Vill se utredning av bibliotek på entreprenad

15 maj 2019 • 2 min

Det finns en risk att bibliotek på entreprenad inte följer bibliotekslagen. Det menar Lena Lundgren som skrivit en motion till Svensk biblioteksförenings årsmöte där hon vill att frågan om bibliotek med alternativa driftsformer ska utredas.

Lena Lundgren. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Alla folkbibliotek i Nacka kommun drivs av privata aktörer. Sedan 2013 har Dieselverkstaden drivit biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden och i år har Axiell tagit över driften av biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra.

Bibliotek på entreprenad har inte gått obemärkt förbi i den offentliga debatten, särskilt uppmärksammad blev frågan förra hösten då Stockholms nya kulturborgarråd Jonas Naddebo (C ) sa att han ville driva frågan om privatiserade bibliotek.

Lena Lundgren är pensionerad barnbibliotekarie och utvecklingsledare vid regionbiblioteket i Stockholm. Hon har skickat in en motion till Svensk biblioteksförenings årsmöte där hon vill att föreningen ska göra en grundlig och allsidig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer.

– Jag är kritisk till de entreprenader som finns och är orolig för framtiden. Vad kommer vi att se för konsekvenser när antalet bibliotek på entreprenad ökar och hur ska biblioteken kunna samverka, vilket de enligt bibliotekslagen ska göra, om de samtidigt måste konkurrera? säger hon.

Lena Lundgren hänvisar till bibliotekslagen som säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionshinder och personer som har annat modersmål än svenska. Hon menar att det finns en risk att lagen inte följs eftersom den inte innehåller sanktionsmöjligheter, och hon är negativ till att bibliotek på entreprenad kan få sin finansiering utifrån prestationsmått, exempelvis antal öppettimmar och besök.

– Med ett sådant ersättningssystem minskar drivkraften att syssla med de delar som är personalkrävande eller att köpa in dyra medier, exempelvis böcker på andra språk än svenska som nästan alltid är dyrare, men som genererar färre utlån, säger Lena Lundgren.

Svensk biblioteksförenings styrelse förslår att motionen ska bifallas. Den skriver att rapporten som föreningen gjorde 2010, där man undersökte driftsformer, har några år på nacken samt att diskussionen kring folkbibliotek på entreprenad gör att det är bra att undersöka frågan närmare.

Svensk biblioteksförenings årsmöte hålls den 16 maj klockan 8.30 i Helsingborgs konserthus.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/granskning-privata-bibliotek-pa-gang-i-fler-kommuner/

http://biblioteksbladet.test/i-nacka-ar-privat-idealet/

http://biblioteksbladet.test/sa-tycker-partierna-om-privata-bibliotek/

http://biblioteksbladet.test/forskaren-darfor-vill-ett-dominerande-it-foretag-driva-bibliotek/

2 kommentarer

 1. När det gäller bibliotek på entreprenad frodas en del myter. En vanlig myt som manifesteras i artikeln är att entreprenadersättningen är enbart prestationsbaserad och drivs av utlån.
  I Nacka kommun är hela 82 procent en fast ersättning – det är alltså helt felaktigt att ersättningen baseras enbart på utlån.
  Ersättningen består av fyra delar:
  Två delar är fasta: En fast ersättningsdel och en del för att driva kontaktcenter för kommunal service.
  En del är rörlig som är prestationsbaserad och det är på antal utlånade böcker.
  Den fjärde delen bidrar till innovation och utveckling, en innovationspott, där vi som leverantör kan söka projektmedel till innovativa projekt. I takt med att utlåningen går ned (en trend över hela landet) har Nacka på ett kreativt sätt avsatt den delen till att uppmuntra innovation för att utveckla biblioteksverksamheten. Från Axiell delar vi med oss av vad som händer i Nacka samt har på vår webb besvarat de vanligaste frågor som dyker upp , titta gärna där!

  Maria Wasing
  COO Axiell Group

  1. OBS att jag sa att ”bibliotek på entreprenad kan få sin finansiering utifrån prestationsmått, exempelvis antal öppettimmar och besök”. Alltså ”kan få” och ”exempelvis”, d.v.s. det är ingen myt som manifesteras i artikeln.

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min