Bibliotekschefen i Karlstad: ”Vi har inga särskilda listor”

13 jun 2017 • 3 min

På Karlstads stadsbibliotek ska det finnas en särskild lista med EU-migranter som inte får låna med sig böcker hem, skriver Dagens Nyheter. Bibliotekschef Åsa Hansen dementerar uppgiften och menar att samma låneregler gäller för alla, oavsett bakgrund.

Genrebild. Foto: Ylva Wolgast
Genrebild. Foto: Ylva Wolgast

Enligt en artikel i Dagens Nyheter ska Karlstads stadsbibliotek ha en lista i sin databas med 120 EU-migranter, och andra med rumänska- eller romskklinande namn, som inte får låna med sig böcker, filmer och musik hem.

Åsa Hansen, bibliotekschef vid Karlstads stadsbibliotek, dementerar uppgiften om att det finns ett särskilt register.

– Vi har inga särskilda listor, alla låntagare är i samma register och det gäller för hela Värmland, säger hon och fortsätter:

– Vinklingen är felaktig och jag vet inte vilket material som de har. Tolkningen att namnen i materialet är romska namn är den tolkning som journalisten har gjort.

Åsa Hansen menar alltså att det inte rör sig om vissa individer som inte får låna med sig material hem, utan att reglerna gäller för alla som inte har en hemadress.

– Har man inte det så får man ett kort som fungerar på plats. Det är väldigt olyckligt att det uppfattas som att vi inte är ett bibliotek för alla, säger hon och påpekar att kravet på hemadress handlar om att biblioteket vill kunna skicka faktura till personer om böcker exempelvis blivit försenade.

Dagens Nyheter skriver att reglerna inte gäller för alla som saknar folkbokföringsadress. Att exempelvis asylsökande, som varken har personnummer eller finns i folkbokföringen, får låna. Stämmer det?

– Ja, och det har skett på samma sätt som gäller på serviceboenden och skolor. De har fått allt material på plats på boendet.

DN:s reporter Josefin Sköld säger att det inte finns något som är vinklat med tidningens artikel.

– Vi har gott fog för allt som vi skriver. Vi har sett registret och sett skillnaden på hur man delar upp personer med romskklingande namn och EU-migranter med andra som inte har en hemadress. Vi har också god kontakt med flera av varandra oberoende källor som har insyn i hur det fungerar på biblioteket, säger hon.

I artikeln skriver DN att bibliotekschefen försökte efterforska deras källor.

– Vi fick upprepade frågor om hur det här materialet har kommit oss tillhanda, vilket är anmärkningsvärt, säger Josefin Sköld.

Bibliotekschef Åsa Hansen menar å sin sida att hon inte frågat om vem som lämnat uppgifterna, utan varifrån uppgifterna kom, skriver Nwt.se.

Enligt bibliotekslagen ska bibliotekets verksamhet finnas tillgänglig för alla. Men lagen är en ramlag och i enlighet med kommunallagen har kommunerna stort självstyre där de själva kan organisera sina verksamheter på olika sätt.

I Karlstad ska nu kommunens jurister se över lånereglerna som gäller på alla bibliotek i kommunen.

– Så får vi se om det inte är möjligt att tolka det som vi gör, annars får vi se över reglerna, säger bibliotekschef Åsa Hansen som vill se tydligare nationella riktlinjer kring vad som gäller när det kommer till att låna med sig material hem.

Karin Linder är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– Problematiken är att det är flera regelverk som ska samverka. Det är en samlad bedömning utifrån de olika lagarna som gör att kommunerna kommer till olika slutsatser. Eftersom kommunallagen är stark så kommer det nog vara så att man kommer fortsätta att komma till olika slutsatser, säger hon.

Behövs det en större tydlighet kring vad som gäller?

– Jag tycker att begreppet alla är väldigt tydligt.

Skiljer det mycket mellan biblioteken hur man hanterar kravet på hemadress?

– Jag tror de flesta bibliotek gör så att de bjuder på sin adress. Jag har inte hört att det här är ett utbrett problem, säger Karin Linder.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min