Vill skapa en "vi"-känsla

6 feb 2012 • < 1 min

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser...

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser sig som en problemlösare och som tänker börja med att lyssna på medarbetarnas förväntningar och historia.

I augusti förra året blev bibliotekschefen vid Malmö högskola, Jette Guldborg Petersen, kontaktad och tillfrågad om hon var intresserad av att bli universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet, LUB.

Hon ska nu leda en verksamhet som under 2011 har präglats av turbulens och konflikter. Missnöjet med förre universitetsbibliotekarien Lars Björnshauge blev offentligt och medialt uppmärksammat. Själva organisationen, som genomlystes i den så kallade Visionsutredningen, fick etiketten ”dysfunktionell”.

Arbetet med att förändra LUB:s organisation har redan påbörjats och bland annat resulterat i en sammanslagning av Universitetsbiblioteket och Biblioteksdirektionen. Vidare har universitetsledningen beslutat att man kommer att fortsätta att arbeta med en fakultetsuppdelad organisation.

– Jag har varit med om en stor omorganisationsprocess i Malmö och är medveten om att det inte är någon ”walk-in-the-park”. Det handlar om att få kulturer att mötas och arbeta i samma riktning, kanske också om att så småningom skapa en helt ny kultur.

Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min