Enkät: Digitala framsteg – men oro och ovisshet

23 jun 2020 • 11 min

Känslan av att svika det sociala ansvaret och rädslan när någon nyser. Pandemin har påverkat folkbiblioteken på olika sätt och på flera håll väntas bestående förändringar. Biblioteksbladet har frågat folkbibliotek över hela landet.

Sonja Viklund, Karin Bergendorff, Martin Memet Könick och Cecilia Ungerbäck Smith är några bibliotekschefer som berättar om svårigheter under pandemin.

 

Biblioteksbladet ställde två frågor till folkbibliotek runt om i landet:

1. Väntar ni er bestående förändringar när pandemin är över?

2. Vad har hittills varit svårast?

 

Elna Hansson, t f bibliotekschef, Sölvesborg

1) Vi har just nu enligt politiskt beslut stängt för besök och befarar att våra låntagare har ändrat sina vanor när pandemin är slut. Alltså minskat antal besök, förlust av biblioteket som naturlig mötesplats i kommunen. Positivt att förväntningar på välfungerande Boken-kommer troligen ökar. Vår hemleverans till 70+ kommer troligen att bestå.

2) Känslan att svika det sociala ansvaret. I och med att vi har stängt för besök sviker vi många av de besökare som haft biblioteket som sitt vardagsrum. Mindre bemedlade och tillfälliga besökare i staden har svårt att lösa tillgång till wifi, datorer, utskriftsmöjlighet och handledning/samhällsservice kan inte levereras.

 

Hans Jonsson, samordnare biblio­tek, Skinnskatteberg

1) Många användare har upptäckt våra tjänster som Boken kommer och Boka en bibliotekarie. Det sistnämnda har haft stor betydelse för de äldre för deras digitala kontakt med anhöriga. Behoven där kommer förmodligen att öka.

2) ​Att hålla bemanningen då vi varit hårt drabbade av influensor och magsjukor. I kombination med restriktionerna har vi fått svårt att ha tillräckligt med personal på plats.

 

Johan Anderung, bibliotekschef, Hudiksvall

1) Jag tror vi har fått en digitaliseringsboost på kuppen. Vi kommer framför allt att hålla fler digitala möten framöver. I viss utsträckning kommer säkert anpassad service som bok-take away att fortsätta användas av besökarna.

2) De flesta i personalgruppen har anpassat sig och i stor utsträckning sett det hela som en kreativ utmaning. Några har blivit mycket oroliga och rädda, det har varit svårt eller rent av omöjligt att anpassa arbetssituationen så att de känner sig trygga att utföra sitt arbete.

 

Liselotte Asbjörnsdotter, biblioteksansvarig, Grums

1) Vi tror att det är vissa rutiner som vi inte kommer kunna gå tillbaka till. Exempelvis har vi i personalen radat upp oss och tagit varje barn i hand när skolklasser besökt biblioteket. Vi tror också att vi kommer utforma en slags plan för hur vi ska hantera liknande situationer i fram­tiden. Vad ska exempelvis prioriteras inom verksamheten när stora delar av personalen är tvungna att stanna hemma?

2) Att inte kunna ge besökare samma stöd vid datorerna. Att inte kunna ha biblioteket som en öppen mötesplats där man kan ta del av författarbesök och andra föreläsningar samt sagostunder och evenemang för lovlediga skolbarn. Att hitta vägar för att nå ut till kommunens invånare utan att de ska behöva komma till det fysiska biblioteket.

 

Jacob Åström Wennbom, bibliotekschef, Danderyd

1) Det kommer sannolikt bli vanligare med digitala möten och ”hybridmöten” där delar är på plats och delar deltar över länk. En möjlig konsekvens är att digital programverksamhet (som digitala bokprat eller författarbesök) kommer bli vanligare som alternativ till traditionella dito.

