Fokus på källkritik och läsning när forskarskola bildas

14 dec 2022 • 2 min

Det blir en nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap med elva nya doktorandtjänster. Vetenskapsrådet har beviljat den ansökan som sex lärosäten ligger bakom.

Anna Lundh vid högskolan i Borås är koordinator för forskarskolan. Bakom den ansökan om medel som nu har beviljats står även Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Foto: Christan Persson

Forskarskolan är viktig av flera olika anledningar, menar Anna Lundh som är docent vid Högskolan i Borås och koordinator för forskarskolan.

– Vi står inför en kompetensförsörjningsbrist vid de sex lärosäten där vi undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap. Det har lyfts fram, både i förslaget till en nationell biblioteksstrategi och i skolbiblioteksutredningen, att vi behöver fler disputerade lärare i ämnet.

Anna Lundh lägger till att en forskarskola skulle stärka kompetensen inom området.

Hon konstaterar att de som i dag disputerar är eftertraktade både inom bibliotekssektorn och i andra sektorer. Samtidigt blir även behovet av utbildade bibliotekarier större.

De elva doktorandtjänsterna ska utlysas omgående och Anna Lundh och hennes kollegor i nätverkets styrgrupp hoppas förstås på många bra sökanden.

– Den gemensamma samlingen för ämnets framtid, den ser jag som något mycket positivt. Att vi jobbar tillsammans, att alla lärosäten är med, säger hon.

De frågor de blivande doktoranderna ska titta närmare på handlar om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer.

Karin Linder, som nu lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, har varit drivande i satsningen på en forskarskola och en av de aktiviteter som kommer att anordnas för doktoranderna finansieras av föreningen. Det rör sig om en årlig skrivretreat.

– Det ska bli så roligt att möta doktoranderna och att arbeta med dem. Det är något av det roligaste med mitt jobb och nu blir det elva nya, säger Anna Lundh.

Hon menar att det är ett gott betyg till hela disciplinen att en nationell forskarskola kan födas.

– Visst är det en förhållandevis ung disciplin men nu är vi så väletablerade och mogna som ämne att vi kan få den här typen av bidrag i hård konkurrens. Så snart kommer disciplinen att må ännu bättre, menar Anna Lundh.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min