Nätverk för nya sätt att presentera forskning

7 nov 2019 • 3 min

Hyllbrowsandets tid är förbi och när universitetsbiblioteken ska ta plats i dagens mediebrus behövs nya sätt att presentera forskning. Det säger Ann Tobin på Linköpings universitet som bjuder in till en första nätverksträff för universitetsbibliotekarier i november.

Forskarnas galleri på Malmö universitetsbibliotek. Foto: Maria Brandström

Tiden för att hyllbrowsa, att bara gå och bläddra i böcker på bibliotekets hyllor, är förbi.

– Det görs mer och mer sällan och i det stora bruset behövs mer i dag. Det räcker inte att ställa upp en bok på display i en hylla, säger Ann Tobin, avdelningschef på Linköpings universitetsbibliotek.

Att presentera forskning handlar inte längre bara om att ställa fram böcker för läsning. Forskningsresultaten kan förmedlas på så många fler sätt, med hjälp av film, ljud och digital teknik. Rummet kan vara en del i berättandet och kan med hjälp av exempelvis ljussättning förmedla en specifik känsla.

– Varken forskning eller bibliotek är så analoga längre, säger Ann Tobin.

Ann Tobin vid Linköpings universitetsbibliotek. Foto: Emelie Jerberyd

Flera universitetsbibliotek har redan prövat nya sätt att presentera forskning. I Malmö har universitetsbiblioteket genomfört satsningen Forskarnas galleri och på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har forskare bjudits in att själva presentera sin forskning.

– Biblioteken är på väg bort från att bara låna ut böcker till att hitta sätt att gestalta. Samtidigt behöver forskningen hjälp att nå ut, säger Ann Tobin.

Malmö universitetsbibliotek ligger centralt i staden och Forskarnas galleri riktar sig inte bara till personer på universitetet utan till en bred allmänhet. Annsofie Olsson och Lottie Dorthé, båda bibliotekariekuratorer, har jobbat med att presentera forskning på nya sätt i flera år.

– Biblioteket är bra, det uppfattas som en trovärdig plats, säger Lottie Dorthé.

Temat varierar och de byter utställning två gånger om året. Under hösten byts en utställning om litteraturvetenskap mot en som handlar om cancerforskning. Rummet är viktigt i presentationen och redan när besökarna kommer in ska de få en uppfattning vad det handlar om.

– Man ska känna att man kommer in i något annat än biblioteket. Man ska få en känsla och idé vad det handlar om utan att behöva läsa något. Sedan ska man kunna gå djupare och djupare för dem som är intresserade av mer, säger Annsofie Olsson.

De betonar också att det är viktigt att presentera forskningen medan den pågår. De tror att frågeställningen i sig väcker större intresse än det färdiga resultatet. Detta bjuder också in besökarna till interaktion.

– Vi vill att forskningen ska angå folk som kommer hit och vi gör utställningarna lite provocerande så att folk kan tänka själva. De som kommer hit är på ett sätt medskapare till utställningen, säger Lottie Dorthé.

Annsofie Olsson och Lotti Dorthé, bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek.

Och de uppskattar Ann Tobins idé i Linköping att skapa ett närverk där universitetsbibliotekarier kan utbyta erfarenheter.

– Vi kommer att vara med. Det är alltid roligt att få idéer från varandra, säger Annsofie Olsson.

Den första träffen hålls i november. Idén kom till efter en serie föreläsningar som hölls på Linköpings universitet förra hösten. De avslutades med en workshop med just Malmö universitetsbibliotek.

Efter den första träffen i november är tanken att fortsätta träffas regelbundet en eller två gånger om året.

Intresset från forskarna har varit stort, berättar Ann Tobin. Även de behöver nya sätt att nå ut för att uppfylla den tredje uppgiften, att dela med sig av sin kunskap.

­– Det var inte svårt att få folk att ställa upp, något vi var lite oroliga för när vi började. Forskarna har varit väldigt intresserade, de kom genast och anmälde sig. Det är ett sätt för dem att nå ut.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min