Fokus på källkritik och läsning när forskarskola bildas

14 dec 2022 • 2 min

Det blir en nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap med elva nya doktorandtjänster. Vetenskapsrådet har beviljat den ansökan som sex lärosäten ligger bakom.

Anna Lundh vid högskolan i Borås är koordinator för forskarskolan. Bakom den ansökan om medel som nu har beviljats står även Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Foto: Christan Persson

Forskarskolan är viktig av flera olika anledningar, menar Anna Lundh som är docent vid Högskolan i Borås och koordinator för forskarskolan.

– Vi står inför en kompetensförsörjningsbrist vid de sex lärosäten där vi undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap. Det har lyfts fram, både i förslaget till en nationell biblioteksstrategi och i skolbiblioteksutredningen, att vi behöver fler disputerade lärare i ämnet.

Anna Lundh lägger till att en forskarskola skulle stärka kompetensen inom området.

Hon konstaterar att de som i dag disputerar är eftertraktade både inom bibliotekssektorn och i andra sektorer. Samtidigt blir även behovet av utbildade bibliotekarier större.

De elva doktorandtjänsterna ska utlysas omgående och Anna Lundh och hennes kollegor i nätverkets styrgrupp hoppas förstås på många bra sökanden.

– Den gemensamma samlingen för ämnets framtid, den ser jag som något mycket positivt. Att vi jobbar tillsammans, att alla lärosäten är med, säger hon.

De frågor de blivande doktoranderna ska titta närmare på handlar om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer.

Karin Linder, som nu lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, har varit drivande i satsningen på en forskarskola och en av de aktiviteter som kommer att anordnas för doktoranderna finansieras av föreningen. Det rör sig om en årlig skrivretreat.

– Det ska bli så roligt att möta doktoranderna och att arbeta med dem. Det är något av det roligaste med mitt jobb och nu blir det elva nya, säger Anna Lundh.

Hon menar att det är ett gott betyg till hela disciplinen att en nationell forskarskola kan födas.

– Visst är det en förhållandevis ung disciplin men nu är vi så väletablerade och mogna som ämne att vi kan få den här typen av bidrag i hård konkurrens. Så snart kommer disciplinen att må ännu bättre, menar Anna Lundh.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min