Kvinna och chef på folkbibliotek

10 mar 2014 • 2 min

”Familjelivet” blir del av förklaringen när kvinnliga studenter vid biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningar uppger varför de absolut inte kan tänka sig...

”Familjelivet” blir del av förklaringen när kvinnliga studenter vid biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningar uppger varför de absolut inte kan tänka sig att bli bibliotekschefer. Det är ett av flera tankeväckande resultat i Jenny Öströms uppsats.

Hur ser ledarrollen ut i en bransch där mer än 80 procent av de anställda är kvinnor och de kvinnliga cheferna i majoritet?  Det är utgångspunkten för Jenny Öströms uppsats där frågeställningarna komprimeras i titeln: ”Kvinna, chef, bibliotekarie – triss i stereotyper?”

Med avstamp i Peter Bergers och Thomas Luckmans teorier om social konstruktion och med ideologisk utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordningen vill Öström alltså undersöka kvinnligt chefsskap i folkbibliotekssektorn. Hon intervjuar fem chefer, verksamma på olika nivåer samt fem studenter som läser vid biblioteks- och informationsutbildningarna vid Uppsala universitet respektive Högskolan i Borås. Studenterna har det gemensamt att de har erfarenhet av att arbeta vid folkbibliotek samt av att deras nuvarande chefer är kvinnor.

Samtliga studenter nämner brist på självförtroende och/eller ambitioner som en förklaring till att chefskapet inte lockar. Tre av dem ser på olika sätt familjelivet som en hämmande faktor, ”vi tar fortfarande större ansvar för hushållsarbetet. Jag är trebarnsmamma och vill inte bli chef”. Kvinnors föräldraledighet innebär, enligt ett svar, att män får större kompetens ”på papperet”.

När de intervjuade cheferna får samma frågor nämner också de dåligt självförtroende och har ett större ansvar för familjen, vilket innebär hinder och svårigheter för kvinnor att nå chefspositioner. En av cheferna reflekterar över varför färre kvinnor söker chefsjobben, hon menar att det är vanligare att kvinnor blir och föredrar att bli föreslagna.

Fyra av de fem cheferna uppger att de på olika sätt har blivit särbehandlade, enbart på grund av att de är kvinnor. Den som varit chef längst talar om att bli klappad på huvudet och kallad ”lilla gumman”. Detta har inte varit ett hinder i hennes karriär, men ”oerhört irriterande”. En annan av cheferna hade varit med om påtaglig diskriminering när hon fått lägre lön och sämre villkor än en man med motsvarande position inom samma organisation.

Läs hela Månadens uppsats i BBL nr 2

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min