Kritik mot SUB:s prioriteringar

11 dec 2014 • < 1 min

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig...

Forskarna inom humaniora riktar skarp kritik mot Stockholms universitetsbiblioteks ”användarstyrning” och prioritering av e-böcker. Även Sveriges Författarförbund har engagerat sig i frågan.

SUB:s nya strategier mötte från början motstånd från humanioraforskarna. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Historiska institutionen överlämnade tidigare i år protestskrivelser till rektor och överbibliotekarie:

Kvalificerad litteratur och forskning inom vårt område utgår ifrån, arbetar med och förutsätter tryckt material i mycket hög utsträckning, samtidigt som det är den allt dominerande formen för forskningens redovisning. Att i det ljuset alltid prioritera e-böcker framför tryckta versioner är varken ’användarstyrt’ eller ändamålsenligt, skriver Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Kritiken får nu genklang utanför universitetet genom att Sveriges Författarförbund tar upp frågan.

– Det är mycket oroväckande om det fysiska bokbeståndet riskerar att rationaliseras bort, säger Madeleine Hjort, ordförande i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd.

Författarförbundet (SFF) har tagit kontakt med KB för att få tillstånd en bred diskussion till försvar för den tryckta bokens betydelse, om hur bestånden ska säkras och fortsätta tillgängliggöras. Det gäller inte bara SUB:s strategier, frågan berör samtliga forskningsbibliotek.

Överbibliotekarie Wilhelm Widmark vid SUB är nöjd med de förändringar som hittills genomförts under hans ledning.

– En förklaring till det missnöje som kom till uttryck i skrivelserna tidigare i år är att man inte förstår den strategiska riktningen för ett bibliotek i den nya informationsvärlden. Alla har en bild av vad ett bibliotek är. Den bilden kan krocka med vad ett forskningsbibliotek är idag.

– Jag tror på dialog. Det var därför vi för två år sedan inrättade en kommunikationsavdelning. Och vi har kommunicerat ut strategier, även om vi förstått att många hade velat att vi skulle ha kommunicerat det innan förändringarna gjordes.

Läs mer i BBL nr 10 som utkommer den 19 december.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min