Majoritet av biblioteken engagerade i FN-mål

27 feb 2023 • < 1 min

En majoritet av bibliotekspersonalen arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Men färre har införlivat dem i sin strategiska planering, enligt en undersökning från OCLC.

Fyra forskare vid biblioteksnätverket OCLC, (Online Computer Library Center) har undersökt i vilken utsträckning bibliotekspersonal, både på folkbibliotek och universitetsbibliotek, arbetar med FN:s hållbarhetsmål. Drygt 17 000 biblioteksanställda över hela världen har tillfrågats om hur de implementerar målen i det dagliga arbetet och det visar sig att de allra flesta jobbar med alla fem mål som forskarna hade valt ut.

Frågorna handlade om huruvida biblioteken anordnar speciella aktiviteter som relaterar till målen, den allmänna medvetenheten kring dem samt huruvida målen är en del av bibliotekens strategiska planering.

Slutsatsen i rapporten är att trots att de flesta inte har med målen i sin strategiska planering är medvetenheten hög och arbetet med hållbarhetsmålen en del av programverksamheten. Ett av de viktigaste sätten att arbeta med målen handlar om att bistå med information. Men det finns också exempel på hur bibliotek har bidragit till att minska svält genom att hjälpa lantbrukare att söka stöd, främjat innovation genom öppen vetenskap och bidragit till arbetet mot klimatförändringar genom utbildningsinsatser.

Mest engagerade är biblioteken i mål 4, god utbildning för alla. Där anser bibliotekspersonalen att de kan göra störst nytta.

Fakta Undersökningen

  • Undersökningen genomfördes online mellan november 2020 och januari 2021.
  • Fem av de globala hållbarhetsmålen valdes ut, de fem man antog att biblioteken arbetade mest med:
  • Mål 4: en god utbildning för alla,
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • Mål 10: minskad ojämlikhet,
  • Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen och
  • Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

FN:s 17 hållbarhetsmål.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min