Majoritet av biblioteken engagerade i FN-mål

27 feb 2023 • < 1 min

En majoritet av bibliotekspersonalen arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Men färre har införlivat dem i sin strategiska planering, enligt en undersökning från OCLC.

Fyra forskare vid biblioteksnätverket OCLC, (Online Computer Library Center) har undersökt i vilken utsträckning bibliotekspersonal, både på folkbibliotek och universitetsbibliotek, arbetar med FN:s hållbarhetsmål. Drygt 17 000 biblioteksanställda över hela världen har tillfrågats om hur de implementerar målen i det dagliga arbetet och det visar sig att de allra flesta jobbar med alla fem mål som forskarna hade valt ut.

Frågorna handlade om huruvida biblioteken anordnar speciella aktiviteter som relaterar till målen, den allmänna medvetenheten kring dem samt huruvida målen är en del av bibliotekens strategiska planering.

Slutsatsen i rapporten är att trots att de flesta inte har med målen i sin strategiska planering är medvetenheten hög och arbetet med hållbarhetsmålen en del av programverksamheten. Ett av de viktigaste sätten att arbeta med målen handlar om att bistå med information. Men det finns också exempel på hur bibliotek har bidragit till att minska svält genom att hjälpa lantbrukare att söka stöd, främjat innovation genom öppen vetenskap och bidragit till arbetet mot klimatförändringar genom utbildningsinsatser.

Mest engagerade är biblioteken i mål 4, god utbildning för alla. Där anser bibliotekspersonalen att de kan göra störst nytta.

Fakta Undersökningen

  • Undersökningen genomfördes online mellan november 2020 och januari 2021.
  • Fem av de globala hållbarhetsmålen valdes ut, de fem man antog att biblioteken arbetade mest med:
  • Mål 4: en god utbildning för alla,
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • Mål 10: minskad ojämlikhet,
  • Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen och
  • Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

FN:s 17 hållbarhetsmål.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min