Dags för WLIC i Polen

18 aug 2017 • 2 min

I morgon drar IFLA:s stora konferens WLIC igång i polska Wroclaw. Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, är en av deltagarna. "Det är viktigt att biblioteken fortsätter vara en motor i att säkra att invånare verkligen kan få tag på all information så att vi säkrar fri åsiktsbildning", säger hon.

I morgon drar WLIC igång igen. Så här såg det ut 2014. Foto: Stefan Engström och Anita Göransson
Till vänster: WLIC 2014. Till höger: Catharina Isberg. Foto: Stefan Engström och Anita Göransson

Över 3 500 deltagare från 120 länder kommer till World library and information congress, WLIC, som i år arrangeras i Polen. Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborgs kommun, är en av deltagarna från Sverige. Hon har varit ordförande för kompetensutvecklingssektionen, Continuing professional development and workplace learning, i fyra år, varav de senaste två tillsammans med Ewa Stenberg, bibliotekarie på Malmö högskola.

Är det något särskilt som du ser extra mycket fram emot vid årets konferens?

– Inom min sektion har vi jobbat mycket med att få till andra typer av konferensinnehåll, som fler workshops, så att man använder den kompetens som finns bland deltagarna på konferensen. Och det har vi lyckats med. Nu har vi även lagt in detta i våra arbetsmöten där vi har miniworkshops som ett komplement till traditionellt möte, och det ska vi fortsätta med på lördag. Det blir dels en workshop om sektionens verksamhetsplan och dels en om hur vi får ett mer aktivt deltagande i sektionsarbetet också mellan våra möten, säger Catharina Isberg.

Några särskilda frågor som du hoppas ska diskuteras?

– Vi har en fråga som vi just börjat nosa på inom sektionen och det är om vi kan jobba tillsammans med IFLA i stort kring kompetensutveckling och med mentorskap för dem som kommer till konferensen. Den andra frågan är hela visionsarbetet som IFLA håller på med, det är jättespännande. Jag deltog i kickoffworkshopen i Aten i april när vi började jobba med den globala biblioteksvisionen, jag är väldigt spänd på var den kommer att landa.

Catharina Isberg har åkt på alla konferenser sedan 2011 och menar att hon under åren förändrat sin bild av bibliotekens uppdrag och framför allt vikten av fri tillgång till information.

– Vi inom biblioteken kan inte begränsa vårt urval för mycket utan vi måste vara väldigt tillåtande och breda. När IFLA-konferensen hölls i Singapore blev det extra tydligt då både tryckta upplagor av tidningar/böcker och elektroniska resurser begränsas på nationell nivå. I de diskussioner som pågår inom IFLA med bland annat FN:s globala utvecklingsmål, där informationstillgång finns med, tydliggörs också vikten av detta. Det är viktigt att biblioteken fortsätter vara en motor i att säkra att invånare verkligen kan få tag på all information så att vi säkrar fri åsiktsbildning.

I år har Catharina Isberg valt att avsluta sitt uppdrag som ordförande i kompetensutvecklingssektionen.

– Det har varit ett viktigt uppdrag som inneburit mycket jobb och många kontakter med sektionens kommitté, huvudkontor och IFLA:s ledning, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min