Fortsatt brist på bibliotekarier

21 mar 2023 • < 1 min

Det finns gott om jobb för bibliotekarier och utsikterna ser lika goda ut för den som kommer ut på arbetsmarknaden om fem år, enligt en rapport från Saco.

Det utbildas fortfarande för få bibliotekarier för att täcka behovet och det är därmed relativt liten konkurrens om jobben. Så har det varit i flera år, och ser ut att fortsätta så framöver. Många arbetsgivare uppger att antalet anställda kommer att öka de närmaste åren. I Sacos prognos för hur arbetsmarknaden ser ut för akademiker om fem år slås det fast att konkurrensen för nyexaminerade bibliotekarier 2028 kommer att vara liten.

Den låga arbetslösheten i branschen gör att många studenter får jobb när de är färdigutbildade, inte sällan fast jobb. Många har också möjlighet att arbeta extra på bibliotek under studietiden.

Behovet av bibliotekarier bedöms alltså fortsatt vara stort, inte minst eftersom många bibliotekarier närmar sig pension. En femtedel är över 60 år och även om många fortsätter att jobba efter 65 kommer det att saknas personal. Erfarna bibliotekarier med specialistkunskap är särskilt eftertraktade.

Enligt Saco-rapporten, kallad Framtidsutsikter, bedöms också efterfrågan på skolbibliotekarier vara stor framöver, eftersom många skolbibliotek saknar bemanning.

Regionala skillnader i hur stor efterfrågan är på bibliotekarier finns och kommer troligtvis att göra så framöver också. Dels råder vanligtvis större konkurrens om jobben på de orter där det finns högskola med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, dels varierar personaltäthet och resurser till biblioteken mellan kommuner och regioner.

Fakta Bibliotekarier

  • Det finns cirka 6 400 yrkesverksamma bibliotekarier, enligt Statistiska centralbyrån.
  • Nästan åtta av tio är kvinnor.
  • Läsåret 2021/2022 tog nästan 290 personer examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Var femte bibliotekarie är över 60 år.
  • Källa: Sacos rapport Framtidsutsikter

1 kommentarer

  1. Det är kanske brist på bibliotekarier eftersom de flesta chefer anställer outbildade bibliotekarie?

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min