Fortsatt brist på bibliotekarier

21 mar 2023 • < 1 min

Det finns gott om jobb för bibliotekarier och utsikterna ser lika goda ut för den som kommer ut på arbetsmarknaden om fem år, enligt en rapport från Saco.

Det utbildas fortfarande för få bibliotekarier för att täcka behovet och det är därmed relativt liten konkurrens om jobben. Så har det varit i flera år, och ser ut att fortsätta så framöver. Många arbetsgivare uppger att antalet anställda kommer att öka de närmaste åren. I Sacos prognos för hur arbetsmarknaden ser ut för akademiker om fem år slås det fast att konkurrensen för nyexaminerade bibliotekarier 2028 kommer att vara liten.

Den låga arbetslösheten i branschen gör att många studenter får jobb när de är färdigutbildade, inte sällan fast jobb. Många har också möjlighet att arbeta extra på bibliotek under studietiden.

Behovet av bibliotekarier bedöms alltså fortsatt vara stort, inte minst eftersom många bibliotekarier närmar sig pension. En femtedel är över 60 år och även om många fortsätter att jobba efter 65 kommer det att saknas personal. Erfarna bibliotekarier med specialistkunskap är särskilt eftertraktade.

Enligt Saco-rapporten, kallad Framtidsutsikter, bedöms också efterfrågan på skolbibliotekarier vara stor framöver, eftersom många skolbibliotek saknar bemanning.

Regionala skillnader i hur stor efterfrågan är på bibliotekarier finns och kommer troligtvis att göra så framöver också. Dels råder vanligtvis större konkurrens om jobben på de orter där det finns högskola med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, dels varierar personaltäthet och resurser till biblioteken mellan kommuner och regioner.

Fakta Bibliotekarier

  • Det finns cirka 6 400 yrkesverksamma bibliotekarier, enligt Statistiska centralbyrån.
  • Nästan åtta av tio är kvinnor.
  • Läsåret 2021/2022 tog nästan 290 personer examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Var femte bibliotekarie är över 60 år.
  • Källa: Sacos rapport Framtidsutsikter

1 kommentarer

  1. Det är kanske brist på bibliotekarier eftersom de flesta chefer anställer outbildade bibliotekarie?

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min