Jättebiblioteket i Norrbotten

11 jan 2013 • 2 min

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman...

På Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus firar man idag med invigningen av Norrbottens nya gemensamma folkbibliotek. 14 kommunbibliotek går samman till ett länsövergripande bibliotek med gemensam mediekatalog och ett gemensamt lånekort. Det innebär att en bok kan lånas på en ort i länet och lämnas tillbaka på en annan.För att fira detta bjuder Biblioteken i Norrbotten in till invigning den 11 januari klockan 13.00 på Luleå stadsbibliotek i Kulturens hus som även kan följas i direktsändning på Bibblio.se.

För drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett gemensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbibliotekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnätverk bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommunerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibliotekscheferna i Norrbotten bl a för att finna metoder och former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkretiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om bilden av biblioteket” då folkbiblioteken och länsbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljoner böcker), lånekort och boktransporter, sjösatt.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min