I Nacka är privat idealet

26 okt 2017 • 3 min

Om drygt ett år kan Nackas alla bibliotek drivas privat. Ett steg i rätt riktning, enligt kommunens ledande politiker. Men beslutet handlar mer om ideologi än om ekonomi.

Illustration: Team Hawaii
Illustration: Team Hawaii

– Det viktigaste är inte att det ska bli billigare, vi vill driva fram bättre kvalitet men med samma pengar, säger Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden i Nacka.

Historien om Nacka kommun och privatisering av biblioteken har över ett decennium på nacken. Kommunen har styrts av borgerliga partier sedan 1971 och på många plan varit föregångare när det gäller privatisering av kommunala verksamheter. Men frågan om bibliotek på entreprenad blev först aktuell på initiativ från bibliotekspersonalen själva.

2005 ville personalen på det då ganska nyöppnade biblioteket i kulturhuset Dieselverkstaden prova att sköta driften på egen hand. Politikerna var positiva. Under de första åren gjordes det i form av ett personalkooperativ på uppdrag av kommunen. Men efter att kommunens revisorer påpekat att verksamheten antingen måste upphandlas eller återgå i kommunal regi, bestämde sig politikerna för att löpa linan ut. Kanske hade inte det skett om inte försöket med personaldrift slagit så väl ut.

– Det är möjligt att det inte hade blivit så annars. Men det visade sig att de drev det här biblioteket på ett alldeles utmärkt sätt, säger Hans Peters.[fakta id=”16910″]

När upphandlingen av Nackas bibliotek klubbades 2010 blev det ramaskri på många håll. Sveriges författarförbund samlade 4000 namn på en protestlista och på kultursidorna gick debattens vågor höga. Även många Nackabor protesterade mot beslutet.

– Det var många som missförstod oss i början. Det talades om att vi skulle minska öppettiderna och bara ha pocketböcker och bästsäljare på hyllorna. Delvis tror jag det kom ur en konservativ inställning hos många om att biblioteken ska vara kommunala, säger Hans Peters.

2012 var upphandlingen klar. Tre bibliotek blev kvar i kommunal drift och tre hamnade från 2013 under paraplyet Dieselverkstaden, fortfarande personaldrivet men nu i aktiebolagsform.

Efter fyra år med den nya driftsformen är snart nästa upphandling klar. Dieselverkstaden får fortsätta driva tre bibliotek, medan företaget Axiell har tilldelats driften av de tre som fram tills nu varit kommunala.

Axiells tilldelningsbeslut har dock överklagats.

Personalen på de kommunala biblioteken kommer att bli anställda hos den nya entreprenören. Vill de inte följa med prövas de mot andra lediga jobb inom kommunen.

Hans Peters tycker sig se att kritiken har svalnat något. Men många är fortfarande emot upphandlingen. Inte minst den politiska oppositionen i Nacka. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet men också Liberalerna, har reserverat sig mot beslutet. Liberalerna med argument om att biblioteken har en starkare koppling till det demokratiska samhället än till exempel simhallar och helt enkelt inte bör läggas ut på entreprenad.

Biblioteksbladet har talat med flera av dem som i dag arbetar på de kommunala biblioteken. Men ingen av dem vill kommentera upphandlingen eftersom tilldelningsbeslutet är överklagat.

Helena Torsslow Nelander var bibliotekschef för alla de tre kommunala biblioteken, Fisksätra, Nacka Forum och Orminge fram till årsskiftet då hon gick i pension. Hon tycker sig se att även personalen har vant sig vid tanken på privat drift under de år som gått.

– Man har ju gradvis anpassat sig till läget, även om man har haft olika åsikter, privat och ideologiskt, säger hon.

Under de fyra senaste åren har personalen på de kommunalt drivna biblioteken kunnat studera skillnaderna i förutsättningar hos det privata alternativet.

– Vi har ju levt med att ”konkurrera” med dem. Och har faktiskt sett att de klarat sig lite bättre just för att de inte är kommunala. Vi har inte varit lika fria som dem utan måste gå genom kommunens upphandling och är med och betalar en massa overheadkostnader som vi inte kan påverka. De pengarna får ju de privata behålla. De har kunnat välja själva vad de vill lägga pengar på.

En av anbudsgivarna i årets upphandling är precis som förra gången kommunen själv. I förra vändan fick man behålla driften av tre bibliotek. I år förlorade man helt. Men Helena Torsslow Nelander tycker inte att det är ett underbetyg för kommunens egen verksamhet.

– Jag tror inte man nedvärderar bibliotekets arbete. Däremot är ju Nacka kommun väldigt pigg på att lägga ut verksamheter och vill inte driva själva. Så det är en logisk följd av politiken, att samtliga bibliotek läggs ut i privat regi.

Hans Peters:

– Det är klart att det finns ett ideologiskt tänk bakom det här. Vi tror att det finns andra aktörer som kan visa sig driva kommunens verksamhet på ett bättre eller effektivare sätt.

– Jag hoppas att de nya entreprenörerna kan hitta andra metoder för att nå nackaborna. Kanske skapa intressantare program, och ta fram andra aktiviteter som man inte har tänkt på tidigare.

Inför årets upphandling gjordes flera utvärderingar av Nackas biblioteksverksamhet. Mest intressant är kanske den som tittade på skillnader mellan de privat drivna och de kommunalt drivna biblioteken. I stort sett fann man ingen skillnad i verksamhetens kvalitet.

Men Hans Peters tror att det är för tidigt för att dra några slutsatser.

– Jag tror att man behöver längre tid på sig för att mejsla ut linjer i det här.

Och om det visar sig att skillnaderna ­fortsätter vara små? 

– Då får man ta ställning till det då.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min