2) En utmaning har varit att inte förlora styrfart i andra projekt (i vårt fall i synnerhet upprättandet av nytt bibliotek i kommunen) när så mycket tid och kraft måste ägnas åt att stötdämpa coronachocken. En mindre (men påtaglig) utmaning har varit att hitta värdefulla uppgifter åt dem i personalen som tillhör riskgrupper och därför inte ska jobba publikt, åka kollektivt under rusning, etc. Speciellt har detta försvårats av – i mitt tycke – bristande stöd och intresse uppifrån.

 

Catherine Landström, bibliotekschef, Töreboda

1) Bibliotekets e-tjänster kommer att användas mer. Folk har hittat till e-böcker etc under denna tid och det kommer nog inte att minska. I övrigt tror jag att den dagen samhället signalerar att nu är alla restriktioner och rekommendationer upphävda så blir allt som förut igen. Och om inte den dagen kommer så får vi harva på med avståndsmarkeringar i form av tejp på golvet och olika insatser för låntagare som inte vill komma till biblioteket. Kanske ytterligare insatser som vi inte har anammat idag så som plexiglas framför disk etc.

2) Vi får så lite att göra, personalen går på varandra och till slut har man gallrat klart i magasinet. Besöksstatistiken har gått ned till hälften. Det är också svårt att hålla avstånd när människor behöver hjälp vid de publika datorerna. Även så kommer folk fram till disk och ser inte markeringarna eller tänker inte på det. När någon nyser eller hostar så blir man rädd. Jag tror att den inre oro alla får efter alla dessa veckor av uppiskad stämning i medierna till slut tar ut sin rätt. Det blir nervositet och dålig stämning på arbetsplatsen.

 

Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef, Älvkarleby

1) Vi har nu utökat boken-kommer verksamheten så jag tror att flera äldre som tidigare kom till biblioteket önskar en fortsättning på att få böcker hemlevererade.  Vi har hittills inte webbsänt föreläsningar men tar nu höjd för att kunna göra det i höst (oavsett Covid-19 eller inte). Eftersom många gör det nu i pandemin så förväntas det nog av flera bibliotek.

2) I biblioteket har det varit svårast att få folk att hålla avstånd. Det var svårt att ställa om program i början, det mesta blev inställt. Planeringen för verksamheten framåt är jättesvår. Har vi pandemin även under höst/vinter och nästa vår?

 

Jessica Blohm, kultur- och bibliotekschef, Hylte

1) Gissningsvis kommer vi fortsätta att tänka på att hålla avstånd på våra arrangemang, t ex att placera stolar till publiken glesare. Det kan också vara så att människors bekvämlighetszoner har vuxit permanent, vilket vi får förhålla oss till både gentemot varandra och besökarna.

2) Att få lov av högre chef att sätta upp plexiglas vid servicediskarna (likhetstänk för alla kommunanställda), att få besökare att hålla avståndet vid servicedisken på huvudbiblioteket, att få medarbetare att be besökare att hålla avståndet ute i biblioteket, att få medarbetare att hålla avståndet till varandra, att hantera medarbetarnas mycket olika grad av oro, utöver att leda i kris (svårt) hantera ett förändrat arbetsklimat (till det sämre) bland medarbetarna – det har varit svårt att räcka till som chef.

 

Anette Gripenberth, bibliotekschef, Köping

1) När det gäller hålla avstånd och inte vara det minsta sjuk på jobbet tror jag att vi fortsätter att tänka mer på det än innan, det pågår också diskussioner om hur man ska göra framöver när vi bokar evenemang med författare och andra aktörer, ska vi lägga till en klausul om avbokning vid eventuella epidemier? När det gäller e-medier tror jag att fler har hittat dit nu och kommer att fortsätta använda dem i större utsträckning. Den här tiden kommer att finnas kvar i våra tankar lång tid framöver.

