Större plattformar behövs för mer e-bokslån

2 maj 2023 • 2 min

Eblida konstaterar i en ny rapport att marknaden för e-lån av böcker är väldigt liten. Lån av fysiska böcker är tio till hundra gånger vanligare och i vissa fall, som i Frankrike, fyrahundra gånger så vanligt som e-lån. Lösningen är, menar Eblida, att skapa gemensamma biblioteksplattformar som utmanar de stora förlagen.

Ton van Vimmeren som är ordförande för den fristående paraplyorganisationen Eblida (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), undrar i Handbook on comparative e-lending policies in European public libraries, hur den digitala kompetensen ska kunna öka om det sker så få e-bokslån.

Problemet är, menar Eblida, bland annat förlagens relation till biblioteken. Det handlar om att de stora förlagen inte vill sälja e-publikationer till biblioteken. Handboken/rapporten ger därför folkbiblioteken ett antal råd. Bland annat gäller det att marknadsföra läsning i alla dess former, att analysera bokförsäljningskedjan och att så långt det går använda sig av distributionsplattformar som underlättar för enskilda författare och mindre förlag som verkar utanför mainstreamfåran där det mesta styrs av de stora förlagen.

Eblida poängterar vikten av att biblioteken skapar biblioteksplattformar som helt eller till stor del kontrolleras av biblioteken själva. Dessa blir på så sätt attraktiva kanaler för distribution av innehåll. Man understryker även att biblioteken ska trycka på och vara ännu tydligare med att de står för trovärdig och pålitlig information och att de står stadigt i kampen mot fake news.

Björn Orring är tillförordnad generalsekreterare på Svensk biblioteksförening och han konstaterar att det är en ambitiös rapport som tar ett stort grepp. Han flikar också in att Eblida verkar ha fokus på att arbeta med påverkansarbete gentemot EU.

– Det är bra men då måste vi också vara på tårna och vara aktiva i Eblida, för att den svenska rösten ska höras i organisationen. Vårt biblioteksväsende ser annorlunda ut jämfört med många andra länder. Vi har ett mycket starkare bibliotekssystem än många andra har. I många länder finns det inga förutsättningar för folkbibliotekarierna att erbjuda e-medier, säger Björn Orring.

Han tycker att det är bra att Eblida lyfter integritetsfrågan. Inte minst för att biblioteken kopplar in tjänster utifrån för att kunna erbjuda e-medier.

– Det här riskerar att läcka användardata och det är vi bekymrade över. Det är bra att de lyfter det, liksom att vi är beroende av att vi kommer överens med förläggarna. För att de inte ska ha allt för stor makt. Eblida påpekar också att ersättningen som går till författare är lägre för e-böcker än för fysiska medier. Det är bra, understryker Björn Orring.

Mer kritiska är han och Svensk biblioteksförening däremot till att Eblida ”verkar förorda ett enhetligt system för hela EU”.

– Hur det skulle fungera på ett sätt som inte skulle drabba svenska folkbibliotek, det är svårt att se. Risken är att de förlorar kontrollen över hur de vill hantera e-boksfrågan, säger Björn Orring.

Att Eblida ser digital läsning som en del av medie- och informationskunnigheten, det tycker Björn Orring är lite för snävt. Medie- och informationskunnighet är mer än så, menar han.

– De verkar se det som att e-boksläsning är en annan typ av läsning än vanlig läsning, att det handlar om olika grupper. Men man ska inte dra sådana slutsatser som att yngre skulle efterfråga e-böcker i större utsträckning. Så behöver det inte alls vara och det ser vi i Sverige. Fysiska böcker är jätteviktiga även för unga läsare, förklarar Björn Orring.

Han påpekar också, apropå rapportens önskan om gemensamma biblioteksplattformar, att det viktiga för biblioteken bör vara att man själva kan styra innehållet i sina tjänster, att man inte bara köper in en tjänst som på förhand bestämmer vad låntagarna ska erbjudas.

– Bibliotekets uppgift är att jobba med urval och att kunna komma med rekommendationer till läsarna. Att ha den typen av utbyte mellan låntagare och bibliotekarie, det är väldigt viktigt. Men hur det ska lösas rent tekniskt, det kan jag inte svara på, säger Björn Orring.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min