Arvika och SR:s romanpris

24 feb 2012 • 2 min

På måndag blir det presskonferens på Arvika bibliotek. Då kommer man att informera om hur man planerar aktiviteter kring utdelningen...

På måndag blir det presskonferens på Arvika bibliotek. Då kommer man att informera om hur man planerar aktiviteter kring utdelningen av Sveriges Radios romanpris 2012. Arvika bibliotek har valts ut att vara värd för den direktsända prisutdelningen fredagen den 16 mars kl. 18.15.

Efter två år med gala och prisutdelning i Stockholm har man från Sveriges Radios sida valt att rikta uppmärksamheten mot det läsfrämjande arbete som bedrivs på folkbiblioteken över hela landet samt ge de litteraturintresserade lyssnarna utanför Stockholm möjligheten att ta del allt det som händer kring prisutdelningen.

Närmare trettio bibliotek anmälde sitt intresse för att vara värd för prisutdelningen.

– Vi valde Arvika bibliotek eftersom de så aktivt arbetar med författarbesök och läsecirklar och därför fungerar som en verklig mötesplats för läsintresserade i kommunen, säger Anna Tullberg, producent för Romanpriset.

– Vi känner oss stolta och hedrade över att få vara värd för detta evenemang, det ligger helt i linje med det sätt vi jobbar på för att få ut skönlitteratur bland alla medborgare med olika intressen, säger Katarina Kristoffersson, chef på Arvika bibliotek.

Sveriges Radio delar varje år ut ett romanpris till ”en framstående svensk roman ur det gångna årets produktion”. Prissumman är på 30 000 kr.

Det speciella med detta pris är Lyssnarjuryn. Den förnyas varje år och består av bokläsande radiolyssnare i olika åldrar och med skiftande yrken som skrivit och anmält sitt intresse. Jurymedlemmarna läser de sex nominerade romanerna, diskuterar dem och utser tillsammans pristagaren. Delar av diskussionerna sänds i radio.

Nomineringslistan sammanställs av en kritikergrupp med god överblick över den aktuella utgivningen.

De sex romaner som är nominerade till årets pris är: Spådom av Magnus Dahlström, Grand final i skojarbranschen av Kerstin Ekman, Lacrimosa av Eva-Marie Liffner, Och allt ska vara kärlek av Kristian Lundberg, Belägring av Hassan Loo Sattarvandi samt Handlingen av Sara Mannheimer

Listan har sammanställts av litteraturkritikerna: Jenny Aschenbrenner, Aftonbladet och Sveriges Radio, Elin Claeson, Anneli Dufva, Maria Edström och Ulla Strängberg från Sveriges Radio samt Eva Johansson, SvD och Nils Schwartz, Expressen.

Programmen där lyssnarjuryn diskuterar de nominerade böckerna sänds måndag 12/3 till och med torsdag 15/3 kl. 14.03 och 18.15 i P1. Veckan avslutas med festlig direktsändning från biblioteket, med lyssnarjury och pristagare på plats.

I anslutning till presskonferensen på Arvika bibliotek finns möjlighet att ta del av en av läsecirklarna som pågår på Arvika bibliotek med utgångspunkt från de nominerade romanerna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min