Hotat samarbete lever vidare – åtminstone en tid

29 nov 2023 • 3 min

Svenska Daisykonsortiet, SDK, lever vidare. Det beslutades på förra veckans årsmöte. Nu tillsätts en arbetsgrupp som ska utreda konsortiets framtid.

Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening. Foto: Anna Diebitsch Antoni

Med kort varsel, två veckor före Svenska Daisykonsortiets årsmöte som ägde rum förra tisdagen, skickade MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) en motion om att lägga ner konsortiet. Motionen fick kritik, inte minst ifrågasattes den snabba processen.

Konsortiet består av universitets- och högskolebibliotek, läns- och regionbibliotek, kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer som Dyslexiförbundet och Synskadades Riksförbund och arbetar för att sprida kunskap om tillgänglig läsning och tillgängliga medier.

Svenska Daisykonsortiet har samverkat i drygt tjugo år och har tillsammans varit talbokssveriges röst gentemot det internationella Daisy Consortium.

MTM ville med sin motion få till ”samarbete och samverkan i en friare form, för fler att ta del av än enkom konsortiets medlemmar”, som Jannica Hedlund, chef för MTM:s enhet för omvärld och samverkan, uttryckte det i en intervju med Biblioteksbladet före årsmötet.

Jenny Nilsson på Svensk biblioteksförening tycker att det var ett bra möte där många uttalade sig och uttryckte sin mening.

– Motionen blev bordlagd till nästa årsmöte och man tillsätter en arbetsgrupp i konsortiet. Den får utreda hur man går vidare framåt. Men nog hade det varit snyggare om MTM hade dragit tillbaka sin motion, säger Jenny Nilsson.

Hon konstaterar också att motionen och uppmärksamheten kring den har fört med sig att folk har lärt sig mer om vad SDK är och vad det betyder.

– Jag hoppas att det utreds noga. Vad vill man med konsortiet? Sedan kan det ju sluta med att alla kommer fram till att en nedläggning är den bästa lösningen men det blir en helt annan och mer genomarbetad process nu där alla har fått vara med och säga sitt, inte bara en medlem, förklarar Jenny Nilsson.

Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande i Daisykonsortiet.

Nu hänger mycket på ordförande Joakim Uppsäll-Sjögren som representerar Helsingborgs stad men som också är medlemskontakt för Dyslexiförbundet. Han ska nu bjuda in medlemmarna och ser framför sig en arbetsgrupp på fem-sex personer med representanter från de olika sektorerna i konsortiet.

– I den arbetsgruppen ska vi diskutera allt. Från hur ska vi vara organiserade till hur vi ska göra det och hur det ska finansieras. Allt ska upp på bordet. Det fina är att vi fick MTM att tycka att de också ska vara med i den här arbetsgruppen, säger Joakim Uppsäll-Sjögren.

Han är rätt nöjd med utfallet av årsmötet men konstaterar att det är nu arbetet börjar.

– Det viktigaste är att vi får in alla perspektiv så vi får reda på vad medlemmarna vill att vi ska göra. Men det kräver en dialog som är nödvändig för att vi ska komma framåt, förklarar Joakim Uppsäll-Sjögren som hoppas veta mer om arbetsgruppens konstellation före jul.

MTM:s Jannica Hedlund kommenterar frågan per mejl: ”Vi har nu fått lyfta motionen på årsmötet och fått i gång en diskussion precis som vi önskade. Betydande parter har uttryckt att de behöver mer tid på sig, och därför föreslog vi på årsmötet att motionen skulle bordläggas för att ge medlemmarna den tiden. MTM vill inte pressa fram ett beslut, utan ser det här som startskottet för en bredare dialog”.

Läs också ››

MTM kritiseras för sent inspel om nedläggning – ”Drastiskt förslag”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min