Kulturhustanken drivs i Skåne

24 okt 2013 • < 1 min

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu...

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu viktigare som en aktör i lokalsamhället. Som ett led i den tanken har tio utvecklingsprojekt testats på tio bibliotek i tio kommuner.I början av veckan ägde tvådagarskonferensen Folkbibliotek som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken, rum i Malmö – ett samarrangemang mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Svensk Biblioteksförening.

Under konferensen presenterades de tio projekten men även forskning samt kulturhustanken i ett kulturpolitiskt sammanhang.

Vad är ett bibliotek? Vad är ett kulturhus? var frågor som man återkom till. Att inte bara handlar om att utveckla befintlig verksamhet utan i hög grad också om att finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid konferensen vars ambition var knyta ihop teori och praktik kring begreppsparen kulturhus och bibliotek. Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg tillika en av dem som deltog i programmet, tyckte sig se hur utvecklingen i verksamheterna gått från deltagande till delaktighet. Hon liksom forskaren Johanna Rivano Eckerdal  menade också att det är viktigt att reflektera kring vad man ser i begreppet kulturhus – det går nämligen att använda till allt möjligt.

Läs mer i BBL nr 9.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min