AI riskerar att fördjupa digital klyfta

12 maj 2023 • 2 min

Att AI kommer att påverka samhället i grunden är många experter överens om. Samtidigt varnas det för att den digitala klyftan som redan finns kommer att bli ännu djupare.

– De som redan har bra förutsättningar kommer att få det ännu bättre, säger Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.

Han forskar om AI och menar att AI inte bör ses bara som en teknisk fråga, utan som något som kommer att påverka hela samhället. Och samhällets kompensatoriska uppdrag kommer att bli ännu viktigare, tror han.

– Den största faran och risken är att de som har det kämpigt och svårt i dag riskerar att hamna längre efter.

Det sociala missnöje som redan finns kan växa i takt med att AI påverkar vårt samhälle. De som redan i dag är skeptiska till förändring och frågar sig vad de kommer att få ut av den, kan hamna ännu mer vid sidan om när förändringstakten accelererar.

– Det kan bli en stor utmaning att hantera de missnöjda.

Samtidigt poängterar han att den nya tekniken som kommer kan innebära stora möjligheter för många, inte minst på exempelvis landsbygden. Även de minsta orterna kommer att kunna ta del av service på distans när det finns nya sätt att leverera den på.

Och att AI kommer att påverka arbetsmarknaden råder det inget tvivel om. Enligt Fredrik Heintz kommer i stort sett alla yrken att påverkas, mer eller mindre.

– Allting och alla yrken kommer att påverkas, sedan finns det en skillnad i hur mycket. Jag tror att väldigt få yrken försvinner helt och hållet, men i stort sett alla yrken kommer att förändras.

För att hänga med tipsar han om att se AI som en hjälpreda eller ett verktyg, snarare än en konkurrent. Och att lära sig mer om AI.

– Det kommer att bli en förändring i vilka färdigheter som efterfrågas, där tror jag att vi kommer att se en omställning. Och på någon nivå tror jag att det kommer att bli hyfsat turbulent. Det blir problematiskt för dem som riskerar att hamna efter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min