Inkludering och rättvisa teman för årets Marskonferens

26 feb 2024 • 2 min

Det må vara en fantasyförfattare som står bakom tema-rubriken för årets Marskonferens. Men programmet genomsyras av aktuella och högst konkreta ämnen som tillgänglighet och utbud. Deltagare väntas från hela landet.

Tunna röda linjen, det är det genomgående temat för årets Marskonferens i Umeå. Den 20-22 mars samlas biblioteksfolk från hela landet för att diskutera och samtala om delaktighet, utbud, inkludering och rättvisa.

Bakom citatet som formulerar årets Marskonferens står den brittiska fantasyförfattaren Neil Gaiman och det lyder i sin helhet: ”Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism”.

– Biblioteken handlar mycket om demokrati- och rättvisefrågor och demokrati är ju civilisation och inte barbarism. Bibliotekens uppdrag är att hålla oss på rätt sida av den tunna röda linjen, säger Christer Edeholt som jobbar med planeringen av konferensen.

Det finns en stor bredd bland årets talare, berättar han vidare. Bland talarna finns exempelvis logopeden Frida Värnlund som ska prata om rätten till kommunikation och filosofen Lena Halldenius som ska prata om politiska och sociala förutsättningar för mänskliga rättigheter.

Arrangörerna av konferensen finns i Umeå och kommer från såväl folkbibliotek som regionbibliotek, lånecentralen, depåbiblioteket samt SLU och universitetsbiblioteket. Ambitionen är att innehållet på konferensen ska vara relevant för alla typer av bibliotek.

– Vi har exempelvis en föreläsning med Frida Gråsjö från Karlstads universitet om metoden Följ en student och vi kommer att få höra om hur universitetsbiblioteken jobbar med tillgänglighet.

Bland talarna finns också Ulrika Lindén, Umeå universitetsbibliotek, Maria Wiklund, SLU-biblioteket, Jens Zingmark och Ulrika Ahlberg från Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. En av föreläsningarna kommer att hållas på engelska, den om rättvis design med feministiska designforskaren Anja Neidhardt-Mokoena.

Fler deltagare är Petter Wallenberg och Inga Tvivel (Jan Ericson) från Bland drakar och dragqueens som både visar och berättar om konstformen dragshow. Och i ett panelsamtal samtalar Surra al-Himidy, Barakat Aldammad, Anna Troberg och Pamela Schultz Nybacka om vithetsnormen i biblioteksvärlden med utgångspunkt i Surra al-Himidys debattinlägg på Biblioteksbladet.

Konferensen inleds på onsdagskvällen med mingel på Bildmuseet och fortsätter sedan på Folkets hus samt på Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven. Cirka hundra deltagare är redan anmälda Men det finns plats för fler och det går att anmäla sig fram till den 8 mars.

Utöver många intressanta föreläsningar blir det även workshops och inte minst, betonar Christer Edeholt, möten mellan många kunniga människor.

– Det finns mycket tid för nätverkande och för att träffa varandra och ta till vara på varandras kompetens. Alla som kommer som deltagare är också mycket kompetenta och det kan man utnyttja för att skapa relationer. Det är också viktigt och det kommer folk från hela Sverige.

5 kommentarer

 1. ”Det finns en stor bredd bland årets talare” – Knappast i panelsamtalet med Surra al-Himidy m.fl., eller hur?

  1. Men det finns i alla fall en ”tunn röd linje” som det är vårt uppdrag att hålla oss på rätt sida om.

   1. Einar: Var det där en kommentar riktad till mig? Okej, förklara då gärna exakt vilken ”tunn röd linje” du syftar på som gör att vi okritiskt måste ta till oss teorier om strukturell rasism och ignorera det faktum att det finns andra grupper än icke-vita som också är underrepresenterade och kanske i någon mening diskriminerade inom biblioteksvärlden?

    1. Det var en ironisk kommentar om de synliga och osynliga röda linjer vi har att förhålla oss till i en bransch med särdeles uppblåst självbild. Som Christer Edeholt säger i artikeln anses det tydligen vara vår uppgift att i kampen mellan barbarism och civilisation representera det sistnämnda. Lever man i tron att det pågår en sådan kamp är det lätt hänt att man tycker att åsikter som går utanför dem hos de fyra panelmedlemmarna korsar den röda linjen till ”barbarism”. Det hade ju varit intressant med en röst i panelen som exempelvis hävdade att en vithetsnorm på biblioteken inte var något problem. Lite som att ”civilisation” är en mötesplats för olika idéer som får utmana varandra?

     1. Okej Einar, då får jag helt enkelt skämmas lite över min bristande förmåga att uppfatta ironi.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min