Jättebiblioteket i Norrbotten

11 jan 2013 • 2 min

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman...

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman till ett länsövergripande bibliotek med gemensam mediekatalog och ett gemensamt lånekort. Det innebär att en bok kan lånas på en ort i länet och lämnas tillbaka på en annan.För att fira detta bjuder Biblioteken i Norrbotten in till invigning den 11 januari klockan 13.00 på Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus som även kan följas i direktsändning på Bibblio.se.

För drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett gemensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbibliotekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnätverk bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommunerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibliotekscheferna i Norrbotten bl a för att finna metoder och former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkretiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om bilden av biblioteket” då folkbiblioteken och länsbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljoner böcker), lånekort och boktransporter, sjösatt.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min