Vägledande e-boksavtal?

23 nov 2012 • 2 min

Stockholms stadsbibliotek och bokförlaget Ordfront har undertecknat ett avtal för e-boksutlåningen som möjligen kan bli vägledande eller i alla fall...

Stockholms stadsbibliotek och bokförlaget Ordfront har undertecknat ett avtal för e-boksutlåningen som möjligen kan bli vägledande eller i alla fall en väg framåt också i diskussionerna med andra förlag.Avtalet gäller ett pilotprojekt mellan SSB och Ordfront som sträcker sig över 20 månader. Konkret innebär det att biblioteket får tillgång till ytterligare 300 e-böcker. SSB kan erbjuda fler e-bokstitlar totalt men kanske viktigare: man kan erbjuda låntagarna helt nyutgivna böcker.

På Digitala bibliotekets blogg, där man berättar om projektet, kallar man avtalet banbrytande inte bara för att det här på många sätt är ett brott i det dödläge som rått i diskussionerna kring e-boksutlåningen utan för att det också ger ett tillfälle att pröva modeller för e-boksutlåningen.

Den modell som kommer att tillämpas i pilotprojektet är en differentierad där man betalar mindre för tillgången till äldre e-böcker och mer för de nya titlarna. Och mer betyder mer än de 20 kronor per utlån som hittills gällt för såväl nya och gamla böcker – i den mån man fått tillgång till nya titlar det vill säga, många av förlagen håller i dag nya e-böcker i karantän, som kan sträcka sig från i ett par månader till obestämd tid.

För frontlist, nya titlar, betalar biblioteket 25 kronor per lån, för äldre titlar 15 kronor. Dessutom kommer SSB självt att bidra till fler titlar genom att stå för digitaliseringen av 25 böcker till en kostnad av 4 500:-/titel, som biblioteket sedan får låna ut helt utan kostnad.

Att det blev just Ordfront som nu går i bräschen för att bryta dödläget på e-boksfronten är kanske inte så konstigt. Pelle Andersson, förlagschef på Ordfront, har länge talat om att förläggarna biter sig i svansen när man väljer förbuds- och karensvägen.

I debattartikel med rubriken ”Vill vi bli snuvade på konfekten?” skriver han i senaste SvB att rädsla (läs fildelningsskräck) är den sämsta grunden till kreativitet och han manar kollegorna till initiativ: ”Förläggarna och bokhandlarna borde snabbt lägga fram en gemensam strategi för den digitala framtiden /…/ Vi måste se till att vår backlist får nytt liv med pod-utgivningen – vi måste skapa system för nedladdning av e-böcker i den fysiska bokhandeln. Vi måste göra e-böckerna och app-böckerna till handelsplatser av fysiska böcker och pod-böcker. [—] Möjligheterna är oändliga – men det krävs mycket kreativitet. Och samarbete.”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min