2) Ovissheten är svårhanterlig, hur man ska kunna planera framåt och hur länge det ska vara restriktioner? Att ta beslut om vilka verksamheter som ska ställas in och vilka vi kan fortsätta med. Att sätta upp skydd och förändra arbetssätt har gått förvånansvärt bra och vi har bara mött förståelse från våra besökare. Vi har haft öppet hela tiden med endast en liten minskning av öppettiderna vilket har varit bra för framförallt invånarna.

 

Louise Parnefjord, bibliotekschef, Nykvarn

1) Min personliga farhåga är att våra tidigare användare inte hittar tillbaka i samma utsträckning som innan, men människor verkar vara väldigt snabba på att förändra sina vanor och det blir kanske så att man mer kommer att uppskatta sociala sammanhang efter epidemin. Snabbare digital utveckling.

2) Minskade besök och inställda evenemang. Mindre kontakt med boken-kommer-låntagare. Idéer om vad vi ska hitta på för våra användare.

 

Cecilia Ungerbäck-Smith, bibliotekschef i Lessebo. Foto: Privat

Cecilia Ungerbäck Smith, bibliotekschef, Lessebo

1) Högst troligt. Nya vanor har skapats både när det gäller möten i olika former och hur man tillgodoser sitt behov av tillgång till litteratur. Det skulle också kunna vara så att förfrågan på hjälp kring digitala tjänster ökar för att man ser nyttan med de nu och vill lära sig mer.

2) Att se besökarantalet minska och veta att vi inte kan nå alla som försvinner bara genom att ställa om till digitala versioner. Att tappa de som har störst behov när det gäller både att lära sig språket och digitalt kunnande.

 

Maria Morén, bibliotekschef, Ludvika

1) Inga förändringar så vitt jag vet nu, det verkar som att jag får behålla personalstyrkan. Skulle det bli neddragning i personal så beror det inte på pandemin utan tidigare förväntade besparingar. Verksamheter ska igång som vanligt så fort riktlinjer kommer som medger det.

2) Att vi själva fått uppfinna lösningar för att hålla avstånd, inga riktlinjer har kommit från kommunledningen, endast att ”biblioteken är öppna som vanligt”. Att hantera besökare som ej tagit FHM:s råd på allvar utan kommer för nära eller hostar o snorar i biblioteket. Att som bibliotekschef ha arbetsmiljöansvaret för personalen som ska ”jobba som vanligt” och ta diskussioner om allt möjligt som jag inte haft något svar på.

 

Martin Memet Könick, bibliotekschef, Ängelholm

Martin Memet Könick, Ängelholm

1) Utvecklingen av och intresset för den digitala verksamheten har fått en boost. Digital infodisk och digital programverksamhet är exempel. Covid-19 är en sorg för hela världen men det kommer en tid då denna kris är ett minne blott, då ska vi minnas de som gått bort och hedra hur vi alla kämpat genom att dra lärdomar av vad vi gått igenom och använda dem för att ytterligare utveckla den positiva samhällskraft som folkbibliotek är.

2)  Att planera för nuet och framtiden i ett läge där det är väldigt svårt att veta hur det ser ut nästa vecka eller nästa månad. Balansen mellan krishantering och ordinarie verksamhet och utveckling. Att vara tillgängliga och öppna samtidigt som vi motarbetar smittspridning.

 

Karin Gulliksson, kultur- och biblioteksansvarig, Bjurholm

1) Jag tror inte att det blir några bestående förändringar, lite beroende på hur länge detta håller på förstås.

2) De mest synbara är ju de arrangemang vi har ställt in och kanske kommer att återuppta till hösten. Svårt också att planera inför höst och vinter.

 

Johan Edgren, verksamhetschef, kultur, turism & evenemang, Alingsås

1) Nja. Att vi blivit bättre på att digitalisera program och aktiviteter kan innebära att vi även efter pandemin kommer att erbjuda detta då det är lämpligt. Kan tänka att en del möten även i framtiden kan bytas ut till skype-dito utan större kvalitetsförluster.

