USA: e-bokläsningen ökar och biblioteken uppskattas

29 jan 2014 • 2 min

Andelen amerikaner som läser e-böcker ökar, men få har helt ersatt tryckta böcker för elektroniska versioner. Det visar en undersökning...

Andelen amerikaner som läser e-böcker ökar, men få har helt ersatt tryckta böcker för elektroniska versioner. Det visar en undersökning gjord av Princeton Survey Research Associates International på uppdrag av analysföretaget Pew Research Center.

Andelen vuxna amerikaner som läser en e-bok har under det senaste året har ökat från 23 procent till 28 procent. Tre av tio läste alltså en e-bok under 2012. Men den tryckta boken står fortfarande stark och tycks än så länge utgöra ett slags fundament i den amerikanska läskulturen: cirka sju av tio eller 69 procent uppgav att de läst en tryckt bok det senaste året – en uppgång med fyra procentenheter efter en liten dipp 2012. De flesta som läser e-böcker läser också tryckta böcker – andelen som bara läser e-böcker är 4 procent.

14 procent av de vuxna lyssnade på en ljudbok.

Hälften av alla vuxna i USA har numera en surfplatta som t ex iPad eller en läsplatta som t ex Kindle eller Nook. En surf- eller läsplatta är också de mest populära plattformarna för att läsa e-böcker, allt färre läser e-böcker på sina stationära eller bärbara datorer.
Undersökningen genomfördes perioden 2-5 januari i år bland ett riksrepresentativt urval av 1005 vuxna i åldern 18 och äldre som bor i USA. Biblioteksutlåningen av e-böcker framgår inte av undersökningen.

Däremot publicerade Pew Research Center i december förra året en rapport om bibliotek och framför allt hur amerikanerna värderar folkbibliotekets roll i samhället.

De flesta (över 90 procent) säger att biblioteken är mycket viktiga i deras lokalsamhällen och att de överhuvudtaget värdesätter den roll som de offentliga biblioteken spelar när det gäller att ge tillgång till material och resurser samt för att främja läskunnighet och förbättra den övergripande livskvaliteten. De flesta uppger att de bara har haft positiva erfarenheter av offentliga bibliotek.

Det man värderar mest i biblioteket är tillgången till böcker och andra media, att biblioteket är en tyst och lugn plats och att man kan få hjälp av bibliotekarier. Biblioteken uppskattas särskilt av de som är arbetslösa, pensionärer eller arbetssökande liksom de som lever med ett funktionshinder och de användare som saknar internet.

54 procent uppger att de besökt biblioteket det senaste året, 72 procent uppger att de bor i ett hushåll som använder sig av biblioteket.

Cirka 90 procent anser att en stängning av det lokala folkbiblioteket skulle ha en inverkan på lokalsamhället, 63 procent av dessa menar att det skulle ha en ”betydande” inverkan.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min