Nätverk för nya sätt att presentera forskning

7 nov 2019 • 3 min

Hyllbrowsandets tid är förbi och när universitetsbiblioteken ska ta plats i dagens mediebrus behövs nya sätt att presentera forskning. Det säger Ann Tobin på Linköpings universitet som bjuder in till en första nätverksträff för universitetsbibliotekarier i november.

Forskarnas galleri på Malmö universitetsbibliotek. Foto: Maria Brandström

Tiden för att hyllbrowsa, att bara gå och bläddra i böcker på bibliotekets hyllor, är förbi.

– Det görs mer och mer sällan och i det stora bruset behövs mer i dag. Det räcker inte att ställa upp en bok på display i en hylla, säger Ann Tobin, avdelningschef på Linköpings universitetsbibliotek.

Att presentera forskning handlar inte längre bara om att ställa fram böcker för läsning. Forskningsresultaten kan förmedlas på så många fler sätt, med hjälp av film, ljud och digital teknik. Rummet kan vara en del i berättandet och kan med hjälp av exempelvis ljussättning förmedla en specifik känsla.

– Varken forskning eller bibliotek är så analoga längre, säger Ann Tobin.

Ann Tobin vid Linköpings universitetsbibliotek. Foto: Emelie Jerberyd

Flera universitetsbibliotek har redan prövat nya sätt att presentera forskning. I Malmö har universitetsbiblioteket genomfört satsningen Forskarnas galleri och på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har forskare bjudits in att själva presentera sin forskning.

– Biblioteken är på väg bort från att bara låna ut böcker till att hitta sätt att gestalta. Samtidigt behöver forskningen hjälp att nå ut, säger Ann Tobin.

Malmö universitetsbibliotek ligger centralt i staden och Forskarnas galleri riktar sig inte bara till personer på universitetet utan till en bred allmänhet. Annsofie Olsson och Lottie Dorthé, båda bibliotekariekuratorer, har jobbat med att presentera forskning på nya sätt i flera år.

– Biblioteket är bra, det uppfattas som en trovärdig plats, säger Lottie Dorthé.

Temat varierar och de byter utställning två gånger om året. Under hösten byts en utställning om litteraturvetenskap mot en som handlar om cancerforskning. Rummet är viktigt i presentationen och redan när besökarna kommer in ska de få en uppfattning vad det handlar om.

– Man ska känna att man kommer in i något annat än biblioteket. Man ska få en känsla och idé vad det handlar om utan att behöva läsa något. Sedan ska man kunna gå djupare och djupare för dem som är intresserade av mer, säger Annsofie Olsson.

De betonar också att det är viktigt att presentera forskningen medan den pågår. De tror att frågeställningen i sig väcker större intresse än det färdiga resultatet. Detta bjuder också in besökarna till interaktion.

– Vi vill att forskningen ska angå folk som kommer hit och vi gör utställningarna lite provocerande så att folk kan tänka själva. De som kommer hit är på ett sätt medskapare till utställningen, säger Lottie Dorthé.

Annsofie Olsson och Lotti Dorthé, bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek.

Och de uppskattar Ann Tobins idé i Linköping att skapa ett närverk där universitetsbibliotekarier kan utbyta erfarenheter.

– Vi kommer att vara med. Det är alltid roligt att få idéer från varandra, säger Annsofie Olsson.

Den första träffen hålls i november. Idén kom till efter en serie föreläsningar som hölls på Linköpings universitet förra hösten. De avslutades med en workshop med just Malmö universitetsbibliotek.

Efter den första träffen i november är tanken att fortsätta träffas regelbundet en eller två gånger om året.

Intresset från forskarna har varit stort, berättar Ann Tobin. Även de behöver nya sätt att nå ut för att uppfylla den tredje uppgiften, att dela med sig av sin kunskap.

­– Det var inte svårt att få folk att ställa upp, något vi var lite oroliga för när vi började. Forskarna har varit väldigt intresserade, de kom genast och anmälde sig. Det är ett sätt för dem att nå ut.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min