Osäker framtid för Internationella biblioteket

12 jan 2017 • 2 min

Internationella biblioteket i Stockholm ska integreras i Stockholms stadsbibliotek. Ledningens avsikt är att resurserna skall komma fler till del. Men flera anställda tror att de istället går till spillo.

internationella-biblioteket_13755061843_o
Enligt Stockholms stadsbiblioteks planer skall Internationella bibliotekets verksamhet integreras i stadsbibliotekets. För Katti Hoflin, stadsbibliotekets chef, och Margaretha Lindh, chef för Internationella biblioteket, handlar det om att språkkompetensen och medierna på många språk ska komma närmare användarna och nå ut till fler. ”Stadsbiblioteket ska vara ett internationellt bibliotek, inte ha ett vid sidan av”, skriver man i ett uttalande på webbplatsen.

– De här tankarna har funnits länge. Tre oberoende utredningar har bedömt att man ska integrera verksamheterna, säger Katti Hoflin.

Men ett flertal anställda delar inte ledningens uppfattning att det blir en förbättring. I december skickade nitton medarbetare ett brev till kulturministern där de uttryckte djup oro för bibliotekets framtid:

”Det heter att Internationella biblioteket ska integreras i Stadsbiblioteket/Asplundhuset, men vi kommer helt klart inte att få plats i de planer på renovering av Asplundhuset som nu senast presenterats. Vi är inte emot ett integrerat bibliotek, men då måste lokalerna vara tillräckligt stora för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet. Det har talats om att det bara kommer att finnas plats för ca 20 av våra ca 100 språk!”

Biblioteksbladet har talat med en representant för medarbetarna bakom brevet, som säger att de ser integrationen som en nedläggning.

– Vi är extremt oroliga. Här finns en unik kompetens och ett unikt bokbestånd som vi uppfattar kommer att minskas betydligt och delas upp på olika bibliotek, säger medarbetaren, som vill vara anonym.

Redan från januari kommer personal från Asplundhuset att jobba i Internationella biblioteket i Annexet och tvärtom, uppger stadsbibliotekets chef. Processen skyndas på av att den del av verksamheten som bestått av ett mångspråksuppdrag från landstinget från 2017 istället har lagts hos Regionbibliotek Stockholm.

En annan förändring som sker i samband med integreringen är att inköpen på stadens uppdrag i fortsättningen kommer att göras av Stadsbibliotekets inköpsgrupp.

Men enligt Katti Hoflin är det först om och när Stadsbiblioteket får ett genomförandebeslut på Förnyat stadsbibliotek, planen för ombyggnaden av Asplundhuset, som en fysisk förflyttning av verksamheten startar, det vill säga tidigast 2019.

Ledningen hoppas nu att oron ska lägga sig.

– Jag tycker att det här är en förstärkning, säger Katti Hoflin. Sen känner kanske personalen att det blir mellanmjölk av alltihop. Men det handlar ju om hur vi gör detta. Och det är medarbetarna väldigt delaktiga i. Vi jobbar inte top down.

1 kommentarer

  1. Detta är en kommentar som jag även skriver till artikeln om SD’s förslag om att man ska sluta prioritera mångspråkslitteratur i Bibliotekslagen…

    Internationella biblioteket skulle, bland mycket annat, kunna vara (vilket vi i viss mån redan är) ett ställe där berättelser från världen lyfts fram inte bara genom böckerna i våra hyllor, utan också i utställningar, olika typer av program som sagostunder, författarbesök, debatter m m. Programmen kan vara på något av våra över 100 språk (ibland tolkat, ibland inte…) och ibland på svenska eller engelska och då nå många olika personer.

    Att bygga broar mellan böckerna på IB’s språk och de av dessa som finns översatta till svenska och engelska, skulle kunna göras på ett intressant sätt. Och även tvärtom, d v s de böcker som översatts från svenska till något (eller flera!) av våra språk. Att ta del av olika typer av berättelser är berikande och kan lära oss mycket om oss själva och om världen!

    I den globaliserade värld vi idag lever är ett Sverige där vi behärskar en mängd språk ett starkt Sverige! Att dra nytta av de som kommer hit med ett annat språk med sig är ju bara smart! Att hjälpa dem att underhålla sina modersmål SAMTIDIGT som de lär sig svenska är ju något IB (och i förlängningen andra bibliotek) kan hjälpa till med. Och många av Internationella bibliotekets låntagare är inte nysvenskar. Vikten och glädjen av att kunna fler språk än svenska är det många av Sveriges invånare som har förstått och många av dem vill kunna läsa böcker på de språk man lärt sig – spanska, italienska, arabiska, japanska, swahili, polsa, ryska och många fler.

    Matilda Wallin, bibliotekarie på Internationella biblioteket

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min