Fokus på källkritik och läsning när forskarskola bildas

14 dec 2022 • 2 min

Det blir en nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap med elva nya doktorandtjänster. Vetenskapsrådet har beviljat den ansökan som sex lärosäten ligger bakom.

Anna Lundh vid högskolan i Borås är koordinator för forskarskolan. Bakom den ansökan om medel som nu har beviljats står även Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Foto: Christan Persson

Forskarskolan är viktig av flera olika anledningar, menar Anna Lundh som är docent vid Högskolan i Borås och koordinator för forskarskolan.

– Vi står inför en kompetensförsörjningsbrist vid de sex lärosäten där vi undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap. Det har lyfts fram, både i förslaget till en nationell biblioteksstrategi och i skolbiblioteksutredningen, att vi behöver fler disputerade lärare i ämnet.

Anna Lundh lägger till att en forskarskola skulle stärka kompetensen inom området.

Hon konstaterar att de som i dag disputerar är eftertraktade både inom bibliotekssektorn och i andra sektorer. Samtidigt blir även behovet av utbildade bibliotekarier större.

De elva doktorandtjänsterna ska utlysas omgående och Anna Lundh och hennes kollegor i nätverkets styrgrupp hoppas förstås på många bra sökanden.

– Den gemensamma samlingen för ämnets framtid, den ser jag som något mycket positivt. Att vi jobbar tillsammans, att alla lärosäten är med, säger hon.

De frågor de blivande doktoranderna ska titta närmare på handlar om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer.

Karin Linder, som nu lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, har varit drivande i satsningen på en forskarskola och en av de aktiviteter som kommer att anordnas för doktoranderna finansieras av föreningen. Det rör sig om en årlig skrivretreat.

– Det ska bli så roligt att möta doktoranderna och att arbeta med dem. Det är något av det roligaste med mitt jobb och nu blir det elva nya, säger Anna Lundh.

Hon menar att det är ett gott betyg till hela disciplinen att en nationell forskarskola kan födas.

– Visst är det en förhållandevis ung disciplin men nu är vi så väletablerade och mogna som ämne att vi kan få den här typen av bidrag i hård konkurrens. Så snart kommer disciplinen att må ännu bättre, menar Anna Lundh.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min