Högt förtroende för biblioteken

3 jun 2024 • < 1 min

För fjärde året i rad ökar andelen som har stort förtroende för biblioteken. Men siffrorna är inte tillbaka på de höga nivåer som fanns för tio år sedan.

Andelen personer som i någon grad har stort förtroende för biblioteken ökade 2023, från 60 procent året innan till 62 procent. Det framkommer i årets SOM-undersökning, som också konstaterar att endast 3 procent av svenskarna har lågt förtroende för biblioteken. Förtroendet har ökat fyra år i rad, konstaterar författarna av SOM-institutets kapitel om biblioteken. Men går man tillbaka tio år i tiden hade hela 69 procent mycket stort eller ganska stort förtroende för biblioteken. 2019 och 2020 var förtroendet som lägst under det senaste decenniet, men har sedan vänt upp igen.

 De som använder biblioteken ofta är också de som uppger att de har högst förtroende för biblioteken.

Även om lågutbildades förtroende för biblioteken tycks ha stärkts, är skillnaderna fortfarande stora mellan olika utbildningsnivåer. Ju längre utbildning, desto högre förtroende för biblioteken. Utbildningsnivå är den demografiska variabel som är störst när det handlar om förtroendet för biblioteken.

Även boendeområde utgör en markant skillnad i förtroendet där det är högre på större orter. Men skillnaderna har jämnats ut jämfört med 2022.

Undersökningen visar också att biblioteken används i högre grad av personer som talar andra språk än svenska i hemmet. I den gruppen besöker fyra av tio biblioteket ofta. I gruppen som talar svenska hemma är det 29 procent som besöker biblioteket ofta. Siffrorna bör dock tolkas med försiktighet eftersom gruppen som inte talar svenska hemma var oproportionerligt låg i undersökningen.

Kvinnor besöker fortfarande bibliotek oftare och uppger ett större förtroende än män, men glappet har minskat något.

Hela SOM-institutets kapitel om bibliotek finns här.

3 kommentarer

  1. Jag har svårt att ta de där siffrorna på allvar. Har mött allt för många människor som är irriterade över bibliotekens allmänna vänstervridning och fullständigt oproportionerliga hbtq-aktivism. Många av dessa tycker ju dock i grunden bra om bibliotek och har förtroende för de enskilda bibliotekarierna där de själva är låntagare, så det är väl möjligt att de i hög grad återfinns i den ganska stora ”Varken stort eller litet förtroende”-gruppen. Man måste också vara medveten om att SOM-undersökningarna har en svarsfrekvens på under 50% och att folk som har ett allmänt lågt förtroende för samhällets institutioner rimligen är underrepresenterade bland de svarande (rapportförfattarna skriver själva om detta), varför förtroendet för biblioteken i verkligheten kan antas vara markant lägre än vad studiens siffror ger vid handen. (För övrigt intressant att förtroendet är klart lägst i åldersgruppen 16-29. Den saken borde någon definitivt titta närmare på!)

  2. Siffrorna är mycket dåliga och borde mana till eftertanke.
    Många biblioteksföreträdare borde ta sig en funderare på vad som är uppdraget och kanske tagga ned sin aktivistiska hållning till borgerlig politik. Frågan är hur förtroendesiffrorna skulle påverkas om alla tillfrågade hade studerat Biblioteksbladet.se. Till det sämre om ni frågar mig.

    1. ”Frågan är hur förtroendesiffrorna skulle påverkas om alla tillfrågade hade studerat Biblioteksbladet.se. Till det sämre om ni frågar mig.” – Ja, den närmast totala dominansen av vänsterperspektiv i politiskt laddade frågor skulle definitivt få en hel del människor att börja undra över hur det egentligen står till inom biblioteksvärlden.

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min