Ny undersökning visar vad användarna vill ha

18 maj 2018 • 2 min

Gör ny teknik tillgänglig, utveckla e-tjänster och satsa på spelifiering. Det är några synpunkter som användarna har på folkbiblioteken, enligt en ny Novus-undersökning.

Novus-undersökningen presenterades under Biblioteksdagarna i går av Charlotte Stenbäck, seniorkonsult på Novus, Ceclia Gärdén, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, och Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Foto: Stina Loman.
Novus-undersökningen presenterades under Biblioteksdagarna av Charlotte Stenbäck, seniorkonsult på Novus, Ceclia Gärdén, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, och Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Foto: Stina Loman.

Svensk biblioteksförening har tillsammans med Novus gjort en undersökning om bland annat attityder och åsikter om svenska folkbibliotek.

Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ. Den innehåller delvis intervjuer med fokusgrupper i Stockholm och Borlänge, totalt 38 personer i åldrarna 19-59 år. I fokusgrupperna fanns det personer som använder bibliotekens tjänster och icke användare. De fick bland annat svara på vad de ville se på framtidens bibliotek.

Resultatet visar att:

 • Ny teknik som exempelvis AR och VR ska göras tillgänglig, e-tjänster bör utvecklas och utbudet och möjligheterna ska kommuniceras till de grupper som i dag inte använder tjänsterna.
 • Personalen ska vara kvar. De ses som kunskapsförmedlare och kulturbärare för öppenhet, jämställdhet och mångfald.
 • Språkkaféer och volontärverksamhet ska arrangeras för integrationens skull.
 • Andra inlärningsmetoder än läsning ska erbjudas och utvecklas. Gör kunskap tillgänglig genom till exempel spel (läs Biblioteksbladet nr 2 2018 om spelifiering), interaktiva grupper och teater.
 • I framtiden är biblioteket en fysisk mötesplats med många ytor för olika aktiviteter.
 • Bredden ska behållas och att molntjänster bör utvecklas för förvaring och förmedling av innehåll som inte finns fysiskt.

Användarna ville också ha meröppna bibliotek, kurser kring specialistområden och se en samverkan med studieförbund och ungdomsgårdar.

Den kvantitativa delen av undersökningen innehåller webbintervjuer med 1 069 personer i åldrarna 18-79 år från hela Sverige.

Webbintervjuerna visar bland annat att:

 • 54 procent besöker ett folkbibliotek minst ett par gånger per år. 28 procent besöker biblioteket minst varje månad. 11 procent uppgav att de aldrig besöker biblioteket.
 • 82 procent är positiva till biblioteken.
 • Förutom böcker tänker de flesta på tystnad, lugn, tidningar, kunskap och ljudböcker när de hör ordet bibliotek.
 • De mest kända digitala tjänsterna är lån av ljud- och e-böcker samt sök i databaser.
 • De flesta tar bilen till biblioteket, 35 procent. 33 procent väljer att gå.
 • Majoriteten, 61 procent, har 0-3 kilometer till det bibliotek som de vanligen besöker. Var femte har längre än 8 kilometer.
 • På frågan ”i vilket format läser du/lyssnar på böcker?” svarar 79 procent fysisk bok, 28 procent ljudbok och 14 procent e-bok.
 • 58 procent svarar att lugn och ro passar bäst in i deras syn på bibliotek. På andra plats, 56 procent, hamnar tillgänglighet.
 • 74 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att biblioteken är en mötesplats dit alla är välkomna.
 • 73 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att bibliotekens personal och deras kompetens är viktig.
 • 72 procent har svarat att de instämmer helt i påstående att biblioteken är viktiga för att främja barns och ungas läsning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min