Tillgång till alla och HBT

12 sep 2013 • 2 min

Fyra ledamöter i Kulturnämnden i Stockholm föreslår i en skrivelse att Stockholms stad – i likhet med t ex Malmö...

Fyra ledamöter i Kulturnämnden i Stockholm föreslår i en skrivelse att Stockholms stad – i likhet med t ex Malmö och Torslanda – inför ett system som gör det möjligt att få lånekort till stadens bibliotek utan att uppge personnummer eller en adress.Det är Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) som står bakom skrivelsen i vilken de bl a skriver så här:

”Våra stadsbibliotek är omistliga centra för demokratin. Stockholm har ett väl utbyggt system av bibliotek som har en mycket stark förankring hos stadens invånare. Dock är biblioteken inte tillgängliga för riktigt alla i Stockholm. För att få lånekort för tillgång till lån av böcker och annan service krävs att man uppger en permanent eller fast adress. Detta utesluter till exempel dem som efter avslag på ansökan om asyl lever som ”papperslösa” i staden. Dessa personer som har rätt till skolgång och sjukvård, bör förstås också få möjlighet att låna böcker och använda sig av bibliotekets service.

Vi föreslår att även Stockholms stad inför ett system som innebär att de som lever i staden som papperslösa eller annars saknar fast adress ska få möjlighet att få tillgång till lånekort till våra bibliotek.”

Vid Kulturnämndens möte i slutet av augusti presenterades även en skrivelse undertecknat av Engel (V), Rudin (S) samt två ledamöter från (MP) där man föreslår att Stockholms bibliotek bör bli HBT-certifierade och ber Kulturförvaltningen att återkomma med en redogörelse och plan för hur detta kan genomföras i Stockholms stad. I skrivelsen lyfter man bl a fram Sollentuna kommun som nyligen presenterade en satsning på att bli en av landets första kommuner med HBT-certifierade bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min