Kritik mot SUB:s prioriteringar

11 dec 2014 • < 1 min

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig...

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig i frågan.

SUB:s nya strategier mötte från början motstånd från humanioraforskarna. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Historiska institutionen överlämnade tidigare i år protestskrivelser till rektor och överbibliotekarie:

Kvalificerad litteratur och forskning inom vårt område utgår ifrån, arbetar med och förutsätter tryckt material i mycket hög utsträckning, samtidigt som det är den allt dominerande formen för forskningens redovisning. Att i det ljuset alltid prioritera e-böcker framför tryckta versioner är varken ’användarstyrt’ eller ändamålsenligt, skriver Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Kritiken får nu genklang utanför universitetet genom att Sveriges Författarförbund tar upp frågan.

– Det är mycket oroväckande om det fysiska bokbeståndet riskerar att rationaliseras bort, säger Madeleine Hjort, ordförande i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd.

Författarförbundet (SFF) har tagit kontakt med KB för att få tillstånd en bred diskussion till försvar för den tryckta bokens betydelse, om hur bestånden ska säkras och fortsätta tillgängliggöras. Det gäller inte bara SUB:s strategier, frågan berör samtliga forskningsbibliotek.

Överbibliotekarie Wilhelm Widmark vid SUB är nöjd med de förändringar som hittills genomförts under hans ledning.

– En förklaring till det missnöje som kom till uttryck i skrivelserna tidigare i år är att man inte förstår den strategiska riktningen för ett bibliotek i den nya informationsvärlden. Alla har en bild av vad ett bibliotek är. Den bilden kan krocka med vad ett forskningsbibliotek är idag.

– Jag tror på dialog. Det var därför vi för två år sedan inrättade en kommunikationsavdelning. Och vi har kommunicerat ut strategier, även om vi förstått att många hade velat att vi skulle ha kommunicerat det innan förändringarna gjordes.

Läs mer i BBL nr 10 som utkommer den 19 december.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min