Majoritet av biblioteken engagerade i FN-mål

27 feb 2023 • < 1 min

En majoritet av bibliotekspersonalen arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål. Men färre har införlivat dem i sin strategiska planering, enligt en undersökning från OCLC.

Fyra forskare vid biblioteksnätverket OCLC, (Online Computer Library Center) har undersökt i vilken utsträckning bibliotekspersonal, både på folkbibliotek och universitetsbibliotek, arbetar med FN:s hållbarhetsmål. Drygt 17 000 biblioteksanställda över hela världen har tillfrågats om hur de implementerar målen i det dagliga arbetet och det visar sig att de allra flesta jobbar med alla fem mål som forskarna hade valt ut.

Frågorna handlade om huruvida biblioteken anordnar speciella aktiviteter som relaterar till målen, den allmänna medvetenheten kring dem samt huruvida målen är en del av bibliotekens strategiska planering.

Slutsatsen i rapporten är att trots att de flesta inte har med målen i sin strategiska planering är medvetenheten hög och arbetet med hållbarhetsmålen en del av programverksamheten. Ett av de viktigaste sätten att arbeta med målen handlar om att bistå med information. Men det finns också exempel på hur bibliotek har bidragit till att minska svält genom att hjälpa lantbrukare att söka stöd, främjat innovation genom öppen vetenskap och bidragit till arbetet mot klimatförändringar genom utbildningsinsatser.

Mest engagerade är biblioteken i mål 4, god utbildning för alla. Där anser bibliotekspersonalen att de kan göra störst nytta.

Fakta Undersökningen

  • Undersökningen genomfördes online mellan november 2020 och januari 2021.
  • Fem av de globala hållbarhetsmålen valdes ut, de fem man antog att biblioteken arbetade mest med:
  • Mål 4: en god utbildning för alla,
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • Mål 10: minskad ojämlikhet,
  • Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen och
  • Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

FN:s 17 hållbarhetsmål.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min