2) Svårt/trist att inte kunna ge barn och unga det aktivitetsutbud vi normalt gör.

 

Lasse Persson, bibliotekschef, Ockelbo

1) Jag tror att de digitala omställningar vi gjort : möten i teams, digitala program, bokprat osv. kommer att bestå som ett komplement. Den digitala omställning vi pratat om så länge blev påskyndad och det visade sig inte vara så svårt.

2) Svårast har varit att de fysiska programmen ställdes in, att biblioteket som mötesplats för människor går på sparlåga. Jag hoppas att människor kommer att hitta tillbaka till oss när pandemin är över.

 

Malin Göthberg, bibliotekschef, Oxelösund

1) Jag tror inte att vi förväntar oss några större förändringar på sikt. Kanske kommer fler möten bli digitala. Kommunens ekonomi framöver kan förstås också påverka bibliotekets verksamhet.

2) Det svåraste har varit att personalen har mått dåligt mentalt. Dels på grund av oro både för virus och för påfrestningarna i samhället. Dels för att det är tråkigt med alla inställda evenemang och aktiviteter samt betydligt färre besökare på biblioteket.

 

Rigmor Persson, verksamhetschef kultur och fritid, Vara

1) Det kommer troligen att vara en fortsatt större medvetenhet om hygien och att hålla avstånd till besökare. Digitala möten kommer definitivt att fortsätta när det gäller externa möten med flera inblandade. Detta sparar tid, miljö och pengar.

2) Svårast hittills har varit att planera verksamhet, framför allt arrangemang. utifrån att hålla rekommenderat avstånd och undvika folksamlingar.

Karin Bergendorff, bibliotekschef i Lund. Foto: Pia Svensson Bengtsson

Karin Bergendorff, bibliotekschef, Lund

1) Vi har inte fått några signaler om förändringar än men ingen vet idag vilka ekonomiska konsekvenser som kommer efter pandemin.

2) Många saker har varit svåra – att be besökare hålla avstånd till personalen och varandra är nog det svåraste. Sedan har det varit svårt att få tag på material för avspärrningar med band och plexi men de är på plats sen en tid. Vidare är det ju väldigt tråkigt att vi fått ställa in många arrangemang.

 

 

Eva Rydén, verksamhetschef kultur och bibliotek, Nyköping

1) Vi ser inga bestående förändringar komma. Kommunen lägger nu ny budget för innevarande år dock.

2) Att ställa om från nära social kontakt och stöd till våra besökare till att hålla avstånd och därmed begränsa servicen. Att stänga bokbussen.

 

Kristina Holmgren, bibliotekschef, Jokkmokk

1) Bibliotekets ekonomi försämras troligen med nedskärningar i verksamheten som följd. Digitala aktiviteter, möten och utbildningar har däremot skjutit fart. Där ser vi en delvis positiv förändring för oss glesbygdskommuner med vanligtvis långa resor till möten m.m.

2) Ovissheten inför varje ny dag; finns frisk personal på plats, eller måste biblioteket stängas?

 

Frida Lindberg, kulturchef, Lycksele

1) Svårt att säga men tex har vi infört ”boken kommer” – både för avhämtning samt leverans till låntagare – den verksamheten kommer vi nog att fortsätta med även efter pandemin. Vi kommer nog också länge framöver tänka på att hålla avstånd, tvätta händer etc

2) Otryggheten bland personalen över oron att bli smittad eller att smitta. Ovissheten hur veckan/dagen ska se ut, omläggning av schemat ofta pga personalfrånvaro.

 

Annica Häggström Rudsten, bibliotekschef, Örnsköldsvik

1) Erfarenheter av digitala möten, utveckling av digitala tjänster och program kommer vi att ha nytta av efter pandemin.

2) Svårast har varit att få besökare att förstå vikten av distansering och att vi inte kan arbeta sida vid sida som tidigare under pandemitiden.

