I Järfälla gör barnen sin hemsida

14 aug 2018 • 2 min

När Järfälla bibliotek gjorde om sin hemsida lät de barnen stå för idéer och innehåll. ”Alla som varit involverade tycker att det är bland det roligaste vi har gjort”, säger Jacob Hellgren, kommunikatör på biblioteket.

Nils-Arvid, Emin, Ilma och Lea är några av barnen som varit med på bibliotekets workshoppar för att utforma nya hemsidan. Längst ned vänster bild: Jacob Hellgren, kommunikatör på biblioteket. Till höger: Tipslista på olika spel.
Nils-Arvid, Emin, Ilma och Lea är några av barnen som varit med på bibliotekets workshoppar för att utforma nya hemsidan. Längst ned vänster bild: Jacob Hellgren, kommunikatör på biblioteket. Till höger: Tipslista på olika spel. Foto: Järfälla bibliotek.

Förra året fick Järfälla bibliotek en egen hemsida, men snart kände personalen att hemsidans avdelning för barn och unga inte passade målgruppen. Här fanns det istället långa texter som tycktes rikta sig främst till lärare och föräldrar.

– Vi kände att vi behövde prata med barnen för att se vad de tyckte var roligt och vad som borde finnas på hemsidan, säger Jacob Hellgren, kommunikatör på Järfälla bibliotek.

För att få in idéer arrangerade biblioteket workshoppar med barn mellan 8 och 12 år.

– Vi började ganska förutsättningslöst och frågade vad de ville ha. I viss utsträckning fick vi leda dem rätt eftersom det som ska ligga på hemsidan bör ha sin grund i böcker, film eller musik och inte bara vara knasiga filmklipp.

Barnen kom med flera värdefulla tankar. Exempelvis ville de helst höra vad andra jämnåriga tipsade om och de ville att hemsidan skulle innehålla topplistor, roliga filmklipp och tävlingar.

– De kom med idéer på saker som vi skulle kunna knyta till det vi gör, exempelvis en film där man visar vad personalen sysslar med på biblioteket. Sedan ville de också utmana personalen att bada i slajm. Vi kom på att vi kunde koppla den idén till biblioteket genom att ha en film som tipsar om böcker om hur man gör slajm.

Biblioteket har också skapat en liten redaktion som kommer att bidra med material framöver. Alla upp till 18 år får vara med i redaktionen och tanken är att de ska träffas ett par gånger per år.

Att involvera användarna tidigt i processen och låta dem vara med och utforma nya idéer kallas design thinking och har blivit ett allt vanligare arbetssätt på folkbiblioteken. Läs mer om det här.

Hur har det varit att jobba på det här sättet?

– Superkul, alla som varit involverade tycker att det är bland det roligaste vi har gjort. Vi kan också använda oss av det här arbetssättet i andra sammanhang. Nyligen renoverade vi exempelvis ungdomsavdelningen. Vi vuxna hade då valt ut en färg som vi skulle ha på väggen men när vi frågade tonåringarna tyckte de att färgen var jätteful. Det visar hur olika vi tänker och påminner oss i personalen om vem vi finns till för, säger Jacob Hellgren.

Den nya hemsidan publiceras i september.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min