Sökes: sexigare bibliotekarier

22 okt 2018 • 2 min

Självmedvetenhet och insikt om sin attraktionskraft är en fråga om överlevnad. Det var det starkast klingande budskapet vid IFLA:s årliga konferens som ägde rum i Malaysia i augusti.

Foto: Getty.
Foto: Getty.

Om ett ordmoln stigit mot himlen från Kuala Lumpurs kongresscenter när den årliga IFLA-konferensen ägde rum i slutet av augusti, så hade ”advocacy” framträtt i feta versaler. I Nationalencyklopedins engelska ordbok översätts ordet till ”arbete (kamp)” eller ”till stöd (försvar)” och det hördes hela tiden tillsammans med dramatiska utrop som: ”unite!”, ”build a change -agenda!” och ”call for action!”

En av de inledande programpunkterna handlade om att förändras för att kunna förändra världen. Claudia Lux, ordförande för IFLA 2007–2009, gjorde en koppling till sin egen hemstad Berlin som under nittiotalet kämpade med sviktande ekonomi – men samtidigt hade god självkänsla.

– Stadens slogan var ”Berlin är fattigt men sexigt”. Och vad vi bibliotekarier än är, eller tycker oss vara, så är vi också sexiga!

Det drog ett uppsluppet men samtidigt generat skratt genom salongen. Sannolikt var det några som tolkade Claudia Lux bokstavligt utan att förstå att hon talade om allmän relevans och attraktionskraft.

Berlins insikt om sin egen sexighet är något alla bibliotekarier borde ta intryck av, var hennes budskap.

Seminariet där hon deltog antog formen av en efterlysning efter en särskild sorts självmedveten bibliotekarie, som inser att jobbet aldrig går att betrakta som en isolerad serie handlingar. Allt som världens bibliotekarier gör hänger i stället ihop och formar förväntningar om vad ett bibliotek är hos omvärlden, inklusive de beslutsfattare som har makt över tilldelningen av resurser.

Självmedvetenhetens betydelse underströks under det på förhand omtalade seminariet om mode, ett ämne som aldrig tidigare avhandlats på en Ifla-konferens. American Library Associations ordförande Loida Garcia Febo inledningstalade: ”Vi bibliotekarier kan rädda världen while wearing our librarian fashion. We rock!”

Seminariepunkten sträckte sig från queeraktivistiska argument för rätten att leva ut hela sin personlighet på jobbet, till uppfattningen att tradition och konvention ska respekteras strikt av den som jobbar på ett bibliotek.

Allt avslutades med en spontan modevisning (se klipp på Youtube) med bibliotekarier från hela världen på catwalken – bland dem bibliotekscheferna i Helsingborg och Landskrona: Catharina Isberg och Susann Ek.

– Ämnet är i högsta grad seriöst, försäkrade Antoine Torrens-Montebello, chef för stadsbiblioteket i Compiègne strax utanför Paris, som arrangerat modeseminariet ihop med bland andra Vesna Vuksan från universitetsbiblioteket i Belgrad.

– Det talas mycket om stereotyper och hur folk uppfattar bibliotekarier, att det är tråkiga människor med hårknut. Nu visade vi att det är precis tvärtom – en sådan mångfald! sa hon.

Att förhålla sig till sina användares behov var en viktig pusselbit i konferensens intensiva diskussion om att alla måste dra ut i fält och kämpa för biblioteken. IFLA:s generalsekreterare Gerald Leitner dök upp än här och än där och manade på deltagarna:

”Var relevanta!”, ”förändra ert sätt att tänka om ni måste!”

Inpräntandet av riskmedvetande verkade nästan överdrivet dramatiskt, det uppskruvade språkbruket avspeglade inte alls stämningen hos deltagarna som snarare verkade relativt harmoniska och glada.

– Om man verkligen vill motivera människor så måste man använda rätt ord. Många på kongressen var ledare men det finns också hundratusentals människor på världens bibliotek som inte är lika inställda på förändring, sa Gerald Leitner.

Läs mer om WLIC: 

http://biblioteksbladet.test/ifla-efterlyser-konkreta-onskemal/

http://biblioteksbladet.test/viktigt-att-markera-vikten-av-manskliga-rattigheter/

http://biblioteksbladet.test/sa-var-ifla-konferensen/

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min