Kritik mot SUB:s prioriteringar

11 dec 2014 • < 1 min

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig...

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig i frågan.

SUB:s nya strategier mötte från början motstånd från humanioraforskarna. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Historiska institutionen överlämnade tidigare i år protestskrivelser till rektor och överbibliotekarie:

Kvalificerad litteratur och forskning inom vårt område utgår ifrån, arbetar med och förutsätter tryckt material i mycket hög utsträckning, samtidigt som det är den allt dominerande formen för forskningens redovisning. Att i det ljuset alltid prioritera e-böcker framför tryckta versioner är varken ’användarstyrt’ eller ändamålsenligt, skriver Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Kritiken får nu genklang utanför universitetet genom att Sveriges Författarförbund tar upp frågan.

– Det är mycket oroväckande om det fysiska bokbeståndet riskerar att rationaliseras bort, säger Madeleine Hjort, ordförande i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd.

Författarförbundet (SFF) har tagit kontakt med KB för att få tillstånd en bred diskussion till försvar för den tryckta bokens betydelse, om hur bestånden ska säkras och fortsätta tillgängliggöras. Det gäller inte bara SUB:s strategier, frågan berör samtliga forskningsbibliotek.

Överbibliotekarie Wilhelm Widmark vid SUB är nöjd med de förändringar som hittills genomförts under hans ledning.

– En förklaring till det missnöje som kom till uttryck i skrivelserna tidigare i år är att man inte förstår den strategiska riktningen för ett bibliotek i den nya informationsvärlden. Alla har en bild av vad ett bibliotek är. Den bilden kan krocka med vad ett forskningsbibliotek är idag.

– Jag tror på dialog. Det var därför vi för två år sedan inrättade en kommunikationsavdelning. Och vi har kommunicerat ut strategier, även om vi förstått att många hade velat att vi skulle ha kommunicerat det innan förändringarna gjordes.

Läs mer i BBL nr 10 som utkommer den 19 december.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min