 

Sonja Viklund, enhetschef kultur och bibliotek, Mora

Sonja Viklund, Mora. Foto: Privat

1) Vi har upptäckt att de program vi kunnat streama ut har varit uppskattade, men det kommer att bli svårt att fortsätta med streaming i någon stor omfattning. Det är dels med tanke på rättigheter och att så fort det blir lite större omfattning tillkommer mycket extrakostnader som inte täcks av vår budget.

2) Pandemin kom precis i samma tid som vi fått utökad ram för att göra en mängd extra programverksamhet i samband med firandet av 500-årsjubileet av Gustav Vasa i Mora. Vi har fått ställa in många program som vi arbetat mycket med och som kostar långt mer än vad vi skulle ha möjlighet till ett vanligt år. Nu vet vi inte om det är möjligt att få spara några medel till 2021. Det är tråkigt för oss men allra mest för kommuninnevånarna som skulle få ett jubileumsprogram som var tillgängligt för alla under stora delar av 2020.

 

Iréne Kulneff, bibliotekschef, Salem

1) Jag tror att efter pandemin har man anledning att oroa sig över ekonomin. Antagligen tar det ganska lång tid innan arbetsmarknaden har återhämtat sig. Möjligt att man kommer att fortsätta erbjuda fler digitala program men många kommer till bibliotek för att se och träffa andra personer. Om arbetslösheten är hög kommer fler att studera det påverkar också folkbibliotek.

2) Svårast under pandemin är att kommunerna gör så olika med sina folkbibliotek, om bibliotek i närheten stänger ner kommer de som behöver hjälp till andra kommuners bibliotek. Det skapar också oro bland personalen att biblioteken att tänker så väldigt olika vad gäller öppethållande. Här har vi pratat mycket om att det gäller ha åtgärder som är uthålliga de åtgärder man gör ska man kunna fortsätta med kanske i flera år.

 

Boel Simonsson, Bibliotekschef, Sala

1) Kommunernas ekonomi kommer att påverkas och det kommer troligtvis även påverka vår verksamhet. Under pågående pandemi har vi öppet som vanligt även om olika restriktioner gäller. Besöksantalen har självklart minskat. Det är svårt att veta hur allmänheten förhåller sig när/om pandemin och smittspridningen är över – kommer de att återvända eller hittar de andra sätt? Kanske – eller snarare troligtvis – kan vi utveckla vårt digitala arbetssätt samtidigt tänker jag att det som är unikt med folkbiblioteken är mötet, det öppna offentliga rummet.

2) Att det finns människor som är i så stort behov av digital vägledning. Vi har varit restriktiva för man kommer ofta lite för nära i de situationerna. Problematiskt är även distansstuderande på SFI. I vår kommun har tex lärcentrum stängt. Biblioteket får ibland en orimlig roll i förhållande till dessa målgrupper.

 

Johan Söderberg, bibliotekschef, Piteå

1) Vi arbetar just nu väldigt aktivt med att marknadsföra de tjänster som vi erbjuder där låntagarna inte själva behöver besöka biblioteket. Vi försöker att få fler personer att upptäcka och använda sig av våra e-medier. Vi har utvecklat take-away-tjänster och försöker att få fler personer att använda sig av vår tjänst Boken kommer. Som en konsekvens räknar vi med att få färre besökare på biblioteken efter pandemin. En del av de tjänster som vi utvecklat för den här situationen kommer vi nog att fortsätta med även efter pandemin.

2) Att skapa en trygg arbetsmiljö för personalen. Det är svårt att uppehålla en social distansering personalen emellan och mot besökarna. Vi har installerat plexiglas på våra diskar för att minska den direkta kontakten där men mycket av vårt arbete bedrivs ute i biblioteket där det är svårare att hela tiden beakta ett säkert avstånd. Små personalutrymmen gör det också svårt att hålla avstånd personalen emellan.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min