Upprustning av Märsta

7 sep 2012 • 2 min

Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun. Kommunledningens beslut innebär en investering på 150 miljoner...

Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun. Kommunledningens beslut innebär en investering på 150 miljoner kronor och bygget väntas stå färdigt i etapper under 2014.Sigtuna kommun och Märsta centrums ägare, FastPartner, tecknade redan i augusti 2010 en avsiktsförklaring för att utveckla och rusta upp Märsta centrum. Sedan dess har planeringen pågått för fullt. Målet är ett välfungerande, attraktivt och klimatsmart centrum. Det ska innehålla kommersiell och offentlig verksamhet, bostäder och utgöra, som man säger, ett viktigt kulturellt nav i kommunen.

Kulturskolan får en större och helt ny byggnad på 3 000 kvadratmeter vilket innebär att man kan ta emot fler barn och unga än vad som idag är fallet. Befintlig verksamhet kommer att kompletteras med en helt ny verksamhet inom bild och form, digitalt bildskapande/film/foto, musikskapande, musikproduktion och all världens musik och dans.

 Det nya stadsbiblioteket placeras i en ny trevåningsbyggnad på 1 720 kvadratmeter, där bibliotekets verksamhet inryms i två plan och den nya konsthallen i ett övre plan. Investeringen i den nya byggnaden ligger på ca 50 miljoner kronor. Tillsammans med det nya biblioteket i Sigtuna och planerna på ett nytt bibliotek i Valsta kommer kommunledningen att ha investerat i tre helt nya bibliotek under en sexårsperiod.

Det nedre planet i det nya biblioteket i Märsta kommer att vara helt tillägnat barn- och ungdomslitteratur, totalt nästan 200 hyllmeter, barnvagnsparkering och Sagans skog. Mittenplan kommer att vara tillägnad vuxenlitteratur, ca 800 hyllmeter, med ny teknik, grupprum, tyst läsutrymme, trådlöst nätverk och kommer att påminna om en japansk solfjäder.

I och med bygget av en konsthall kommer Sigtuna kommun att få sin första anpassade lokal för konstutställningar och liknande arrangemang, som kommer att inrymmas högst upp i byggnaden. Utöver utställningsytan kommer det bland annat att finnas utrymme för ”prova på”-verksamhet för barn, med bland annat ett våtrum.

Kulturskolan länkas ihop med biblioteket och konsthallen med en vinterträdgård, där det kommer att finnas möjligheter till arrangemang i anslutning till en mindre scen, reception och caféverksamhet.

Biblioteket, konsthallen och Kulturskolan kommer att bidra till att göra centrum till en mötesplats och den stadskärna som Märsta behöver, hoppas kommunledningen som består av (S), (MP) och (C).

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min