Fokus på källkritik och läsning när forskarskola bildas

14 dec 2022 • 2 min

Det blir en nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap med elva nya doktorandtjänster. Vetenskapsrådet har beviljat den ansökan som sex lärosäten ligger bakom.

Anna Lundh vid högskolan i Borås är koordinator för forskarskolan. Bakom den ansökan om medel som nu har beviljats står även Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Foto: Christan Persson

Forskarskolan är viktig av flera olika anledningar, menar Anna Lundh som är docent vid Högskolan i Borås och koordinator för forskarskolan.

– Vi står inför en kompetensförsörjningsbrist vid de sex lärosäten där vi undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap. Det har lyfts fram, både i förslaget till en nationell biblioteksstrategi och i skolbiblioteksutredningen, att vi behöver fler disputerade lärare i ämnet.

Anna Lundh lägger till att en forskarskola skulle stärka kompetensen inom området.

Hon konstaterar att de som i dag disputerar är eftertraktade både inom bibliotekssektorn och i andra sektorer. Samtidigt blir även behovet av utbildade bibliotekarier större.

De elva doktorandtjänsterna ska utlysas omgående och Anna Lundh och hennes kollegor i nätverkets styrgrupp hoppas förstås på många bra sökanden.

– Den gemensamma samlingen för ämnets framtid, den ser jag som något mycket positivt. Att vi jobbar tillsammans, att alla lärosäten är med, säger hon.

De frågor de blivande doktoranderna ska titta närmare på handlar om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer.

Karin Linder, som nu lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, har varit drivande i satsningen på en forskarskola och en av de aktiviteter som kommer att anordnas för doktoranderna finansieras av föreningen. Det rör sig om en årlig skrivretreat.

– Det ska bli så roligt att möta doktoranderna och att arbeta med dem. Det är något av det roligaste med mitt jobb och nu blir det elva nya, säger Anna Lundh.

Hon menar att det är ett gott betyg till hela disciplinen att en nationell forskarskola kan födas.

– Visst är det en förhållandevis ung disciplin men nu är vi så väletablerade och mogna som ämne att vi kan få den här typen av bidrag i hård konkurrens. Så snart kommer disciplinen att må ännu bättre, menar Anna Lundh.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min