Ny undersökning visar vad användarna vill ha

18 maj 2018 • 2 min

Gör ny teknik tillgänglig, utveckla e-tjänster och satsa på spelifiering. Det är några synpunkter som användarna har på folkbiblioteken, enligt en ny Novus-undersökning.

Novus-undersökningen presenterades under Biblioteksdagarna i går av Charlotte Stenbäck, seniorkonsult på Novus, Ceclia Gärdén, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, och Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Foto: Stina Loman.
Novus-undersökningen presenterades under Biblioteksdagarna av Charlotte Stenbäck, seniorkonsult på Novus, Ceclia Gärdén, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, och Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Foto: Stina Loman.

Svensk biblioteksförening har tillsammans med Novus gjort en undersökning om bland annat attityder och åsikter om svenska folkbibliotek.

Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ. Den innehåller delvis intervjuer med fokusgrupper i Stockholm och Borlänge, totalt 38 personer i åldrarna 19-59 år. I fokusgrupperna fanns det personer som använder bibliotekens tjänster och icke användare. De fick bland annat svara på vad de ville se på framtidens bibliotek.

Resultatet visar att:

 • Ny teknik som exempelvis AR och VR ska göras tillgänglig, e-tjänster bör utvecklas och utbudet och möjligheterna ska kommuniceras till de grupper som i dag inte använder tjänsterna.
 • Personalen ska vara kvar. De ses som kunskapsförmedlare och kulturbärare för öppenhet, jämställdhet och mångfald.
 • Språkkaféer och volontärverksamhet ska arrangeras för integrationens skull.
 • Andra inlärningsmetoder än läsning ska erbjudas och utvecklas. Gör kunskap tillgänglig genom till exempel spel (läs Biblioteksbladet nr 2 2018 om spelifiering), interaktiva grupper och teater.
 • I framtiden är biblioteket en fysisk mötesplats med många ytor för olika aktiviteter.
 • Bredden ska behållas och att molntjänster bör utvecklas för förvaring och förmedling av innehåll som inte finns fysiskt.

Användarna ville också ha meröppna bibliotek, kurser kring specialistområden och se en samverkan med studieförbund och ungdomsgårdar.

Den kvantitativa delen av undersökningen innehåller webbintervjuer med 1 069 personer i åldrarna 18-79 år från hela Sverige.

Webbintervjuerna visar bland annat att:

 • 54 procent besöker ett folkbibliotek minst ett par gånger per år. 28 procent besöker biblioteket minst varje månad. 11 procent uppgav att de aldrig besöker biblioteket.
 • 82 procent är positiva till biblioteken.
 • Förutom böcker tänker de flesta på tystnad, lugn, tidningar, kunskap och ljudböcker när de hör ordet bibliotek.
 • De mest kända digitala tjänsterna är lån av ljud- och e-böcker samt sök i databaser.
 • De flesta tar bilen till biblioteket, 35 procent. 33 procent väljer att gå.
 • Majoriteten, 61 procent, har 0-3 kilometer till det bibliotek som de vanligen besöker. Var femte har längre än 8 kilometer.
 • På frågan ”i vilket format läser du/lyssnar på böcker?” svarar 79 procent fysisk bok, 28 procent ljudbok och 14 procent e-bok.
 • 58 procent svarar att lugn och ro passar bäst in i deras syn på bibliotek. På andra plats, 56 procent, hamnar tillgänglighet.
 • 74 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att biblioteken är en mötesplats dit alla är välkomna.
 • 73 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att bibliotekens personal och deras kompetens är viktig.
 • 72 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att biblioteken är viktiga för att främja barns och ungas läsning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min