Majoritet av biblioteken engagerade i FN-mål

27 feb 2023 • < 1 min

En majoritet av bibliotekspersonalen arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Men färre har införlivat dem i sin strategiska planering, enligt en undersökning från OCLC.

Fyra forskare vid biblioteksnätverket OCLC, (Online Computer Library Center) har undersökt i vilken utsträckning bibliotekspersonal, både på folkbibliotek och universitetsbibliotek, arbetar med FN:s hållbarhetsmål. Drygt 17 000 biblioteksanställda över hela världen har tillfrågats om hur de implementerar målen i det dagliga arbetet och det visar sig att de allra flesta jobbar med alla fem mål som forskarna hade valt ut.

Frågorna handlade om huruvida biblioteken anordnar speciella aktiviteter som relaterar till målen, den allmänna medvetenheten kring dem samt huruvida målen är en del av bibliotekens strategiska planering.

Slutsatsen i rapporten är att trots att de flesta inte har med målen i sin strategiska planering är medvetenheten hög och arbetet med hållbarhetsmålen en del av programverksamheten. Ett av de viktigaste sätten att arbeta med målen handlar om att bistå med information. Men det finns också exempel på hur bibliotek har bidragit till att minska svält genom att hjälpa lantbrukare att söka stöd, främjat innovation genom öppen vetenskap och bidragit till arbetet mot klimatförändringar genom utbildningsinsatser.

Mest engagerade är biblioteken i mål 4, god utbildning för alla. Där anser bibliotekspersonalen att de kan göra störst nytta.

Fakta Undersökningen

  • Undersökningen genomfördes online mellan november 2020 och januari 2021.
  • Fem av de globala hållbarhetsmålen valdes ut, de fem man antog att biblioteken arbetade mest med:
  • Mål 4: en god utbildning för alla,
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • Mål 10: minskad ojämlikhet,
  • Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen och
  • Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

FN:s 17 hållbarhetsmål.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min