Kulturhustanken drivs i Skåne

24 okt 2013 • < 1 min

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu...

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu viktigare som en aktör i lokalsamhället. Som ett led i den tanken har tio utvecklingsprojekt testats på tio bibliotek i tio kommuner.I början av veckan ägde tvådagarskonferensen Folkbibliotek som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken, rum i Malmö – ett samarrangemang mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Svensk Biblioteksförening.

Under konferensen presenterades de tio projekten men även forskning samt kulturhustanken i ett kulturpolitiskt sammanhang.

Vad är ett bibliotek? Vad är ett kulturhus? var frågor som man återkom till. Att inte bara handlar om att utveckla befintlig verksamhet utan i hög grad också om att finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid konferensen vars ambition var knyta ihop teori och praktik kring begreppsparen kulturhus och bibliotek. Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg tillika en av dem som deltog i programmet, tyckte sig se hur utvecklingen i verksamheterna gått från deltagande till delaktighet. Hon liksom forskaren Johanna Rivano Eckerdal  menade också att det är viktigt att reflektera kring vad man ser i begreppet kulturhus – det går nämligen att använda till allt möjligt.

Läs mer i BBL nr 9.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min