Kritik mot utköp av bibliotekschef i Sölvesborg

29 okt 2019 • 2 min

Oppositionen i Sölvesborg är kritisk till att kultur- och bibliotekschef Sofia Lenninger köptes ut. ”Det lägger lite munkavle på andra kommunanställda”, säger Roine Olsson (S), oppositionsråd.

Roine Olsson (S), oppositionsråd i Sölvesborg. Foto Sölvesborgs kommun

Roine Olsson tycker att det är olyckligt att Sofia Lenninger tvingades sluta. Kommunchef Lars Ericsson har sagt att det var hans initiativ att sluta ett avtal med kultur- och bibliotekschefen, men Roine Olsson tror ändå att det finns ett politiskt beslut bakom.

– Det är något som den politiska ledningen måste ha varit inblandad i. När det handlar om högre politiska tjänstemän är politiken inblandad. Om det inte skulle vara så vet jag inte varför hon blev utköpt, hon har fungerat med tidigare politisk ledning utan bekymmer.

Sofia Lenninger på sitt kontor som nu har lämnat efter en överenskommelse med kommunen. Foto: Annika Clemens

Han är också kritisk till att oppositionen inte informerades om planerna förrän det var klart.

– Jag hade ingen aning om detta. Jag fick information på morgonen, någon timme innan de gick ut med pressmeddelandet. Då hade de redan gjort en uppgörelse och varken jag eller vår representant i fritids- och kulturnämnden hade hört något, säger Roine Olsson.

Han frågar sig hur övrig personal kan påverkas av det som har hänt och är orolig att det kan uppfattas som att man inte får yttra vissa åsikter som kommunanställd.

– Vilka signaler ger det här till andra kommunanställda? Det lägger lite munkavle på dem. Det är nästan ett hot mot demokratin, vi ska ju ha ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är inte samma sak som att få rätt, men man har rätt att framföra sin åsikt.

Sofia Lenninger har uttalat sig i medierna om Samstyrets förslag, exempelvis när det gäller biblioteksplanen. Kan man göra så som tjänsteman?

– Det tycker jag. Den rätten tycker jag att tjänstemännen ska ha, att tala om vad de tycker. Sedan är det de förtroendevalda som beslutar, då får man rätta sig efter det. Innan det har man rätt att ha sin åsikt. [fakta id=”20903″]

Sofia Lenninger har bland annat uttalat sig i Biblioteksbladet om svårigheterna att arbeta som tjänsteman under ett politiskt styre som hon har uppfattat vill utmana lagen. Hon har berättat att kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) föreslog ändringar direkt till henne i den biblioteksplan som ännu inte är antagen.

Biblioteksbladet har sökt Louise Erixon för en kommentar kring utköpet av Sofia Lenninger men inte fått något svar. Rolf Berg (SD), ordförande i fritids- och kulturnämnden i Sölvesborg berättar om varför han tycker att biblioteksplanen bör ändras här.

Läs mer: Karin Linder om utköpet av Sofia Lenninger: ”Svårt att inte tolka detta som något annat än ett straff”

Läs mer: Sofia Lenninger sista dagen på jobbet: ”Jag är trött nu”

Detta har hänt

Efter valet förra året styr det så kallade Samstyret i Sölvesborg. Partierna som ingår i styret är SD, M, KD och det lokala SoL-partiet. Under våren gjordes ändringar i biblioteksplanen i Sölvesborg. Bland annat ströks skrivningar om att litteratur skulle finnas på "alla elevers modersmål" på skolbiblioteken och ersattes med "andra språk än svenska". Förslaget på ändringar har mött mycket kritik, men kommunalrådet Louise Erixon (SD) har förklarat att det bara handlar om "redaktionella ändringar". När det reviderade förslaget togs upp för beslut i våras yrkade oppositionen på återremiss och under sommaren prövades ändringarna av jurister mot bibliotekslagen och skollagen. De visade sig hålla för granskningen. Sofia Lenninger har svarat på många frågor från medier om ändringarna i biblioteksplanen och om kommunens nya regler för konstinköp. I slutet av september berättade hon öppet om svårigheterna att arbeta som tjänsteman i en kommun där det politiska styret vill, som hon uttryckte det, utmana lagen (bibliotekslagen). Ungefär samtidigt som artikeln publicerades inleddes förhandlingarna om utköpet av Sofia Lenninger. Den 14 oktober skulle ändringarna i biblioteksplanen klubbas, men återigen drev oppositionen igenom en återremiss och ändringarna ska nu granskas mot språklagen samt om de håller för de bidrag som kommunen tar emot från Kulturrådet. Den 24 oktober meddelades att Sofia Lenninger skulle sluta på sin post som kultur- och bibliotekschef redan dagen efter. Kommunchef Lars Ericsson säger att överenskommelsen inte har att göra med Sofia Lenningers uttalanden i medier.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min