Vill skapa en "vi"-känsla

6 feb 2012 • < 1 min

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser...

Omorganisationer tar längre tid än vad man vill tro, eftersom det är människor inblandade. Det säger Lunds nya universitetsbibliotekarie ser sig som en problemlösare och som tänker börja med att lyssna på medarbetarnas förväntningar och historia.

I augusti förra året blev bibliotekschefen vid Malmö högskola, Jette Guldborg Petersen, kontaktad och tillfrågad om hon var intresserad av att bli universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet, LUB.

Hon ska nu leda en verksamhet som under 2011 har präglats av turbulens och konflikter. Missnöjet med förre universitetsbibliotekarien Lars Björnshauge blev offentligt och medialt uppmärksammat. Själva organisationen, som genomlystes i den så kallade Visionsutredningen, fick etiketten ”dysfunktionell”.

Arbetet med att förändra LUB:s organisation har redan påbörjats och bland annat resulterat i en sammanslagning av Universitetsbiblioteket och Biblioteksdirektionen. Vidare har universitetsledningen beslutat att man kommer att fortsätta att arbeta med en fakultetsuppdelad organisation.

– Jag har varit med om en stor omorganisationsprocess i Malmö och är medveten om att det inte är någon ”walk-in-the-park”. Det handlar om att få kulturer att mötas och arbeta i samma riktning, kanske också om att så småningom skapa en helt ny kultur.

Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min