Kulturhustanken drivs i Skåne

24 okt 2013 • < 1 min

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu...

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu viktigare som en aktör i lokalsamhället. Som ett led i den tanken har tio utvecklingsprojekt testats på tio bibliotek i tio kommuner.I början av veckan ägde tvådagarskonferensen Folkbibliotek som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken, rum i Malmö – ett samarrangemang mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Svensk Biblioteksförening.

Under konferensen presenterades de tio projekten men även forskning samt kulturhustanken i ett kulturpolitiskt sammanhang.

Vad är ett bibliotek? Vad är ett kulturhus? var frågor som man återkom till. Att inte bara handlar om att utveckla befintlig verksamhet utan i hög grad också om att finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid konferensen vars ambition var knyta ihop teori och praktik kring begreppsparen kulturhus och bibliotek. Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg tillika en av dem som deltog i programmet, tyckte sig se hur utvecklingen i verksamheterna gått från deltagande till delaktighet. Hon liksom forskaren Johanna Rivano Eckerdal  menade också att det är viktigt att reflektera kring vad man ser i begreppet kulturhus – det går nämligen att använda till allt möjligt.

Läs mer i BBL nr 9.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min