Jättebiblioteket i Norrbotten

11 jan 2013 • 2 min

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman...

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman till ett länsövergripande bibliotek med gemensam mediekatalog och ett gemensamt lånekort. Det innebär att en bok kan lånas på en ort i länet och lämnas tillbaka på en annan.För att fira detta bjuder Biblioteken i Norrbotten in till invigning den 11 januari klockan 13.00 på Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus som även kan följas i direktsändning på Bibblio.se.

För drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett gemensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbibliotekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnätverk bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommunerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibliotekscheferna i Norrbotten bl a för att finna metoder och former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkretiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om bilden av biblioteket” då folkbiblioteken och länsbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljoner böcker), lånekort och boktransporter, sjösatt.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min