Vill skapa en "vi"-känsla

6 feb 2012 • < 1 min

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser...

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser sig som en problemlösare och som tänker börja med att lyssna på medarbetarnas förväntningar och historia.

I augusti förra året blev bibliotekschefen vid Malmö högskola, Jette Guldborg Petersen, kontaktad och tillfrågad om hon var intresserad av att bli universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet, LUB.

Hon ska nu leda en verksamhet som under 2011 har präglats av turbulens och konflikter. Missnöjet med förre universitetsbibliotekarien Lars Björnshauge blev offentligt och medialt uppmärksammat. Själva organisationen, som genomlystes i den så kallade Visionsutredningen, fick etiketten ”dysfunktionell”.

Arbetet med att förändra LUB:s organisation har redan påbörjats och bland annat resulterat i en sammanslagning av Universitetsbiblioteket och Biblioteksdirektionen. Vidare har universitetsledningen beslutat att man kommer att fortsätta att arbeta med en fakultetsuppdelad organisation.

– Jag har varit med om en stor omorganisationsprocess i Malmö och är medveten om att det inte är någon ”walk-in-the-park”. Det handlar om att få kulturer att mötas och arbeta i samma riktning, kanske också om att så småningom skapa en helt ny kultur.

Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min