För mässans Biblioteksscen i D-hallen svarar Förvaltningen för kulturutveckling vid Västra Götalandsregionen.

– Vi har satt ihop ett program som vi tycker speglar aktuella frågor som handlar om var biblioteken står nu och vad som är aktuellt. Vi tar upp utmaningar, möjligheter och förstås läsning, litteraturförmedling och läsfrämjandefrågor, säger Eva Fred, litteraturkonsulent.

Tanken är att Bibliotksscenen ska vara en mötesplats för biblioteks- och läsfrämjandefrågor då bland andra Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Bibliotekshögskolan i Borås och Kulturrådet tar plats på scenen.

När Eva Fred ombeds att lyfta en särskilt spännande programpunkt berättar hon att den nya läsambassadören kommer att presenteras av Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, på Biblioteksscenen på torsdagen klockan 11.00. Läsambassadören vars uppdrag sträcker sig fram till och med 2024, har i uppdrag att inspirera till läsning, särskilt barn och unga.

Kajsa Ravin kommer även, en och en halv timme tidigare, att medverka i en debatt om regeringens biblioteksstrategi där frågan ställs: ”Hur går vi från ord till handling?”.

– Vi kommer dessutom att presentera den stora kartläggning av litteraturen i Västra Götaland som har gjorts med koppling till att Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature, förklarar Eva Fred.

Kartläggningen kommer att presenteras på torsdagen klockan 17 av Ylva Gustafsson, Linda Johannessen och Lena Ulrika Rudeke, koordinatorer för Litteraturstaden Göteborg.

Under årets mässa arrangerar även Svensk biblioteksförening ett mingel på torsdagskvällen där det kommer att finnas möjlighet att träffa den nya ordföranden, Helene Öberg.

I samband med mässan delar även fackförbundet Dik ut utmärkelsen Årets bibliotek, ett pris som instiftades 1986.

På Bokmässan Play direktsänds i år 220 seminarier och det går att bara köpa en Play-biljett om du vill avnjuta mässan hemifrån. Bland de seminarier som kommer att sändas digitalt märks bibliotekskopplade ”Att arbeta metodiskt med högläsning”, där Anna Simonsson och Goran Pastorkovic, lärare på Påvelundsskolan i Västra Frölunda, berättar om hur de gör just det, arbetar metodiskt med högläsning.

Från Göteborgs stads kultur- och skolscener sänds exempelvis ett samtal med rubriken ”Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget” och skolbibliotekarien Jonna Bruce som jobbar på Hammarkullsskolan berättar om skolbibliotekets roll i värdegrundsarbetet.

Bokmässan Play-seminarierna kommer att finnas kvar på nätet fram till och med den 31 december 2022.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min