Bibliotekschefen i Karlstad: ”Vi har inga särskilda listor”

13 jun 2017 • 3 min

På Karlstads stadsbibliotek ska det finnas en särskild lista med EU-migranter som inte får låna med sig böcker hem, skriver Dagens Nyheter. Bibliotekschef Åsa Hansen dementerar uppgiften och menar att samma låneregler gäller för alla, oavsett bakgrund.

Genrebild. Foto: Ylva Wolgast
Genrebild. Foto: Ylva Wolgast

Enligt en artikel i Dagens Nyheter ska Karlstads stadsbibliotek ha en lista i sin databas med 120 EU-migranter, och andra med rumänska- eller romskklinande namn, som inte får låna med sig böcker, filmer och musik hem.

Åsa Hansen, bibliotekschef vid Karlstads stadsbibliotek, dementerar uppgiften om att det finns ett särskilt register.

– Vi har inga särskilda listor, alla låntagare är i samma register och det gäller för hela Värmland, säger hon och fortsätter:

– Vinklingen är felaktig och jag vet inte vilket material som de har. Tolkningen att namnen i materialet är romska namn är den tolkning som journalisten har gjort.

Åsa Hansen menar alltså att det inte rör sig om vissa individer som inte får låna med sig material hem, utan att reglerna gäller för alla som inte har en hemadress.

– Har man inte det så får man ett kort som fungerar på plats. Det är väldigt olyckligt att det uppfattas som att vi inte är ett bibliotek för alla, säger hon och påpekar att kravet på hemadress handlar om att biblioteket vill kunna skicka faktura till personer om böcker exempelvis blivit försenade.

Dagens Nyheter skriver att reglerna inte gäller för alla som saknar folkbokföringsadress. Att exempelvis asylsökande, som varken har personnummer eller finns i folkbokföringen, får låna. Stämmer det?

– Ja, och det har skett på samma sätt som gäller på serviceboenden och skolor. De har fått allt material på plats på boendet.

DN:s reporter Josefin Sköld säger att det inte finns något som är vinklat med tidningens artikel.

– Vi har gott fog för allt som vi skriver. Vi har sett registret och sett skillnaden på hur man delar upp personer med romskklingande namn och EU-migranter med andra som inte har en hemadress. Vi har också god kontakt med flera av varandra oberoende källor som har insyn i hur det fungerar på biblioteket, säger hon.

I artikeln skriver DN att bibliotekschefen försökte efterforska deras källor.

– Vi fick upprepade frågor om hur det här materialet har kommit oss tillhanda, vilket är anmärkningsvärt, säger Josefin Sköld.

Bibliotekschef Åsa Hansen menar å sin sida att hon inte frågat om vem som lämnat uppgifterna, utan varifrån uppgifterna kom, skriver Nwt.se.

Enligt bibliotekslagen ska bibliotekets verksamhet finnas tillgänglig för alla. Men lagen är en ramlag och i enlighet med kommunallagen har kommunerna stort självstyre där de själva kan organisera sina verksamheter på olika sätt.

I Karlstad ska nu kommunens jurister se över lånereglerna som gäller på alla bibliotek i kommunen.

– Så får vi se om det inte är möjligt att tolka det som vi gör, annars får vi se över reglerna, säger bibliotekschef Åsa Hansen som vill se tydligare nationella riktlinjer kring vad som gäller när det kommer till att låna med sig material hem.

Karin Linder är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– Problematiken är att det är flera regelverk som ska samverka. Det är en samlad bedömning utifrån de olika lagarna som gör att kommunerna kommer till olika slutsatser. Eftersom kommunallagen är stark så kommer det nog vara så att man kommer fortsätta att komma till olika slutsatser, säger hon.

Behövs det en större tydlighet kring vad som gäller?

– Jag tycker att begreppet alla är väldigt tydligt.

Skiljer det mycket mellan biblioteken hur man hanterar kravet på hemadress?

– Jag tror de flesta bibliotek gör så att de bjuder på sin adress. Jag har inte hört att det här är ett utbrett problem, säger Karin Linder.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min