Enkät: Vilket är ditt intryck av WLIC?

3 sep 2018 • 3 min

IFLA:s stora bibliotekskonferens har precis avslutats i Malaysia. Vi frågade två bibliotekarier som var där för första gången hur de upplevde konferensen.

Ulla-Carin Stenberg. Foto: Privat.
Ulla-Carin Stenberg. Foto: Privat.

Ulla-Carin Stenberg, bibliotekarie, Arvika bibliotek:

Vilket är ditt intryck av konferensen?

– Jag känner mig ganska överväldigad av konferensen och av känslan av att vara en del i ett världsomspännande projekt.

Vad har varit särskilt intressant?

– Onsdagens session om Advocacy var entusiasmerande och jag kände mig bekräftad i det arbete vi bedriver på Arvika bibliotek. Jag skulle säga att allt jag lyssnat till och alla personer jag pratat med har givit mycket tankar kring utvecklingsfrågor och det ska bli kul att sätta sig ner och samla ihop anteckningarna när jag kommer hem.

IFLA har fått en del kritik för att de valde att lägga konferensen i Malaysia, ett land som diskriminerar hbtq-personer, hur tänker du kring IFLA:s val?

– Jag valde att åka hit, bibliotekarier ska ju vara influencers och jag hoppas att hitresta hbtq-personers närvaro (i den mån de förekom) i landet kan vara av någon betydelse för de inhemska.

Kan du tänka dig att delta igen?

– Jag skulle mycket gärna åka på nästa WLIC i Aten.

 

Salomon Hellman. Foto: Monica Lindgren.
Salomon Hellman. Foto: Monica Lindgren.

Salomon Hellman, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek: 

Vilket är ditt intryck av konferensen?

– Som förstagångsbesökare kändes konferensen till en början överväldigande och lite snårig. Men man kommer snabbt in i lunken och lär sig navigera för att få ut det bästa av allt som erbjuds. Lika viktigt som att pricka in bra program är att ta varje tillfälle att prata med andra deltagare. Att träffa kollegor från hela världen ger inspiration och får en att reflektera över sitt eget arbete.

Vad har varit särskilt intressant?

– Jag deltog på en givande heldag, ett så kallat ”satellite meeting”, om biblioteksverksamhet för barn med särskilda behov. Fick värdefull information kring nya medier och arbetssätt men även insikter i hur olika länder arbetar med målgruppen.

IFLA har fått en del kritik för att de valde att lägga konferensen i Malaysia, ett land som diskriminerar hbtq-personer, hur tänker du kring IFLA:s val?

– Jag har full respekt för att andra hbtq-personer valde att inte närvara på årets konferens, av oro för sin personliga säkerhet eller som ett sätt att visa sitt missnöje. För egen del bedömde jag läget som säkert, och jag såg också besöket som ett tillfälle att lära mig mer om situationen för hbtq-personer i Malaysia och stötta de lokala krafter som kämpar för en förändring. Jag har inget emot att IFLA förlägger konferensen även till länder med bristfälliga mänskliga rättigheter, förutsatt att organisationen är mån om sin integritet och inte anpassar programmet för att falla värdlandet i smaken. Årets program innehöll flera programpunkter som på olika sätt berörde hbtq-frågor. Att få en presentation av Regnbågsbiblioteket i Umeå tillsammans med malaysiska bibliotekarier och studenter som flitigt antecknade och fotograferade var ett starkt ögonblick. Kanske såddes där ett litet frö till förändring på sikt.

Kan du tänka dig att delta igen?

– Definitivt, konferensen var en riktig energiboost!

Foto: Salomon Hellman.
Salomon Hellman besökte ett bibliotek som berättade om sin verksamhet för barn med särskilda behov. Foto: Salomon Hellman.
Bibliotekarien Christer Edeholt presenterade Umeå Stadsbiblioteks hbtq-arbete. Foto: Salomon Hellman.
Bibliotekarien Christer Edeholt presenterade Umeå Stadsbiblioteks hbtq-arbete. Foto: Salomon Hellman.

 

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/viktigt-att-markera-vikten-av-manskliga-rattigheter/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min