Jättebiblioteket i Norrbotten

11 jan 2013 • 2 min

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman...

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman till ett länsövergripande bibliotek med gemensam mediekatalog och ett gemensamt lånekort. Det innebär att en bok kan lånas på en ort i länet och lämnas tillbaka på en annan.För att fira detta bjuder Biblioteken i Norrbotten in till invigning den 11 januari klockan 13.00 på Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus som även kan följas i direktsändning på Bibblio.se.

För drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett gemensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbibliotekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnätverk bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommunerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibliotekscheferna i Norrbotten bl a för att finna metoder och former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkretiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om bilden av biblioteket” då folkbiblioteken och länsbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljoner böcker), lånekort och boktransporter, sjösatt.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min