Rapport: Filialnedläggningar kan vara tillfälliga

2 okt 2018 • 2 min

Att antal bemannade serviceställen har minskat behöver inte innebära att allt fler filialbibliotek lagts ned. Det påstår en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting och Högskolan i Borås.

Malin Ögland har skrivit rapporten. Foto: Stina Loman.
Malin Ögland har skrivit rapporten. Foto: Stina Loman.

Enligt Kungliga bibliotekets officiella statistik har antalet folkbiblioteksenheter minskat sedan 1990-talet. I rapporten Varför lägger man ner biblioteksfilialer? har Sveriges kommuner och landsting och Högskolan i Borås försökt ta reda på varför antalet filialer minskar.

Studien baseras på nio kommuner som lagt ner filialer någon gång under 2012-2016.

Resultatet visar att det som registrerats som nedläggningar i KB:s statistik – det vill säga antalet bemannade serviceställen – inte alltid varit nedläggningar. Fyra av de nio kommunerna i studien hade andra orsaker till att de rapporterat in en lägre siffra jämfört med året innan.

– Det kan handla om tillfälliga stängningar på grund av att biblioteket renoveras, att kommunen gjort om filialen till meröppet eller att biblioteket måste lämna lokalen, säger Malin Ögland, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås, som skrivit rapporten.

Flera bibliotek påpekade att dålig ekonomi varit orsaken till att deras biblioteksverksamhet förändrats.

Enligt studien har tre kommuner ersatt sin nedlagda filial med någon annan form av biblioteksverksamhet, exempelvis en bokbuss.

Så det stämmer inte att allt fler biblioteksfilialer läggs ner?

– Det är en sådan lite undersökning, så det går inte att säga något om det generellt. Men i de nio kommunerna som jag tittade på så stämmer det inte, säger Malin Ögland.

Hur kommer det sig att ni bara tittade på nio av Sveriges 290 kommuner?

– Det var för att se om det är så att bibliotek läggs ner eller om det är mer komplext, och den här lilla undersökningen visar att det är mer komplex än att säga att det är nedlagt.

I studien kommer du fram till att samverkan med skolan, där bibliotek och skola delar på lokaler, kan vara en bräcklig grund att stå på för ett folkbibliotek. Varför då?  

– I de fallen där man delat har elevantalet ökat och lokalen behövts till skolans verksamhet och då har biblioteket fått flytta ut. Samverkan är viktigt, men vem ska biblioteket samverka med?

Vad hoppas du att rapporten ska leda till?

– Att fler utreder betydelsen av att ha filialbibliotek. Retoriskt innebär färre bibliotek sämre biblioteksverksamhet, men är det så? Vad har det för betydelse för ett samhälle att ha ett fysiskt rum och vad kan lösas digitalt?, säger Malin Ögland.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min