Kulturhustanken drivs i Skåne

24 okt 2013 • < 1 min

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu...

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu viktigare som en aktör i lokalsamhället. Som ett led i den tanken har tio utvecklingsprojekt testats på tio bibliotek i tio kommuner.I början av veckan ägde tvådagarskonferensen Folkbibliotek som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken, rum i Malmö – ett samarrangemang mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Svensk Biblioteksförening.

Under konferensen presenterades de tio projekten men även forskning samt kulturhustanken i ett kulturpolitiskt sammanhang.

Vad är ett bibliotek? Vad är ett kulturhus? var frågor som man återkom till. Att inte bara handlar om att utveckla befintlig verksamhet utan i hög grad också om att finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid konferensen vars ambition var knyta ihop teori och praktik kring begreppsparen kulturhus och bibliotek. Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg tillika en av dem som deltog i programmet, tyckte sig se hur utvecklingen i verksamheterna gått från deltagande till delaktighet. Hon liksom forskaren Johanna Rivano Eckerdal  menade också att det är viktigt att reflektera kring vad man ser i begreppet kulturhus – det går nämligen att använda till allt möjligt.

Läs mer i BBL nr 9.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min