Större plattformar behövs för mer e-bokslån

2 maj 2023 • 2 min

Eblida konstaterar i en ny rapport att marknaden för e-lån av böcker är väldigt liten. Lån av fysiska böcker är tio till hundra gånger vanligare och i vissa fall, som i Frankrike, fyrahundra gånger så vanligt som e-lån. Lösningen är, menar Eblida, att skapa gemensamma biblioteksplattformar som utmanar de stora förlagen.

Ton van Vimmeren som är ordförande för den fristående paraplyorganisationen Eblida (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), undrar i Handbook on comparative e-lending policies in European public libraries, hur den digitala kompetensen ska kunna öka om det sker så få e-bokslån.

Problemet är, menar Eblida, bland annat förlagens relation till biblioteken. Det handlar om att de stora förlagen inte vill sälja e-publikationer till biblioteken. Handboken/rapporten ger därför folkbiblioteken ett antal råd. Bland annat gäller det att marknadsföra läsning i alla dess former, att analysera bokförsäljningskedjan och att så långt det går använda sig av distributionsplattformar som underlättar för enskilda författare och mindre förlag som verkar utanför mainstreamfåran där det mesta styrs av de stora förlagen.

Eblida poängterar vikten av att biblioteken skapar biblioteksplattformar som helt eller till stor del kontrolleras av biblioteken själva. Dessa blir på så sätt attraktiva kanaler för distribution av innehåll. Man understryker även att biblioteken ska trycka på och vara ännu tydligare med att de står för trovärdig och pålitlig information och att de står stadigt i kampen mot fake news.

Björn Orring är tillförordnad generalsekreterare på Svensk biblioteksförening och han konstaterar att det är en ambitiös rapport som tar ett stort grepp. Han flikar också in att Eblida verkar ha fokus på att arbeta med påverkansarbete gentemot EU.

– Det är bra men då måste vi också vara på tårna och vara aktiva i Eblida, för att den svenska rösten ska höras i organisationen. Vårt biblioteksväsende ser annorlunda ut jämfört med många andra länder. Vi har ett mycket starkare bibliotekssystem än många andra har. I många länder finns det inga förutsättningar för folkbibliotekarierna att erbjuda e-medier, säger Björn Orring.

Han tycker att det är bra att Eblida lyfter integritetsfrågan. Inte minst för att biblioteken kopplar in tjänster utifrån för att kunna erbjuda e-medier.

– Det här riskerar att läcka användardata och det är vi bekymrade över. Det är bra att de lyfter det, liksom att vi är beroende av att vi kommer överens med förläggarna. För att de inte ska ha allt för stor makt. Eblida påpekar också att ersättningen som går till författare är lägre för e-böcker än för fysiska medier. Det är bra, understryker Björn Orring.

Mer kritiska är han och Svensk biblioteksförening däremot till att Eblida ”verkar förorda ett enhetligt system för hela EU”.

– Hur det skulle fungera på ett sätt som inte skulle drabba svenska folkbibliotek, det är svårt att se. Risken är att de förlorar kontrollen över hur de vill hantera e-boksfrågan, säger Björn Orring.

Att Eblida ser digital läsning som en del av medie- och informationskunnigheten, det tycker Björn Orring är lite för snävt. Medie- och informationskunnighet är mer än så, menar han.

– De verkar se det som att e-boksläsning är en annan typ av läsning än vanlig läsning, att det handlar om olika grupper. Men man ska inte dra sådana slutsatser som att yngre skulle efterfråga e-böcker i större utsträckning. Så behöver det inte alls vara och det ser vi i Sverige. Fysiska böcker är jätteviktiga även för unga läsare, förklarar Björn Orring.

Han påpekar också, apropå rapportens önskan om gemensamma biblioteksplattformar, att det viktiga för biblioteken bör vara att man själva kan styra innehållet i sina tjänster, att man inte bara köper in en tjänst som på förhand bestämmer vad låntagarna ska erbjudas.

– Bibliotekets uppgift är att jobba med urval och att kunna komma med rekommendationer till läsarna. Att ha den typen av utbyte mellan låntagare och bibliotekarie, det är väldigt viktigt. Men hur det ska lösas rent tekniskt, det kan jag inte svara på, säger Björn Orring.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min