Bibliotekarier i protest – arrangerar manifestation efter besparingskrav

30 apr 2019 • 3 min

Bibliotekarier i Stockholm arrangerar en manifestation för att protestera mot politikernas sparkrav som drabbar biblioteken. Manifestationen hålls den 12 maj på Sergels torg i Stockholm.

Bibliotekarierna Cecilia Billsdotter Jonsson, Patrik Schylström, Agnes Almström och Nelly Klayman-Cohen har tagit initiativ till manifestationen som arrangeras på Sergels torg. Foto: Privat, Stina Loman och Getty.

Nära 400 personer har anmält på Facebook att de kommer till manifestationen Rädda biblioteken! som arrangeras på Sergels torg i Stockholm den 12 maj. Bakom initiativet står personal från olika folkbibliotek i staden.

– Vi har fått en ganska snabb reaktion och det visar att det här är något som engagerar, säger Patrik Schylström, bibliotekarie och skyddsombud på Stadsbiblioteket och en av initiativtagarna till manifestationen.

Bakgrunden till protesten är det rejäla besparingskravet på kulturförvaltningen som den nya grönblå majoriteten i Stockholm beslutat om. Under 2019 blir det en besparing på 45 miljoner kronor på hela förvaltningen, och bibliotekens budget krymper med drygt 700 000 kronor. 90 tjänster försvinner varav 34 tjänster inom biblioteken.

– Besparingskrav är inget konstigt i sig, vi är vana vid att gå in i budgetår med tio-procentiga besparingskrav. Men i år blev det en orimligt stor besparing som bland annat innebär att många långtidsvikarier får sluta och aktiviteter som författarsamtal och vårt populära Bokkollo för ungdomar tas bort. Verksamheten blir urholkad, säger Patrik Schylström och berättar att sparkravet skapat en frustration bland medarbetarna.

Manifestationen Rädda biblioteken! arrangeras klockan 16–18 söndagen den 12 maj. Flera kulturpersonligheter håller tal, bland annat författaren Kristoffer Leandoer och Grethe Rottböll, ordförande i Svenska författarförbundet. Låntagare från Bredäng och några andra bibliotek har också bjudits in för att berätta om vad biblioteket betyder för dem.

Vad hoppas ni på?

– Vi kan inte ändra på allting, men vi vill påminna oss själva om vilken betydelse biblioteket har och även säga till makthavarna att det är en för stor förändring. Bibliotek är en viktig plats för demokrati, samtal och möten. En plats som gör det möjligt för folk – oberoende bakgrund – att lära sig saker och få känsloupplevelser. Biblioteken är en av de sista ickekommersiella platserna och det betyder någonting, säger Patrik Schylström.

Personalen har också gjort två upprop. I mars skapade bibliotekarierna i Farsta ett upprop som skrevs under av 182 kollegor runt om i staden. Efter det gjorde personalen som jobbar i Asplundhuset, Annexet och Internationella biblioteket vid Odenplan ett eget upprop som undertecknades 85 anställda.

Uppropen skickades in till kulturnämnden.

– Jag har inte varit med om något liknande under mina 21 år inom Stockholm stad, säger Patrik Schylström.

Han är nöjd med responsen de fått från stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

– Han har tagit personalens oro på allvar och sagt att han vill att förändringen ska bli så bra som möjligt.

Bibliotekarierna tog även kontakt med Jonas Naddebo (C ), kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholm stad, och ordnade så att han kunde besöka deras verksamhet.

– Vi visade bland annat verksamheten för barn och vår programverksamhet. Sedan samtalade vi med Jonas Naddebo och beskrev våra olika arbetsområden, säger Patrik Schylström.

Jonas Naddebo menar att omorganisering och modernisering gör att man kan få bukt med bibliotekens kostnadsökningar.

Kan man bedriva en bra verksamhet när så många tjänster försvinner? 

– Jag och förvaltningen är övertygade om att vi behöver göra dessa förändringar och rusta biblioteksverksamheten för framtiden. Personalen på Stockholms bibliotek och den nationella biblioteksstrategin vittnar båda om att arbetsuppgifterna för bibliotekarierna har förändrats med tiden. I dag är biblioteken är en viktig spelare i samhällsnavigationen och hjälper människor att hitta rätt bland myndigheter och i stadsmiljön. Vi ser också hur bokkonsumtionen förändras och blir allt mer digital. Att inte våga se över organisationen och personalsammansättningen, förtydliga uppdraget, och satsa på att utveckla bibliotekens digitala erbjudande vore dumt enligt mig, säger Jonas Naddebo.

Vad har du för tankar kring manifestationen som bibliotekarierna arrangerar 12 maj? 

– Det gör mig oerhört glad och tacksam varje gång som jag ser att vi lever i en utvecklad och fungerade demokrati. Personalens engagemang är viktigt för att biblioteken ska fortsätta ha en så stor plats i samhället. Förändring är jobbigt och skrämmande, det förstår jag, men den är också nödvändig. Tonläget som råder just nu är en kulturell domedag, vilket inte stämmer. Kulturbudgeten är den näst högsta i stadens historia, bibliotekens är i princip oförändrad, inga bibliotek ska läggas ner.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/tre-bibliotekschefer-om-atstramade-budgetar/

http://biblioteksbladet.test/enkat-bistrare-tider-for-biblioteken/

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min