Kulturhustanken drivs i Skåne

24 okt 2013 • < 1 min

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu...

Kultur Skåne/Region Skåne vill utveckla folkbiblioteken till kulturhus – en möjlighet för biblioteken att positionera sig som och bli ännu viktigare som en aktör i lokalsamhället. Som ett led i den tanken har tio utvecklingsprojekt testats på tio bibliotek i tio kommuner.I början av veckan ägde tvådagarskonferensen Folkbibliotek som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken, rum i Malmö – ett samarrangemang mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Svensk Biblioteksförening.

Under konferensen presenterades de tio projekten men även forskning samt kulturhustanken i ett kulturpolitiskt sammanhang.

Vad är ett bibliotek? Vad är ett kulturhus? var frågor som man återkom till. Att inte bara handlar om att utveckla befintlig verksamhet utan i hög grad också om att finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid konferensen vars ambition var knyta ihop teori och praktik kring begreppsparen kulturhus och bibliotek. Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg tillika en av dem som deltog i programmet, tyckte sig se hur utvecklingen i verksamheterna gått från deltagande till delaktighet. Hon liksom forskaren Johanna Rivano Eckerdal  menade också att det är viktigt att reflektera kring vad man ser i begreppet kulturhus – det går nämligen att använda till allt möjligt.

Läs mer i BBL nr 9.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min