Ett bibliotekslyft för Kriminalvården

3 apr 2014 • 2 min

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade...

Nils Öberg, GD Kriminalvården

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör, när han talade vid Svensk biblioteksförenings Nätverksträff för bibliotek inom kriminalvården. Projektet är ett led i det arbete som nu genomförs för att skapa en ny sammanhållen organisation och nya strukturer för en modernare kriminalvård. Den nya organisationen väntas vara på plats i höst och då hoppas man också kunna presentera ett förslag för hur Kriminalvården bl a bättre kan utnyttja biblioteksverksamheten och bibliotekariernas fulla potential, i till exempel arbetet med att bryta klienters isolering. Man vill också ge biblioteksverksamheten en nationell ram där alla ska ha tillgång till en bibliotekarie och där verksamheten bedrivs efter klara riktlinjer och normerade standarder.

– Vi vill också bli bättre på att beakta mångfaldsfrågorna eftersom dessa aktualiseras hos många av våra klienter och för den delen anställda, säger Nils Öberg.

På nätverksträffen talade han mycket om de små stegen som kan betyda stora kliv och inte minst vilken kraft och betydelse språket och orden har för förändring, som verktyg att bygga självkänsla och självförtroende men också som vapen mot fördomar.

– Allt bygger ju på kommunikation och litteraturen tillhandahåller en hel värld av verktyg.

Kriminalvårdens moderniseringsprojekt innebär en genomlysning av alla delar i verksamheten: renoveringar av slitna anstalter, kompetensutveckling för personal, klientkartläggningar för att nå en mer problemfokuserad behandling, omgörning av Kriminalvårdens tidning Runtkrim och som sagt inte minst något som kan bli ett bibliotekslyft.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min