Upprustning av Märsta

7 sep 2012 • 2 min

Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun. Kommunledningens beslut innebär en investering på 150 miljoner...

Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun. Kommunledningens beslut innebär en investering på 150 miljoner kronor och bygget väntas stå färdigt i etapper under 2014.Sigtuna kommun och Märsta centrums ägare, FastPartner, tecknade redan i augusti 2010 en avsiktsförklaring för att utveckla och rusta upp Märsta centrum. Sedan dess har planeringen pågått för fullt. Målet är ett välfungerande, attraktivt och klimatsmart centrum. Det ska innehålla kommersiell och offentlig verksamhet, bostäder och utgöra, som man säger, ett viktigt kulturellt nav i kommunen.

Kulturskolan får en större och helt ny byggnad på 3 000 kvadratmeter vilket innebär att man kan ta emot fler barn och unga än vad som idag är fallet. Befintlig verksamhet kommer att kompletteras med en helt ny verksamhet inom bild och form, digitalt bildskapande/film/foto, musikskapande, musikproduktion och all världens musik och dans.

 Det nya stadsbiblioteket placeras i en ny trevåningsbyggnad på 1 720 kvadratmeter, där bibliotekets verksamhet inryms i två plan och den nya konsthallen i ett övre plan. Investeringen i den nya byggnaden ligger på ca 50 miljoner kronor. Tillsammans med det nya biblioteket i Sigtuna och planerna på ett nytt bibliotek i Valsta kommer kommunledningen att ha investerat i tre helt nya bibliotek under en sexårsperiod.

Det nedre planet i det nya biblioteket i Märsta kommer att vara helt tillägnat barn- och ungdomslitteratur, totalt nästan 200 hyllmeter, barnvagnsparkering och Sagans skog. Mittenplan kommer att vara tillägnad vuxenlitteratur, ca 800 hyllmeter, med ny teknik, grupprum, tyst läsutrymme, trådlöst nätverk och kommer att påminna om en japansk solfjäder.

I och med bygget av en konsthall kommer Sigtuna kommun att få sin första anpassade lokal för konstutställningar och liknande arrangemang, som kommer att inrymmas högst upp i byggnaden. Utöver utställningsytan kommer det bland annat att finnas utrymme för ”prova på”-verksamhet för barn, med bland annat ett våtrum.

Kulturskolan länkas ihop med biblioteket och konsthallen med en vinterträdgård, där det kommer att finnas möjligheter till arrangemang i anslutning till en mindre scen, reception och caféverksamhet.

Biblioteket, konsthallen och Kulturskolan kommer att bidra till att göra centrum till en mötesplats och den stadskärna som Märsta behöver, hoppas kommunledningen som består av (S), (MP) och (C).

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min