Jättebiblioteket i Norrbotten

11 jan 2013 • 2 min

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman...

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman till ett länsövergripande bibliotek med gemensam mediekatalog och ett gemensamt lånekort. Det innebär att en bok kan lånas på en ort i länet och lämnas tillbaka på en annan.För att fira detta bjuder Biblioteken i Norrbotten in till invigning den 11 januari klockan 13.00 på Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus som även kan följas i direktsändning på Bibblio.se.

För drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett gemensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbibliotekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnätverk bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommunerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibliotekscheferna i Norrbotten bl a för att finna metoder och former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkretiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om bilden av biblioteket” då folkbiblioteken och länsbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljoner böcker), lånekort och boktransporter, sjösatt.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min