Tillgång till alla och HBT

12 sep 2013 • 2 min

Fyra ledamöter i Kulturnämnden i Stockholm föreslår i en skrivelse att Stockholms stad – i likhet med t ex Malmö...

Fyra ledamöter i Kulturnämnden i Stockholm föreslår i en skrivelse att Stockholms stad – i likhet med t ex Malmö och Torslanda – inför ett system som gör det möjligt att få lånekort till stadens bibliotek utan att uppge personnummer eller en adress.Det är Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) som står bakom skrivelsen i vilken de bl a skriver så här:

”Våra stadsbibliotek är omistliga centra för demokratin. Stockholm har ett väl utbyggt system av bibliotek som har en mycket stark förankring hos stadens invånare. Dock är biblioteken inte tillgängliga för riktigt alla i Stockholm. För att få lånekort för tillgång till lån av böcker och annan service krävs att man uppger en permanent eller fast adress. Detta utesluter till exempel dem som efter avslag på ansökan om asyl lever som ”papperslösa” i staden. Dessa personer som har rätt till skolgång och sjukvård, bör förstås också få möjlighet att låna böcker och använda sig av bibliotekets service.

Vi föreslår att även Stockholms stad inför ett system som innebär att de som lever i staden som papperslösa eller annars saknar fast adress ska få möjlighet att få tillgång till lånekort till våra bibliotek.”

Vid Kulturnämndens möte i slutet av augusti presenterades även en skrivelse undertecknat av Engel (V), Rudin (S) samt två ledamöter från (MP) där man föreslår att Stockholms bibliotek bör bli HBT-certifierade och ber Kulturförvaltningen att återkomma med en redogörelse och plan för hur detta kan genomföras i Stockholms stad. I skrivelsen lyfter man bl a fram Sollentuna kommun som nyligen presenterade en satsning på att bli en av landets första kommuner med HBT-certifierade bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min