Puffar för e-böcker

29 apr 2013 • < 1 min

EU-kommissionären Neelie Kroes talade varmt för den kommande e-boksmarknaden och EU under den franska bokmässan Salon du Livre i Paris...

EU-kommissionären Neelie Kroes talade varmt för den kommande e-boksmarknaden och EU under den franska bokmässan Salon du Livre i Paris i mars. Hon har mycket positiva förväntningar inför den digitala bokrevolutionen och avfärdar svårigheterna. Den största risken är att EU-länderna inte inser fördelarna med de nya möjligheterna och inte vågar ta några risker, anser hon.

E-bokförsäljningen i USA står för 25 procent av den samlade bokförsäljningen, medan vissa av EU:s 27 medlemsstater bara kommit upp till 2 procent. Om europeiska verksamheter ska kunna konkurrera med amerikanska mediejättar duger det inte längre med nationella initiativ utan man måste agera europeiskt för att kunna hävda sig globalt, menar hon. Användarna förväntar sig tillgång till böcker när som helst oavsett teknik och land. Gränsöverskridande lösningar för rättigheter inom EU, en eventuell gemensam europeisk onlineplattform samt samma moms för såväl pappers- som e-böcker i hela EU, var några bland kommissionärens önskemål. Det kräver dock enighet av samtliga 27 medlemsländer.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min