Sökes: sexigare bibliotekarier

22 okt 2018 • 2 min

Självmedvetenhet och insikt om sin attraktionskraft är en fråga om överlevnad. Det var det starkast klingande budskapet vid IFLA:s årliga konferens som ägde rum i Malaysia i augusti.

Foto: Getty.
Foto: Getty.

Om ett ordmoln stigit mot himlen från Kuala Lumpurs kongresscenter när den årliga IFLA-konferensen ägde rum i slutet av augusti, så hade ”advocacy” framträtt i feta versaler. I Nationalencyklopedins engelska ordbok översätts ordet till ”arbete (kamp)” eller ”till stöd (försvar)” och det hördes hela tiden tillsammans med dramatiska utrop som: ”unite!”, ”build a change -agenda!” och ”call for action!”

En av de inledande programpunkterna handlade om att förändras för att kunna förändra världen. Claudia Lux, ordförande för IFLA 2007–2009, gjorde en koppling till sin egen hemstad Berlin som under nittiotalet kämpade med sviktande ekonomi – men samtidigt hade god självkänsla.

– Stadens slogan var ”Berlin är fattigt men sexigt”. Och vad vi bibliotekarier än är, eller tycker oss vara, så är vi också sexiga!

Det drog ett uppsluppet men samtidigt generat skratt genom salongen. Sannolikt var det några som tolkade Claudia Lux bokstavligt utan att förstå att hon talade om allmän relevans och attraktionskraft.

Berlins insikt om sin egen sexighet är något alla bibliotekarier borde ta intryck av, var hennes budskap.

Seminariet där hon deltog antog formen av en efterlysning efter en särskild sorts självmedveten bibliotekarie, som inser att jobbet aldrig går att betrakta som en isolerad serie handlingar. Allt som världens bibliotekarier gör hänger i stället ihop och formar förväntningar om vad ett bibliotek är hos omvärlden, inklusive de beslutsfattare som har makt över tilldelningen av resurser.

Självmedvetenhetens betydelse underströks under det på förhand omtalade seminariet om mode, ett ämne som aldrig tidigare avhandlats på en Ifla-konferens. American Library Associations ordförande Loida Garcia Febo inledningstalade: ”Vi bibliotekarier kan rädda världen while wearing our librarian fashion. We rock!”

Seminariepunkten sträckte sig från queeraktivistiska argument för rätten att leva ut hela sin personlighet på jobbet, till uppfattningen att tradition och konvention ska respekteras strikt av den som jobbar på ett bibliotek.

Allt avslutades med en spontan modevisning (se klipp på Youtube) med bibliotekarier från hela världen på catwalken – bland dem bibliotekscheferna i Helsingborg och Landskrona: Catharina Isberg och Susann Ek.

– Ämnet är i högsta grad seriöst, försäkrade Antoine Torrens-Montebello, chef för stadsbiblioteket i Compiègne strax utanför Paris, som arrangerat modeseminariet ihop med bland andra Vesna Vuksan från universitetsbiblioteket i Belgrad.

– Det talas mycket om stereotyper och hur folk uppfattar bibliotekarier, att det är tråkiga människor med hårknut. Nu visade vi att det är precis tvärtom – en sådan mångfald! sa hon.

Att förhålla sig till sina användares behov var en viktig pusselbit i konferensens intensiva diskussion om att alla måste dra ut i fält och kämpa för biblioteken. IFLA:s generalsekreterare Gerald Leitner dök upp än här och än där och manade på deltagarna:

”Var relevanta!”, ”förändra ert sätt att tänka om ni måste!”

Inpräntandet av riskmedvetande verkade nästan överdrivet dramatiskt, det uppskruvade språkbruket avspeglade inte alls stämningen hos deltagarna som snarare verkade relativt harmoniska och glada.

– Om man verkligen vill motivera människor så måste man använda rätt ord. Många på kongressen var ledare men det finns också hundratusentals människor på världens bibliotek som inte är lika inställda på förändring, sa Gerald Leitner.

Läs mer om WLIC: 

http://biblioteksbladet.test/ifla-efterlyser-konkreta-onskemal/

http://biblioteksbladet.test/viktigt-att-markera-vikten-av-manskliga-rattigheter/

http://biblioteksbladet.test/sa-var-ifla-konferensen/

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min