Rapport: Filialnedläggningar kan vara tillfälliga

2 okt 2018 • 2 min

Att antal bemannade serviceställen har minskat behöver inte innebära att allt fler filialbibliotek lagts ned. Det påstår en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting och Högskolan i Borås.

Malin Ögland har skrivit rapporten. Foto: Stina Loman.
Malin Ögland har skrivit rapporten. Foto: Stina Loman.

Enligt Kungliga bibliotekets officiella statistik har antalet folkbiblioteksenheter minskat sedan 1990-talet. I rapporten Varför lägger man ner biblioteksfilialer? har Sveriges kommuner och landsting och Högskolan i Borås försökt ta reda på varför antalet filialer minskar.

Studien baseras på nio kommuner som lagt ner filialer någon gång under 2012-2016.

Resultatet visar att det som registrerats som nedläggningar i KB:s statistik – det vill säga antalet bemannade serviceställen – inte alltid varit nedläggningar. Fyra av de nio kommunerna i studien hade andra orsaker till att de rapporterat in en lägre siffra jämfört med året innan.

– Det kan handla om tillfälliga stängningar på grund av att biblioteket renoveras, att kommunen gjort om filialen till meröppet eller att biblioteket måste lämna lokalen, säger Malin Ögland, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås, som skrivit rapporten.

Flera bibliotek påpekade att dålig ekonomi varit orsaken till att deras biblioteksverksamhet förändrats.

Enligt studien har tre kommuner ersatt sin nedlagda filial med någon annan form av biblioteksverksamhet, exempelvis en bokbuss.

Så det stämmer inte att allt fler biblioteksfilialer läggs ner?

– Det är en sådan lite undersökning, så det går inte att säga något om det generellt. Men i de nio kommunerna som jag tittade på så stämmer det inte, säger Malin Ögland.

Hur kommer det sig att ni bara tittade på nio av Sveriges 290 kommuner?

– Det var för att se om det är så att bibliotek läggs ner eller om det är mer komplext, och den här lilla undersökningen visar att det är mer komplex än att säga att det är nedlagt.

I studien kommer du fram till att samverkan med skolan, där bibliotek och skola delar på lokaler, kan vara en bräcklig grund att stå på för ett folkbibliotek. Varför då?  

– I de fallen där man delat har elevantalet ökat och lokalen behövts till skolans verksamhet och då har biblioteket fått flytta ut. Samverkan är viktigt, men vem ska biblioteket samverka med?

Vad hoppas du att rapporten ska leda till?

– Att fler utreder betydelsen av att ha filialbibliotek. Retoriskt innebär färre bibliotek sämre biblioteksverksamhet, men är det så? Vad har det för betydelse för ett samhälle att ha ett fysiskt rum och vad kan lösas digitalt?, säger Malin Ögland.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min