MTM kritiseras för sent inspel om nedläggning – "Drastiskt förslag"

17 nov 2023 • 3 min

Med kort varsel, två veckor före Svenska Daisykonsortiets årsmöte, skickade Myndigheten för tillgängliga medier en motion om att lägga ner konsortiet. Nu kritiseras MTM för den korta framförhållningen.

På tisdag har sammanslutningen Svenska Daisykonsortiet (SDK) årsmöte och förutsättningarna har raskt förändrats på grund av motionen. Konsortiet består av universitets- och högskolebibliotek, läns- och regionbibliotek, kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer och arbetar för att sprida kunskap om tillgänglig läsning och tillgängliga medier. Konsortiets kansli består av personal på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) plus ordförande Joakim Uppsäll-Sjögren som representerar Dyslexiförbundet.

MTM skickade den 7 november en motion om att vid årsmötet besluta att avveckla konsortiet. Jannica Hedlund är chef för MTM:s enhet för omvärld och samverkan och hon konstaterar kort att de lagt fram en motion till årsmötet och att de ser fram emot att ta diskussionen där. Hon välkomnar dialogen och synpunkterna.

– Vi väljer den här vägen för att vi tror att det är den bästa vägen framåt. Vi utvecklar och stärker samarbete och samverkan i en friare form, för fler att ta del av, än enkom konsortiets medlemmar, säger Jannica Hedlund.

Utredaren Jenny Nilsson på Svensk biblioteksförening uttrycker sig diplomatiskt och förklarar att ingenting kan vara för evigt och att allt kan diskuteras och förändras.

– Vi är framförallt tveksamma till processen, hur man har gjort det här, understryker Jenny Nilsson.

Svenska Daisykonsortiet har samverkat i drygt tjugo år och Svensk biblioteksförening har varit med sedan 2014.

– Poängen med ett konsortium är att vi tillsammans blir talbokssveriges röst gentemot det internationella Daisy Consortium. Med är både centrala myndigheter som MTM och användarna genom Dyslexiförbundet och Synskadades Riksförbund och sen har vi biblioteken som är förmedlare. Vi är jämställda och alla röster räknas, säger Jenny Nilsson.

Hon menar att en fristående organisation ger andra möjligheter än en myndighet. Hon upplever också att motionen från konsortiemedlemmen MTM skickades alltför tätt inpå årsmötet.

– För oss som är en demokratisk förening så har vi svårt att förankra det här i vår organisation. Vi har inget styrelsemöte under de här två veckorna där vi kan diskutera med vår valda styrelse om hur det här påverkar våra medlemmar, konstaterar Jenny Nilsson.

Hon säger att hon inte ser någon anledning till att ha så bråttom utan ser snarare att en väg framåt kan vara att man nästa år pausar SDK-konferensen som man har haft varje år. På årets konferens, arrangerad i början av månaden, var Jenny Nilsson för övrigt moderator.

– I stället kan man kanske skapa en arbetsgrupp med medlemmar tillsammans med ordföranden som får komma med förslag om en bra väg framåt för konsortiet. Det är lite olikt MTM, en annars utmärkt myndighet, att komma med ett så drastiskt förslag, säger Jenny Nilsson.

MTM:s Jannica Hedlund hänvisar till att det står i stadgarna att motioner ska skickas in två veckor före årsmötet.

– Vi har gjort en intern utredning under året och har lyft in många olika perspektiv och vägar framåt. Och har landat i det som motionen föreslår. Stärkt samverkan. Det är ett förslag, en motion. Vi välkomnar den dialog som följer av motionen, säger Jannica Hedlund.

Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening, tycker att MTM: förslag är drastiskt. Foto: Elisabeth Ohlson

Jenny Nilsson på Svensk biblioteksförening poängterar att det är viktigt att lyssna till hur talboksanvändarna vill ha ”saker och ting”. Svensk biblioteksförening kommer att rösta nej till motionen på årsmötet.

– Vi vill få till en diskussion om hur vi under nästa år på bästa sätt ordnar en röst för talbokssverige gentemot det internationella konsortiet. Det måste ske under mer ordnade former och vi måste veta vad som är bäst för våra medlemmar. Det är svårt att ta reda på det på två veckor. Därför röstar vi nej, förklarar Jenny Nilsson.

Joakim Uppsäll-Sjögren, konsortiets ordförande tycker att det är en dum idé att lägga ner SDK eftersom det innebär att alla de runt 40 medlemmarna därmed överlåter hela ansvaret till MTM. På så sätt får de full kontroll över hela informationsflödet både utåt, internationellt och inom Sverige, menar han.

– De har sagt att de vill vara medlem på egna meriter i Daisy Consortium och de kommer förmodligen att bli beviljade eget medlemskap och då kommer resten av de svenska medlemmarna att bli utan inflytande helt och hållet om Svenska Daisykonsortiet läggs ner, säger Joakim Uppsäll-Sjögren.

Han berättar att MTM för några veckor sedan kallade honom till det de kallade för ett dialogmöte. Där förklarade de att de skulle lämna SDK. Han konstaterar att det står MTM fritt att lämna, som alla andra medlemmar.

– I stället lämnar de in en motion om avveckling. Eftersom de har för avsikt att lämna in ansökan om eget medlemskap handlar det inte om en besparingsåtgärd, jag tror att det handlar om ett makt- och kontrollbehov så att diskussioner kan föras på deras villkor. Jag ser faktiskt ett än större behov av konsortiet i dag och framåt, än på länge. Av den enkla anledningen att EÙ:s tillgänglighetsdirektiv ska träda i kraft sommaren 2025. Jag tänker att man är bättre rustad om man är fler som gör det än bara en myndighet, förklarar Joakim Uppsäll-Sjögren.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min