Dags för WLIC i Polen

18 aug 2017 • 2 min

I morgon drar IFLA:s stora konferens WLIC igång i polska Wroclaw. Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, är en av deltagarna. "Det är viktigt att biblioteken fortsätter vara en motor i att säkra att invånare verkligen kan få tag på all information så att vi säkrar fri åsiktsbildning", säger hon.

I morgon drar WLIC igång igen. Så här såg det ut 2014. Foto: Stefan Engström och Anita Göransson
Till vänster: WLIC 2014. Till höger: Catharina Isberg. Foto: Stefan Engström och Anita Göransson

Över 3 500 deltagare från 120 länder kommer till World library and information congress, WLIC, som i år arrangeras i Polen. Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborgs kommun, är en av deltagarna från Sverige. Hon har varit ordförande för kompetensutvecklingssektionen, Continuing professional development and workplace learning, i fyra år, varav de senaste två tillsammans med Ewa Stenberg, bibliotekarie på Malmö högskola.

Är det något särskilt som du ser extra mycket fram emot vid årets konferens?

– Inom min sektion har vi jobbat mycket med att få till andra typer av konferensinnehåll, som fler workshops, så att man använder den kompetens som finns bland deltagarna på konferensen. Och det har vi lyckats med. Nu har vi även lagt in detta i våra arbetsmöten där vi har miniworkshops som ett komplement till traditionellt möte, och det ska vi fortsätta med på lördag. Det blir dels en workshop om sektionens verksamhetsplan och dels en om hur vi får ett mer aktivt deltagande i sektionsarbetet också mellan våra möten, säger Catharina Isberg.

Några särskilda frågor som du hoppas ska diskuteras?

– Vi har en fråga som vi just börjat nosa på inom sektionen och det är om vi kan jobba tillsammans med IFLA i stort kring kompetensutveckling och med mentorskap för dem som kommer till konferensen. Den andra frågan är hela visionsarbetet som IFLA håller på med, det är jättespännande. Jag deltog i kickoffworkshopen i Aten i april när vi började jobba med den globala biblioteksvisionen, jag är väldigt spänd på var den kommer att landa.

Catharina Isberg har åkt på alla konferenser sedan 2011 och menar att hon under åren förändrat sin bild av bibliotekens uppdrag och framför allt vikten av fri tillgång till information.

– Vi inom biblioteken kan inte begränsa vårt urval för mycket utan vi måste vara väldigt tillåtande och breda. När IFLA-konferensen hölls i Singapore blev det extra tydligt då både tryckta upplagor av tidningar/böcker och elektroniska resurser begränsas på nationell nivå. I de diskussioner som pågår inom IFLA med bland annat FN:s globala utvecklingsmål, där informationstillgång finns med, tydliggörs också vikten av detta. Det är viktigt att biblioteken fortsätter vara en motor i att säkra att invånare verkligen kan få tag på all information så att vi säkrar fri åsiktsbildning.

I år har Catharina Isberg valt att avsluta sitt uppdrag som ordförande i kompetensutvecklingssektionen.

– Det har varit ett viktigt uppdrag som inneburit mycket jobb och många kontakter med sektionens kommitté, huvudkontor och IFLA:s ledning, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min