Ny organisation också i Lund

27 jun 2013 • < 1 min

Sedan i början av april i år har Universitetsbiblioteket (UB) i Lund en ny organisation. Liksom KB:s nya organisation är...

Sedan i början av april i år har Universitetsbiblioteket (UB) i Lund en ny organisation. Liksom KB:s nya organisation är även universitetsbiblioteket i Lund organiserad i fem avdelningar. Henrik Åslund, tidigare i UB:s biblioteksdirektion samt även tidigare ledamot i Svensk Biblioteksförenings styrelse, är numera chef för avdelningen IT och support.Den nya organisationens fem avdelningar är:

  • Forsknings- och studieservice med avdelningschef Christel Smith,
  • Samlingar med avdelningschef Eva Nylander,
  • Samverkan med avdelningschef Kristian Knutsson,
  • IT och support med avdelningschef Henrik Åslund och
  • Stab och administration med avdelningschef Kai Ericsson.

En nyhet är att allt material, såväl elektroniskt som tryckt, är samlat inom avdelningen samlingar. Avdelningen forsknings- och studieservice utmärker sig genom att samla användarnära tjänster till studenter, forskare och allmänhet.

Avdelningen samverkan har som fokus att samordna den nätverksorganisation av bibliotek inom Lunds universitet som finns. UB har ansvaret för samordningen av Lunds universitets bibliotek (LUB), som består av fakultetsbiblioteken och UB.

Universitetsbibliotekarie Jette Guldborg Petersen har lett omorganisationen i samarbete med Björn Wittenmark.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min